Natura2000 - Cheile Nerei - Beuşniţa (ROSPA0020)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0020
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cheile Nerei - Beuşniţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.832222
Latitudine 44.938333
Suprafață (ha) 40421.90

Altitudine (m)

Minimă 152.00
Maximă 1162.00
Medie 597.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 25-40p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 5-8p
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 30-40 i
D
A082 Circus cyaneus 2-4i
D
A084 Circus pygargus 10-20 i
D
A089 Aquila pomarina 5-8p
C
B
C
C
A091 Aquila chrysaetos 2-3 p
B
A
C
A
A092 Hieraaetus pennatus 2-4 p
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus 9-11 p
A
A
C
A
A104 Bonasa bonasia 50-70 p
C
A
C
A
A122 Crex crex 10-15p
D
A215 Bubo bubo 4-6 p
C
A
C
A
A220 Strix uralensis 30-35 p
C
A
C
A
A224 Caprimulgus europaeus 200-300p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 2-4 p
D
A231 Coracias garrulus 3-5p
D
A234 Picus canus 250-300p
C
A
C
A
A236 Dryocopus martius 80-100 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 60-100p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 300-350 p
C
A
C
A
A246 Lullula arborea 200-300p
D
A307 Sylvia nisoria 10-20p
D
A320 Ficedula parva 500-1000p
C
A
C
A
A321 Ficedula albicollis 8000-16000p
B
B
C
B
A338 Lanius collurio 1000-1500p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 20-40p
D
A379 Emberiza hortulana 30-70p
D
A429 Dendrocopos syriacus 5-7p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A028 Ardea cinerea R
D
A051 Anas strepera P
B
B
B
B
A052 Anas crecca P
B
B
B
B
A053 Anas platyrhynchos P
B
B
B
B
A086 Accipiter nisus RC RC
D
A087 Buteo buteo A
D
A088 Buteo lagopus R
D
A096 Falco tinnunculus C
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A113 Coturnix coturnix P
B
B
B
B
A125 Fulica atra P P
D
A165 Tringa ochropus R
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus C
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus C
D
A214 Otus scops R
D
A218 Athene noctua P
B
B
C
B
A221 Asio otus RC
D
A226 Apus apus P
B
B
C
B
A228 Apus melba RC
D
A230 Merops apiaster R
D
A232 Upupa epops RC
D
A233 Jynx torquilla R
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia S
D
A250 Ptyonoprogne rupestris RC
D
A251 Hirundo rustica A
D
A253 Delichon urbica C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A259 Anthus spinoletta RC
D
A260 Motacilla flava RC
D
A261 Motacilla cinerea C
D
A262 Motacilla alba A
D
A266 Prunella modularis C
D
A269 Erithacus rubecula A
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A271 Luscinia megarhynchos R
D
A273 Phoenicurus ochruros C
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra C
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A280 Monticola saxatilis RC
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos C
D
A299 Hippolais icterina C
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis C
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix C
D
A315 Phylloscopus collybita A
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A340 Lanius excubitor R
D
A351 Sturnus vulgaris A
D
A359 Fringilla coelebs A
D
A360 Fringilla montifringilla RC
D
A361 Serinus serinus C
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A364 Carduelis carduelis
C
B
C
B
A365 Carduelis spinus C
D
A366 Carduelis cannabina C
A
B
C
B
A372 Pyrrhula pyrrhula R
D
A373 Coccothraustes coccothraustes R
D
A377 Emberiza cirlus FR
D
A378 Emberiza cia C
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A438 Hippolais pallida R
D
A443 Parus lugubris 160-240
C
B
B
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
1762 Arnica montana RC
A
Mamifere
2361 Bufo bufo
A
Plante
Carex riparia P
A
Nevertebrate
Cerambyx cerdo cerdo RC
A
Plante
Colchicum umbrosum C
A
Amfibieni
2590 Erinaceus europaeus C
A
Nevertebrate
1034 Hirudo medicinalis C
A
Mamifere
1203 Hyla arborea C
A
Plante
Iris pseudacorus P
D
Reptile
2424 Lacerta vivipara C
A
Pești
2512 Leucaspius delineatus P
A
Amfibieni
Martes martes minoricensis P
A
Reptile
1292 Natrix tessellata R
A
Plante
Phragmites australis P
D
Mamifere
1209 Rana dalmatina P
A
Plante
Salix alba P
D
Plante
Salix fragilis P
D
Pești
1109 Thymallus thymallus P
A
Plante
Vitis vinifera ssp. sylvestris P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Peisajul este un mozaic de ecosisteme naturale şi ecosistemele antropice. Rezervaţia oferă condiţii favorabile de reproducere a unui număr mare de specii migratoare, datorită posibilităţilor optime de hrănire în sezonul cald din acest complex biocenotic.De-asemenea rezervaţia oferă condiţii mai puţin favorabile pentru iernatul acelei categorii de păsări care şi cuibăresc în cuprinsul ei, în special al acelora din habitatul amfibiu care dispare în această perioadă,precum şi al acelor din habitatul terestru unde posibilităţile privind asigurarea condoţilor de hrană şi adăpost se reduc mult.
Calitate si importanță Prioritate nr. 12 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 2 specii: cristel de câmp (Crex crex), dumbrăveancă (Coracias garrulus); C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 10 specii: acvila de munte (Aquila chrisaetos), şoim călător (Falco peregrinus), şerpar (Circaetus gallicus), buhă (Bubo bubo), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ghionoaie sură (Picus canus), silvie porumbacă (Sylvia nisoria), muscar mic (Ficedula parva), presură de grădină (Emberiza hortulana). Zona constă din păduri bătrâne de fag, respectiv păşunile şi fâneţele semi-naturale dintre păduri. Include multe chei şi zone stâncoase cu păsările caracteristice acestor zone. Astfel adăposteşte cele mai însemnate efective cuibăritoare de şoim călător din România, respectiv populaţii foarte importante din alte două păsări răpitoare şi din buhă. Alte specii cu efective semnificative sunt cele caracteristice pădurilor de fag: 2 specii de ciocănitoare şi muscarul mic. Pajiştile susţin un efectiv important de cristel de câmp şi servesc ca zonă de hrănit pentru răpitoare. În partea estică şi vestică a zonei propuse, pe câmpurile deschise din valea Nerei găsim densităţi remarcabile de presură de grădină, iar în partea vestică cuibăresc şi dumbrăvencele.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 8. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 09. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 11. prinderea păsărilor cu capcane 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 13. braconaj 14. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 15. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 16. industrializare şi creşterea zonelor urbane 17. electrocutare si coliziune in linii electrice 18. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 19. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 20. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secţiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;
Tip de proprietate Situl este situat în domeniul public al statului(95%)şi în proprietatea comunei (5%).
Documentație Studiu de fundamentare de la Universitatea de la Timişoara.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
89.27
0.01
17.29

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J062CS004 + 1.65
J062CS002 * 10.32

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
A
-
B
-
A
-
B
-
A
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
A
-
B
-
A
-
A
-
B
-
B
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabil pentru acest sit este administraţia Parcul Naţional Cheile nerei-Beuşniţa.
Planuri de management al sitului Planul de Management al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita a fost intocmit, supus avizarii Consiliului Stiintific si depus spre avizare la Regia Nationala a Padurilor - ROMSILVA si la Agentia de Protectia Mediului Resita. Urmeaza obtinerea avizului Autoritatii Centrale pentru Silvicultura si avizul Academiei Romane.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-104
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-116
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70