Natura2000 - Cheile Bicazului - Hăşmaş (ROSPA0018)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0018
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Bicazului - Hăşmaş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.798611
Latitudine 46.751389
Suprafață (ha) 7961.00

Altitudine (m)

Minimă 683.00
Maximă 1787.00
Medie 1260.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
45.00
55.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 12-20 p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 3-8 i
D
A081 Circus aeruginosus 5-10 i
D
A091 Aquila chrysaetos 1-2 p
C
C
C
C
A103 Falco peregrinus 1-2 p
B
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 80-110 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 12-17i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 9-12p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 6-8 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 7-10 p
D
A223 Aegolius funereus 19-21 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 3-8 p
D
A234 Picus canus 5 p
D
A236 Dryocopus martius 13-15 p
D
A241 Picoides tridactylus 24-28 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 90-110 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 60-80 p
D
A321 Ficedula albicollis 1500-2000 p
D
A338 Lanius collurio 80-120 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis RC
D
A005 Podiceps cristatus R R
D
A008 Podiceps nigricollis R R
D
A028 Ardea cinerea R
D
A041 Anser albifrons R
D
A052 Anas crecca RC
D
A053 Anas platyrhynchos R C
D
A054 Anas acuta R
D
A055 Anas querquedula RC
D
A059 Aythya ferina R
D
A061 Aythya fuligula R
D
A062 Aythya marila R
D
A067 Bucephala clangula R
D
A070 Mergus merganser R
D
A142 Vanellus vanellus R
D
A179 Larus ridibundus C
D
A228 Apus melba R
C
A
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Abies alba
D
Plante
Agrostis tenuis
D
Plante
Alyssum saxatile
D
Plante
Anemone transsilvanica
D
Reptile
2432 Anguis fragilis P
A
Plante
Astragalus pseudopurpureus
D
Plante
Avenastrum decorum
D
Nevertebrate
Boloria titania P
C
Mamifere
2361 Bufo bufo P
C
Plante
Calamagrostis arundinacea
D
Plante
Campanula carpatica
D
Plante
Campanula sibirica
D
Plante
Carex humilis
D
Amfibieni
Chionomys nivalis P
C
Nevertebrate
Coenonympha tullia P
C
Plante
Conioselinum tataricum
D
Reptile
1283 Coronella austriaca P
C
Plante
Daphne cneorum
D
Plante
Dianthus spiculifolius
D
Amfibieni
1342 Dryomys nitedula P
C
Reptile
1281 Elaphe longissima R
C
Nevertebrate
Erebia melas P
C
Plante
Festuca rubra ssp.fallax
D
Plante
Geranium macrorrhizum
D
Plante
Gypsophila petraea
D
Plante
Hieracium pojoritense
D
Mamifere
1203 Hyla arborea R
C
Plante
Iris ruthenica
D
Plante
Isatis tinctoria
D
Plante
Juniperus sabina
D
Plante
Kernera saxatilis
D
Reptile
1261 Lacerta agilis RC
C
Nevertebrate
Lycaena hippothoe P
C
Nevertebrate
Maculinea alcon P
C
Nevertebrate
1058 Maculinea arion P
C
Plante
Melandrium zawadzkii
D
Plante
Nardus stricta
D
Nevertebrate
1057 Parnassius apollo P
C
Nevertebrate
Pericallia matronula P
C
Plante
Phleum montanum
D
Plante
Picea excelsa
D
Plante
Pinus sylvestris
D
Amfibieni
1309 Pipistrellus pipistrellus P
C
Nevertebrate
Plebeius eumedon P
C
Plante
Pleurospermum austriacum
D
Plante
Poa nemoralis
D
Plante
Poa rehmannii
D
Reptile
1256 Podarcis muralis R
C
Plante
Potentilla thuringiaca
D
Plante
Primula leucophylla
D
Mamifere
1213 Rana temporaria RC
A
Plante
Ranunculus carpaticus
D
Plante
Ranunculus montanus
D
Mamifere
2351 Salamandra salamandra P
C
Plante
Sempervivum simonkaianum
D
Amfibieni
2598 Sorex alpinus R
C
Nevertebrate
Spaelotis suecica P
C
Plante
Stipa joannis
D
Plante
Taxus baccata
D
Plante
Thalictrum foetidum
D
Mamifere
2353 Triturus alpestris P
C
Reptile
2473 Vipera berus R
A
Plante
Waldsteinia ternata
D
Nevertebrate
Zygaena nevadensis gheorghenica P
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 10.00
N17 - Păduri de conifere 85.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 5.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas este situat in mare parte in Muntii Hasmas din grupa centrala a Carpatilor Orientali. Se situeaza pe raza administrativa a judetelor Neamt si Harghita. Muntii Hasmas sunt formati din calcare dure triasice si jurasice, dolomite, conglomerate cretacice, conservate sub forma unor inversiuni de relief care domina evident formatiunile de sisturi cristaline de la baza acestora. Cheile Bicazului au o lungime de cca 8 km si au rezultat in urma adancirii raului Bicaz.Peretii Cheilor Bicazului sunt reprezentati de abrupturile Suhardului Mic si ale Surducului. Cheile sunt insotite de stanci impresionante, turnuri, piramide (Piatra Altarului).
Calitate si importanță C6 – concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii cocoş de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia) şi buhă (Bubo bubo). Regiune de munte cu stânci abrupte, păduri de conifere şi păduri mixte. Pe lângă multe specii cu efective semnificative, întâlnim aici două specii de Tetraonidae, respectiv buha care atinge efective semnificative pe plan naţional. Pe lângă aceste specii este demn de amintit şi efectivul de minuniţă (Aegolius funereus), ciocănitorii de munte (Picoides tridactylus) şi muscarului gulerat (Ficedula albicollis). Zonă apreciată de recreare pentru turişti şi practicanţii de sporturi extreme care reprezintă şi - pe lângă exploatare forestieră – unul dintre impacturile antropice cele mai importante.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 4. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 5. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 7. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 8. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 9. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 10. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 11. prinderea păsărilor cu capcane 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 13. braconaj 14. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 15. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl propus cuprinde in totalitate Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas , parcul reprezentand 70% din suprafata sitului.
Tip de proprietate Suprafeţele situate în interiorul Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş în procent de 90 % aparţin domeniului public naţional iar 10 % în domeniul privat. Suprafeţele propuse în afara parcului, în marea lor majoritate aparţin domeniului privat aparţinând persoanelor fizice.
Documentație Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publicaţie SOR 2 1. Flora si vegetatia cormofitelor din Masivul Hasmas,Cheile Bicazului si Lacul Rosu - Nechita N., Ed. Constantin Matasa, Piatra Neamt, 2003 2. Vegetatia din Muntii Hasmas,Cheile Bicazului si Lacul Rosu - Nechita N.,Mititelu D., Stud. Cercet.Muzeului Piatra Neamt, 1996 3. Padurile Romaniei, Parcuri Nationale si Naturale - Regia Nationala a Padurilor, Romsilva, Bucuresti, 2004 4. Flora si vegetatia judetului Neamt - Chifu T., Mititelu D., Dascalescu D., Mem. Sect. St. Acad. Rom.,1987

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
85.31
0.95
49.34

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J053NT011 * 4.13
J045HR032 * 38.22

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
A
-
A
-
A
-
B
-
B
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Parcul National Cheile Bicazului-Hasmas este administrat de catre Directia Silvica Miercurea Ciuc, prin Serviciul de Administrare a Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas - director Cosmin Butnar, tel. 0266/336540; parculncbh@nextra.ro
Planuri de management al sitului Regulamentul de organizare si functionare a fost intocmit, iar planul de management este in curs de elaborare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-40
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-52
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70