Natura2000 - Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru (ROSPA0015)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0015
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.502500
Latitudine 46.548889
Suprafață (ha) 39499.10

Altitudine (m)

Minimă 79.00
Maximă 162.00
Medie 94.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
11.00
89.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 8-10 i
B
C
C
C
A002 Gavia arctica 15-20 i
B
C
C
C
A021 Botaurus stellaris 5-6 p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 30-70 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 80-120p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 3-5 p
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 22-27p
C
C
C
C
A027 Egretta alba 30-80 i
C
C
C
C
A029 Ardea purpurea 10-15 p 20-40 i
C
C
C
C
A030 Ciconia nigra 3-4 p 40-150 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 20-25 p
C
C
C
C
A032 Plegadis falcinellus 0-6 p
D
A034 Platalea leucorodia 0-11 p 30-60 i
C
C
C
C
A060 Aythya nyroca 18-22 p 70-100 i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus 8-20 i
C
C
C
C
A072 Pernis apivorus 2-3p
D
A073 Milvus migrans 2-3 p
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1 p 2-5 i
C
C
C
B
A080 Circaetus gallicus 1 p
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 8-10 p
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 40-60 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 6-9 p
A
B
B
B
A089 Aquila pomarina 1-2 p
D
A092 Hieraaetus pennatus 1-2 p
C
C
C
B
A094 Pandion haliaetus 6-10 i
C
C
C
C
A097 Falco vespertinus 53-68 p 100-300 i
B
B
C
B
A098 Falco columbarius 3-6i
C
C
C
C
A103 Falco peregrinus 1-2 i
C
B
C
C
A120 Porzana parva 3-6p
D
A122 Crex crex 20-30p
C
C
C
C
A127 Grus grus 10-40 i
D
A131 Himantopus himantopus 5-22 p
C
C
B
C
A132 Recurvirostra avosetta 20-60 p 80-150 i
B
B
C
C
A140 Pluvialis apricaria 50-300 i
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 2000-10000 i
C
C
C
C
A166 Tringa glareola 300-800 i
C
C
C
C
A176 Larus melanocephalus 1-5 i
D
A193 Sterna hirundo 5-10 p 20-100 i
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 20-120 p
C
B
C
B
A197 Chlidonias niger 0-3 p
D
A222 Asio flammeus 0-2 p 5-15 i
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 7-8 p
D
A229 Alcedo atthis 20-30 p
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 20-30 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 2-5 p
D
A236 Dryocopus martius 6-8p
D
A238 Dendrocopos medius 40-80 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 20-30 p
D
A255 Anthus campestris 30-60 p
C
B
C
B
A272 Luscinia svecica 1-2 p
C
C
B
C
A293 Acrocephalus melanopogon 0-4 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 20-40 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 200-400 p
D
A339 Lanius minor 300-400 p
C
B
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus 0-1 p
D
A403 Buteo rufinus 1-3 i
D
A404 Aquila heliaca 1-3 i
B
C
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 15-25p
D
A511 Falco cherrug 1-3 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 20-40 p 300-500 i
C
C
C
C
A005 Podiceps cristatus 40-60 p 150-300 i
C
B
C
B
A006 Podiceps grisegena 2-4 8-16
D
A008 Podiceps nigricollis 6-12 20-30
D
A017 Phalacrocorax carbo 300-600 i
D
A028 Ardea cinerea 200-250 p 150-300 i
C
B
C
B
A036 Cygnus olor 0-2 6-12
D
A043 Anser anser 100-150
D
A048 Tadorna tadorna 4-8
D
A050 Anas penelope 800-1500 i
C
C
C
A051 Anas strepera 5-8 p 100-300 i
C
C
C
C
A052 Anas crecca 3000-5000 i
C
C
C
C
A053 Anas platyrhynchos 8000-12000 i
C
C
C
C
A054 Anas acuta 100-600 i
C
C
C
C
A055 Anas querquedula 400-1000 i
C
C
C
C
A056 Anas clypeata 500-1000 i
C
C
C
C
A059 Aythya ferina 100-150 p 2000-5000 i
C
C
C
C
A061 Aythya fuligula 500-1000 i
C
C
C
C
A067 Bucephala clangula 200-300 i
C
C
C
C
A070 Mergus merganser 10-20 i
C
C
C
C
A096 Falco tinnunculus 60-80 p
C
B
C
B
A113 Coturnix coturnix RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus C RC
D
A125 Fulica atra 300-500 p 4000-6000 i
C
C
C
C
A136 Charadrius dubius 25-40 p 50-80 i
C
B
C
B
A137 Charadrius hiaticula VR
D
A141 Pluvialis squatarola 30-50
D
A142 Vanellus vanellus 100-150 p 2000-4000 i
C
B
C
B
A146 Calidris temminckii VR
D
A147 Calidris ferruginea RC
D
A149 Calidris alpina 300-600 i
C
C
C
C
A150 Limicola falcinellus 2-6
D
A153 Gallinago gallinago 0-15 p 200-400 i
C
C
C
C
A156 Limosa limosa 0-10 p 500-1500 i
C
C
C
C
A158 Numenius phaeopus 2000-4000 i
C
B
B
B
A160 Numenius arquata 400-1000 i
C
C
C
C
A161 Tringa erythropus 200-300 i
C
C
C
C
A162 Tringa totanus 10-40 R
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis VR
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus R
D
A179 Larus ridibundus 3000-5000 i
C
C
C
C
A182 Larus canus 800-1000 i
D
A183 Larus fuscus 6-20
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur R
D
A212 Cuculus canorus C
D
A232 Upupa epops RC
D
A233 Jynx torquilla R
D
A249 Riparia riparia 60-100 200-800
D
A251 Hirundo rustica C C
D
A253 Delichon urbica RC RC
D
A259 Anthus spinoletta 8-20
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A270 Luscinia luscinia VR
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus FR
D
A275 Saxicola rubetra R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe R
D
A283 Turdus merula C
D
A285 Turdus philomelos R
D
A287 Turdus viscivorus RC
D
A290 Locustella naevia 4-8
C
C
B
C
A291 Locustella fluviatilis 100-180
C
C
C
C
A292 Locustella luscinioides RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix R
D
A315 Phylloscopus collybita RC
D
A319 Muscicapa striata R
D
A336 Remiz pendulinus 40-70
D
A337 Oriolus oriolus R
D
A348 Corvus frugilegus 800-1000 p
C
B
C
B
A351 Sturnus vulgaris C
D
A361 Serinus serinus RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes R
D
A383 Miliaria calandra C
D
A394 Anser albifrons albifrons 250-2000 i
C
C
C
C
A459 Larus cachinnans 400-800 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Acest site este unul dintre cele mai importante pentru păsări acvatice şi de silvostepă din Câmpia Tisei. Zona este compusă de două situri separate. Cel cu suprafaţa mai mare se află în triunghiul format de Crişul Alb respectiv Crişul Negru, şi se caracterizează prin păduri de luncă de-a lungul râurilor (P. Socodor, P. Somoş, P. Sintea, P. Adea, P. Lunca), între acestea întinzându-se mlaştini, fâneţe şi în special păşuni sărăturoase de tip soloneţ. În zonă se găsesc şi două sisteme de heleştee (la Socodor şi Tămaşda). Adoua zonă de află în lunca Crişului Negru, şi include păduri de luncă (P. Gurbediu) şi de câmpie înaltă (P. Goronişte etc.).
Calitate si importanță Prioritatea numărul 6 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de judeţe ale ţării. C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii: vânturel de seară (Falco vespertinus), cristel de câmp (Crex crex), dumbrăveancă (Coracias garrulus); C3 – aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene - 2 specii: culic mic (Numenius phaeopus), sitar de mal (Limosa limosa); C4 – aglomerări mari de păsări acvatice; C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 5 specii: erete sur (Circus pygargus), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), gaie neagră (Milvus migrans), erete de stuf (Circus aeruginosus), sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor). Zonă de câmpie, străbătută de râurile Crişul Negru şi Crişul Alb precum şi de un număr mare de canale. Această zonă de câmpie pe lângă terenurile agricole dispune de un procent ridicat de zone umede, bălţi, câmpuri întinse cu vegetaţie ierboasă şi păduri. Datorită faptului, că zona dispune de habitate diversificate, în ciuda factorilor negativi cauzate de impactul antropic, biodiversitate regiunii este foarte ridicată. Aria propusă este una din cele mai importante zone din România pentru eretele sur (Circus pygargus) şi găzduieşte populaţie semnificativă de vânturel de seară. În perioada de migraţie, bălţile şi câmpurile umede găzduiesc între 78 000 – 110 000 de păsări de apă într-un sezon. Dintre speciile migratoare două sunt extrem de importante, efectivele care trec aici reprezintă cca 1 % din populaţia europeană din ambele specii. Putem întâlni aici efective cuibăritoare importante pentru interiorul ţării din specii cum ar fi chirighiţa cu obraji albi (Chlidonias hybridus), piciorong (Himantopus himantopus), dar apare cu regularitate şi acvila de câmp (Aquila heliaca). Impactul antropic pote fi considerată semnificativ care se manifestă prin dezvoltarea infrastructurii, tăierea arborilor, transformarea păşunilor şi a fânaţelor în terenuri agricole, canalizări, vânătoare, precum şi managementul neadecvat al lacurilor piscicole.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării 5. cositul în perioada de cuibărire 6. industrializare şi creşterea zonelor urbane 7. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 8. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 9. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 10. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 11. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 13. reglarea cursurilor râurilor 14. electrocutare si coliziune in linii electrice 15. prinderea păsărilor cu capcane 16. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 17. turismul in masa 18. furtuni puternice 19. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 20. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 21. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 22. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 23. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 24. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 25. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 26. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 27. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 28. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 29. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 30. reglarea cursurilor râurilor 31. schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) 32. arderea stufului în perioada de cuibărire 33. arderea stufului 34. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 35. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Desemnarea zonei a fost realizat de catre ONG Grupul Milvus, avand sediul central la Targu-Mures, str,Crinului, nr.22; tel:0265-264726; e-mail: office@milvus.ro
Tip de proprietate Suprafetele incluse in interiorul sitului propus sunt de proprietate privata, precum si de proprietate de stat. APM Arad, a trimis adrese catre primariile aferente sitului propus, pentru a mentiona procentul de suprafata de teren de stat si privata.
Documentație Zona a fost propusa pe baza observatiilor efectuate de catre ONG Grupul Milvus

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.31

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.26 2.97.-Rezervaţia de soluri sărăturate
* 0.05 2.98.-Arboretul Macea

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J033AR010 * 5.95

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
0
B
10.00
0
C
3.00
-
B
12.00
0
B
10.00
0
B
10.00
+
C
6.00
0
B
5.00
-
C
1.00
0
C
1.00
0
B
20.00
-
B
3.00
-
A
35.00
-
A
34.00
-
B
11.00
0
A
5.00
-
B
6.00
-
B
2.00
-
B
4.00
0
B
5.00
0
C
6.00
0
B
20.00
0
C
30.00
0
B
8.00
-
B
10.00
-
C
3.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 140/01.07.2010, Administrator:Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei "EXCELSIOR" str Dorobanţilor, nr 51, Loc Arad, cod 310056, jud Arad 0357 424404, 0722 305 622, fax-0
Planuri de management al sitului Pentru Campia Crisurilor nu exista plan de management, doar pentru Rezervatia de Soluri Saraturate de la Socodor, dar care nu detine avizul Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-44
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-56
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-55
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-67
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70