Natura2000 - Ciocăneşti - Dunăre (ROSPA0021)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0021
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0131 (Olteniţa - Mostiştea - Chiciu)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ciocăneşti - Dunăre

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.070833
Latitudine 44.165278
Suprafață (ha) 904.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 28.00
Medie 13.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus 30-70 i
C
B
C
B
A021 Botaurus stellaris 2-4 p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 12-20 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax P 200-300i
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 20-200 i
D
A026 Egretta garzetta P 60-200i
D
A027 Egretta alba 12-40 i
D
A029 Ardea purpurea 80-120i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 8 p 600-800 i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 20-80 i
D
A034 Platalea leucorodia 120-140 i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 24-32 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 24-31 p 130-240 i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus 2-6 i
D
A073 Milvus migrans 2-4 i
D
A119 Porzana porzana 7-8 p
D
A131 Himantopus himantopus 12-32 i 40-50 i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 20-40 i
D
A138 Charadrius alexandrinus 3-6 p 26-40 i
C
C
C
C
A151 Philomachus pugnax 200-600 i
D
A166 Tringa glareola 40-80 i
D
A193 Sterna hirundo 180-500 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 12-50 p
B
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 200-400 i
D
A197 Chlidonias niger 200-400 i
C
B
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus 40-130 i
D
A396 Branta ruficollis 120-130 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-20 p 40-50 i
D
A005 Podiceps cristatus 10-20 p 40-80 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 500-700 i
D
A028 Ardea cinerea 200-500 i
C
B
C
B
A036 Cygnus olor 4-5 p 40-80 i
D
A041 Anser albifrons 10000-12000 i
C
B
C
B
A043 Anser anser C
D
A048 Tadorna tadorna 60-90 i
D
A050 Anas penelope C
D
A051 Anas strepera C
C
C
C
C
A052 Anas crecca 1500-2500 i
D
A053 Anas platyrhynchos 80 p 2000-5000 i
C
B
B
B
A054 Anas acuta RC
C
C
C
C
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina 800 i
D
A061 Aythya fuligula RC
D
A086 Accipiter nisus RC
D
A125 Fulica atra 300-800 i
D
A149 Calidris alpina RC
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A179 Larus ridibundus 2000 p 4000-9000 i
B
B
C
A
A212 Cuculus canorus RC
D
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A249 Riparia riparia C
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A459 Larus cachinnans 40 p 120-400 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului AIA Ciocanesti cuprinde arealul fermei Boianu in suprafata de 220ha este profilata pe producerea de puiet de peste, formata din 12 bazine mici inconjurata de diguri si canale, vegetatie submersa abundenta, pe canale exista fasii inguste de stuf si alte plante palustre emerse. In imprejurimi se intind pasuni, culturi agricole, plantatii de plopi. La o distanta de cca. 3km pe malul Dunarii, spre sud, exista o padure de lunca.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 62 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Himantopus himantopus Ardea purpurea Egretta garzetta Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: rate, gaste, pelicani creti. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: rate, gaste, In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Activitati antropice (cultivarea terenurilor, exploatatii piscicole).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) AIA Ciocanesti, a primit aviz favorabil pentru statut de protectie din partea A.R.- C.M.N, in urma inaintarii documentatiei de catre APM.
Tip de proprietate 100% stat
Documentație Buletin AIA nr. 11/2001, Grigore Antipa - Lunca inundabila a Dunarii

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
B
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
50.00
0
C
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ferma Boianu Ciocanesti-Dunare - concesionari SC Ciocanesti Piscicola SRL si SC SEPAS SRL Calarasi.
Planuri de management al sitului AIA Ciocanesti nu are plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-139
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70