Natura2000 - Beştepe - Mahmudia (ROSPA0009)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0009
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Beştepe - Mahmudia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.976389
Latitudine 45.113889
Suprafață (ha) 3662.60

Altitudine (m)

Minimă 4.00
Maximă 229.00
Medie 80.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia P 3000-10000i
B
B
C
B
A072 Pernis apivorus 1-2 p 1000-2000 i
D
A073 Milvus migrans 10-16i
D
A075 Haliaeetus albicilla P 8-12i 30-50i
B
C
C
C
A080 Circaetus gallicus 1-2p 15-20i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus P 20-30i 400-1000i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 30-40 i 200-300 i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 30-60 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 200-300i
C
A
C
B
A089 Aquila pomarina 600-700 i
C
B
C
B
A090 Aquila clanga 2-6 i
B
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 1-2p 30-40i
C
B
C
A
A097 Falco vespertinus 200-1000 i
C
B
C
A
A103 Falco peregrinus 4-5 i
D
A133 Burhinus oedicnemus 30-40p 100-150i
B
B
C
A
A224 Caprimulgus europaeus 20-22 p
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 5-6 p
C
A
C
B
A242 Melanocorypha calandra 150-180 p
C
A
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 50-70 p
C
A
C
B
A246 Lullula arborea 200-300 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 400-500 p
C
A
C
B
A338 Lanius collurio 280 p
D
A339 Lanius minor 40-50 p
D
A396 Branta ruficollis 600-700 i
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 4-5 p
C
A
C
B
A403 Buteo rufinus 2-2p
C
B
C
B
A404 Aquila heliaca 2 i
B
A
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 10 p
D
A511 Falco cherrug P 1-2i 4-6i
B
B
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 15-20p
B
A
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A087 Buteo buteo 1-3 p 5000-8000 i
D
A096 Falco tinnunculus 10 i
D
A099 Falco subbuteo 10 p
D
A113 Coturnix coturnix 40 p
C
B
C
B
A208 Columba palumbus P
D
A210 Streptopelia turtur R
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops R
D
A233 Jynx torquilla R
D
A244 Galerida cristata 300-400 p
D
A247 Alauda arvensis P
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A280 Monticola saxatilis R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A351 Sturnus vulgaris R
D
A353 Sturnus roseus RC
D
A361 Serinus serinus RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă colinară la limita Rezervației Biosferei Delta Dunării, parte componentă a unității geografice Dealurile Tulcei, Dealurile Beştepe fiind o rezervaţie peisagistică, reprezentativă pentru vegetaţia de stepă şi silvostepă.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 30 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus Caprimulgus europaeus Calandrella brachydactyla Oenanthe pleschanka Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. (situl este bottle-neck pentru rapitoare) Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis Circus cyaneus
Vulnerabilitate - amplasare de generatoare eoliene - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării - cositul în perioada de cuibărire - industrializare şi extinderea zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - scoaterea puilor pentru comerţ ilegal - reglarea cursurilor râurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 23. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci - împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 31. reglarea cursurilor râurilor - arderea stufului în perioada de cuibărire

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.12

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.12 A-Delta Dunarii

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J000PA001 * 0.24
J091TL032 * 7.38

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-107
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-106
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70