Natura2000 - Braţul Borcea (ROSPA0012)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0012
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Braţul Borcea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.667500
Latitudine 44.286667
Suprafață (ha) 13096.80

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 64.00
Medie 11.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
61.00
39.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 50-150 i
C
B
B
B
A022 Ixobrychus minutus 40-50 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 470-520 p
B
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 90-100 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 320-340 p
C
B
C
B
A030 Ciconia nigra 1-3p 200-500i
B
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 64-77 p 4000-7000 i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 120-130 p 230-400 i
B
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 144-160 p
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 100-120 p 300-400 i
C
B
C
B
A073 Milvus migrans 3-4 p
C
B
C
A
A075 Haliaeetus albicilla 1-2 p 17 i
C
A
C
B
A081 Circus aeruginosus 12-14p
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 18-21 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva RC
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus P 200-500i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta P 200-500i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 800-1000i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 400 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1000-2000 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 400-400i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus R 400-600 i
C
B
C
B
A197 Chlidonias niger 400 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 80-100 p
C
C
C
B
A231 Coracias garrulus 70-80 p P
C
A
C
B
A234 Picus canus R
D
A236 Dryocopus martius R
D
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A338 Lanius collurio RC
D
A339 Lanius minor R
D
A393 Phalacrocorax pygmeus P 240 i 300 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 4500-7000i
A
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 2-2p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 200 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 80-120 p 300 i
C
B
C
B
A028 Ardea cinerea 50 p
D
A041 Anser albifrons 13.000-30.0000
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos P
D
A055 Anas querquedula R
D
A059 Aythya ferina RC
D
A096 Falco tinnunculus 20-40 p
C
B
C
B
A099 Falco subbuteo 20-30 p
D
A179 Larus ridibundus P
D
A198 Chlidonias leucopterus R
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC P
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A214 Otus scops R
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster 120 p
D
A232 Upupa epops C
D
A247 Alauda arvensis P
D
A249 Riparia riparia 750-1100 p
C
A
C
B
A251 Hirundo rustica C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
C
B
C
C
A275 Saxicola rubetra RC
C
B
C
C
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A319 Muscicapa striata RC RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus C C
D
A351 Sturnus vulgaris RC C
D
A359 Fringilla coelebs RC P
C
B
C
C
A363 Carduelis chloris RC P
D
A364 Carduelis carduelis RC P
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra P RC
D
A459 Larus cachinnans RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Fluviul Dunarea , ce delimiteaza la E judetul , curge pe doua brate: Borcea, pe stanga (pe langa Fetesti, Bordusani, Facaieni, Vladeni) si Dunarea Veche pe dreapta, acestea reunindu-se intr-un singur curs la 3 km S de Giurgeni. Intre aceste brate se afla Balta Borcei sau Ialomitei, initial cu stuf, lacuri, paduri, azi utilizata agricol si doar pe margini forestier. Solurile s-au format pe aluviuni depuse de apele Dunarii in timpul inundatiilor repetate , geneza si evolutia lor fiind influentata de regimul inundatiilor , de adancimea apei freatice, formele de microrelief, etc.Cel mai raspandit tip de sol este protosolul aluvial tipic (38%). Clima este de tip continental excesiv, caracterizata prin veri calduroase si ierni reci. Temperatura medie anuala este de 11.5 gr C .precipitatiile medii anuale sunt de 550.5 mm, iar in perioada aprilie -octombrie fiind de 288.1 mm; vantul dominant este Crivatul care provoaca in timpul iernii scaderi de temperatura. Fiind situat pe traseul marelui drum de migratie estic, teritoriul este vizitat in perioadele de pasaj constituind loc de hranire si de odihna pentru specii rare si foarte rare.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aytya nyroca, Milvus migrans, Haliaetus albicilla, Falco vespertinus şi Coracias garrulus; colonii de Ardeidae şi Threskiornithidae. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ciconia alba şi Ciconia nigra, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Sterna hirundo, gaste si rate. În timpul iernii atât zonele umede cât şi suprafeţele agricole din perimetrul sitului sunt habitate deosebit de importante pentru hrana şi odihna efectivelor de Branta ruficollis. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari acvatice, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate - braconaj - vânătoarea in zonele de odihnă şi hrănire a efectivelor de Branta ruficollis - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - defrişarea zonelor forestiere în care există cuiburi de Haliaeetus albicilla şi Ciconia nigra.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu are regim de arie protejata.
Tip de proprietate Proprietate de stat 100%.
Documentație Monografia Municipiului Calarasi, observatii în teren, Regiunea inundabila a Dunarii-1910 Grigore Antipa.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
2.00
0
C
10.00
0
B
40.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
70.00
-
B
10.00
+
B
10.00
-
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 143/05.07.2010, Administrator:Clubul Ecologic UNESCO ProNatura Cal. Plevnei, nr. 61, sect 1, Bucureşti tel/fax 021 315 2542, 0721333485 office@pronatura.ro
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-128
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-140
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-139
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70