Natura2000 - Bistreţ (ROSPA0010)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0010
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Bistreţ

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.577778
Latitudine 43.876111
Suprafață (ha) 1915.60

Altitudine (m)

Minimă 9.00
Maximă 44.00
Medie 27.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 50-150 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 50-360i
B
B
C
B
A021 Botaurus stellaris 20 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 30-40p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax P 120-150i
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 100-150p
B
B
C
B
A026 Egretta garzetta P 100-300i
C
B
C
B
A027 Egretta alba P 20-30i 50-80i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 30-35p
B
B
C
B
A030 Ciconia nigra P 40-60i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia P 1500-2000i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 50-100p 180-220i
B
B
C
B
A034 Platalea leucorodia P 150-200i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 20 i
C
B
C
B
A042 Anser erythropus 4 i 4 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 25-34 p 75 i 15 i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus 3-i 20-30i
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1 p 2-4 i
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus P 10-15i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 12-24 p 4 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 5-9i 15-20i
C
B
C
C
A120 Porzana parva 7-10p
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 30-40p 78-90i
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 25-40 p 50-250 i
B
B
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 8-12 p
C
C
C
B
A151 Philomachus pugnax 1500-2000 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo P 1000-1500i
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 50-60 p 100-150 i
C
B
C
C
A197 Chlidonias niger 100-200i
C
B
C
C
A229 Alcedo atthis 45-50p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 20-50 p
C
B
C
B
A255 Anthus campestris P
D
A338 Lanius collurio P
D
A393 Phalacrocorax pygmeus P 240-240i
C
A
C
A
A396 Branta ruficollis 20 i
C
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus P
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 4 p 30 i
D
A005 Podiceps cristatus 50 i
D
A008 Podiceps nigricollis 24 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 500-500i 4000-5000i
C
B
C
B
A028 Ardea cinerea 90-100 i 11 i 30 i
D
A036 Cygnus olor 50-100 i
D
A041 Anser albifrons 2000-7000 i
C
B
C
B
A043 Anser anser 30 i
D
A048 Tadorna tadorna 2-12 p 100 i 20-25 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 80-250 i
D
A052 Anas crecca 300 i 1200-1500 i
D
A053 Anas platyrhynchos 20-20p 1200-1200i 5000-7000i
D
A054 Anas acuta 100-120 i
D
A055 Anas querquedula 150-400 i
D
A056 Anas clypeata 4500-4500i
C
B
C
B
A059 Aythya ferina 90-120 p
D
A061 Aythya fuligula 8-14 i
D
A067 Bucephala clangula 5-21 i
D
A086 Accipiter nisus 10-15 i
D
A087 Buteo buteo 3 i
D
A096 Falco tinnunculus 3-5 p 5-10 i 5-10 i
D
A118 Rallus aquaticus 2 i
D
A125 Fulica atra 250-250p 500-1000i 2000-3000i
D
A136 Charadrius dubius 240-300 i
C
B
C
B
A137 Charadrius hiaticula 121-144 i
C
B
C
B
A141 Pluvialis squatarola 200-300 i
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 30-50 p 2100-3000 i
C
B
C
B
A144 Calidris alba 56 i
C
B
C
B
A145 Calidris minuta 332-404 i
C
B
C
B
A146 Calidris temminckii 3 i
C
B
C
B
A147 Calidris ferruginea 460 i
C
B
C
B
A149 Calidris alpina 1400 i
C
B
C
B
A150 Limicola falcinellus 2-10i
D
A153 Gallinago gallinago 90-200 i
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 15-20 p 1500-3000 i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus 440-600 i
C
B
C
B
A162 Tringa totanus 1200-2000 i
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis 20-30 i
D
A164 Tringa nebularia 200 i
C
B
C
B
A165 Tringa ochropus 90 i
D
A168 Actitis hypoleucos 60 i
D
A179 Larus ridibundus 2000-10000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 180-300 i
D
A183 Larus fuscus 2-40 i
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia 1500-2000p C
B
B
C
B
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus P C
D
A351 Sturnus vulgaris C C
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 600-2500 i
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situat în sudul Olteniei şi al judeţului Dolj situl propus are în componenţa sa la cca. 4 km distanţă de Dunăre complexul piscicol Dunăreni-Bistreţ, cu o intindere de 2030 ha rezultat în urma sistematizării complexului lagunar Bistreţ-Cârna-Nasta-Nedeia, care deţinea o suprafaţă de 22000 ha şi o mare bogăţie floristică şi faunistică. Bazinele piscicole de la Dunăreni -Bistreţ rezultate în urma lucrărilor de sistematizare a complexului lagunar Bistreţ-Cârna-Nasta-Nedeia, prezintă din punct de vedere nornitologic un deosebit interes ştiinţific, deoarece atrag o mare diversitate avifaunistică. Deşi nu pot înlocui pe deplin ecosistemele umede şi acvatice naturale dispărute, aceste habitate remaniate îndeplinesc totuşi unele condiţii favorizante mai ales pentru speciile de păsări acvatice zoofage în general şi ihtiofage în special. Situarea pe o rută de migraţie importantă, oferta trofică variată şi însemnată precum şi reducerea suprafeţelor ecosistemelor acvatice naturale, fac din bazinele piscicole de la Dunăreni-Bistreţ importante locuri de staţionare temporară sau ocazională a speciilor de păsări migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic. Valoarea bazinelor piscicole ca loc de cuibărit este moderată astfel încât acestea suplinesc doar parţial marile bălţi existente aici înainte de amenajările piscicole. Insuficienţa locurilor adecvate pentru cuibărit compensată însă cu bogîţia resurselor trofice, au determinat folosirea la maxim a spaţiului verde existent(insule de stuf şi sălcii din interiorul lacului, vegetaţie riverană), prin cuibărirea etajată şi în colonii mixte.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 24 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 72 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea leucorodia Ardeola ralloides Egretta garzetta Aytya nyroca Cyrcus aeruginosus Situl este important in perioada de migratie pentru toate speciile de balta. Situl este important pentru iernat pentru rate si gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Situat în zona inundabilă a Dunării situl este inundat ori de câte ori debitul Dunării este foarte mare.În interiorul sitului se remarcă activitatile de piscicultură şi pescuit, cu impact negativ direct şi indirect asupra populaţiilor de păsări acvatice din zonă.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu a fost desemnat prin legislatia naţională zonă protejată
Tip de proprietate 75% proprietate privata si 25% proprietate de stat
Documentație Oltenia Studii şi Comunicări-Ştiinţele Naturii, edit.Morin- Craiova 2001

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
C
10.00
0
B
20.00
-
B
20.00
-
C
5.00
+
C
10.00
0
C
5.00
+
C
5.00
0
C
20.00
0
B
90.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0
C
5.00
-
C
30.00
0
C
20.00
0
C
10.00
+
C
10.00
0
C
5.00
+
C
35.00
-
B
20.00
+

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru administrarea sitului nu există structuri legal constituite
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K34-12
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70