Natura2000 - Canaralele de la Hârşova (ROSPA0017)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0017
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Canaralele de la Hârşova

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.924444
Latitudine 44.676944
Suprafață (ha) 7406.40

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 83.00
Medie 8.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
80.00
20.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 300-600 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 2-5i
D
A030 Ciconia nigra 2000-4000 i
B
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 8000-42000 i
B
B
C
C
A072 Pernis apivorus 510-1130 i
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 4-5 p
B
A
B
A
A075 Haliaeetus albicilla 1 p 4-6 i
C
A
B
B
A080 Circaetus gallicus 1 p 40-90 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-5p 460-1200i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 50-60 i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 15-20 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 110-260 i
C
A
B
A
A089 Aquila pomarina 2800-5500 i
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 1-3p 60-130i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 100-300 i
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 4 i
D
A133 Burhinus oedicnemus 4-6p
C
B
C
B
A177 Larus minutus 400-600 i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 1 p
C
B
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 110-120 p
C
C
C
B
A229 Alcedo atthis 150-160 p
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 120-130 p
B
A
C
B
A234 Picus canus 20-30 p
D
A236 Dryocopus martius 15-20 p
D
A238 Dendrocopos medius 15-18 p
D
A242 Melanocorypha calandra 1200-1300 p
C
A
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 100-120 p
C
A
C
B
A246 Lullula arborea 250-300 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 400-600 p
C
C
C
C
A320 Ficedula parva 200 i
D
A321 Ficedula albicollis 200 i
D
A338 Lanius collurio 1200-1300 p
D
A339 Lanius minor 120-130 p
C
B
C
B
A379 Emberiza hortulana 100-120 p
C
B
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus 180-200 i
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 6-10 p 50-100 i
C
A
C
B
A403 Buteo rufinus 2-3p
C
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 70-80 p
C
A
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 12-15 p
C
A
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A041 Anser albifrons 300-400 i
C
B
C
C
A043 Anser anser 12
D
A086 Accipiter nisus 600-1200 i
C
B
C
B
A087 Buteo buteo 5000-9000 i
C
B
C
C
A113 Coturnix coturnix 600 p
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis 30
D
A168 Actitis hypoleucos 60
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus P
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A214 Otus scops RC
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A244 Galerida cristata 250-300 p
C
A
C
B
A247 Alauda arvensis P
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A337 Oriolus oriolus P
D
A383 Miliaria calandra P
D
A435 Oenanthe isabellina R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Ostrovul Gasca se afla in zona propusa, pe teritoriul judetului Ialomita, in administrarea DS Slobozia. Consideram ca zona propusa de SOR prezinta importanta din punct al prezentei avifaunei. In zona pod Vladeni confluenta raului Ialomita cu bratul Borcea , pe terenurile limitrofe albiilor majore ale respectivelor cursuri de apa, au existat si exista lucii de apa cauzate de inundarea terenurilor, unde isi gasec loc de hranire si odihna specii de pasari cum sunt: pelicanul comun, loparatul, egreta mica, egreta mare, barza alba, pescarus razator, pescarus argintiu, pescarus sur, tiganus, starc cenusiu, starc galben, lisita, cormoran mare, cormoran mic, etc.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 33 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Falco vespertinus Coracias garrulus Anthus campestris Burhinus oedicnemus Accipiter brevipes Calandrella brachydactyla Picus canus Hieraaetus pennatus Dendrocopos syriacus Circaetus gallicus Melanocorypha calandra Lanius minor Lanius collurio Milvus migrans Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: rate, gaste, rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis Haliaetus albicilla SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C6.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea zonei Canaralelor de la Hârşova rezidă în principal în activităţile de navigaţie fluvială, activităţile portuare şi în impactul antropic exercitat de vecinătatea localităţilor (ex. oraş Hârşova).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria naturală protejată Canaralele de la Hârşova (monument al naturii) a fost declarată iniţial arie protejată prin DCPJ 425/1970, ulterior prin Legea 5/2000. Rezervaţia Naturală Pădurea Celea Mare-Valea lui Ene a fost declarată prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
Tip de proprietate Aria naturală protejată (monument al naturii categoria III IUCN)Canaralele de la Hârşova este proprietate de stat (domeniul public şi privat al Primăriei Oraşului Hârşova). Rezervaţia Pădurea Celea Mare-Valea lui Ene este proprietate publică de stat (fond forestier în administrarea RNP, D.S. Constanţa, O.S. Hârşova).
Documentație 1. Fuhn, I., Vancea, Ş., 1961. Fauna R.P.R. – vol. XIV, fasc. II: Reptilia. Ed. Acad. Rom., Bucureşti. 2. Bănărescu P., 1964, Pisces-Osteichthyes. Fauna R.P.R., vol. 13, Edit. Academiei, Bucureşti. 961 p. 3. Date avifauna - S.O.R.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.04

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.04 2.369.-Canaralele din Portul Hârşova

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J085BR001 * 0.43

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
C
15.00
0
A
5.00
-
A
25.00
-
A
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
A
10.00
-
A
15.00
-
A
10.00
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-129
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-128
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70