Natura2000 - Comana (ROSPA0022)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0022
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Comana

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.176944
Latitudine 44.140000
Suprafață (ha) 24956.30

Altitudine (m)

Minimă 13.00
Maximă 104.00
Medie 73.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 1-2 i
D
A021 Botaurus stellaris 16-20 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 400-600 p
B
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax P 200-300 i
D
A024 Ardeola ralloides 20-30 p 800-1000 i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta P 300-500 i
D
A027 Egretta alba 230-400 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 40-50 p
B
B
C
B
A030 Ciconia nigra 1-3 p
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 750-1000 i
D
A034 Platalea leucorodia 150-200 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 50-100 p
C
C
C
C
A072 Pernis apivorus 10-12 p
D
A073 Milvus migrans 3-5 i
D
A080 Circaetus gallicus 1-2 p
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 8-10 p
C
B
C
B
A089 Aquila pomarina 6-8 p
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 100-200 i
C
B
C
B
A119 Porzana porzana 60-80 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva 100-120 p
C
C
C
C
A122 Crex crex 30-40 p
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 20-60 p 300-600 i
B
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 12-20 p 1200-1300 i
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola 20-50 i
D
A151 Philomachus pugnax 3000-4000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 800-1000 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 100-150 p
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 800-1000 p 6000-8000 i
B
C
C
C
A197 Chlidonias niger 2000-3000 i
D
A222 Asio flammeus 10-15 i
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 40-50 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 20-30 p
D
A231 Coracias garrulus 80-100 p
C
C
C
C
A234 Picus canus 80-100 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 60-100 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 300-400 p
C
B
C
C
A272 Luscinia svecica 40-50 p
C
C
A
C
A307 Sylvia nisoria 100-200 p
C
A321 Ficedula albicollis 25-500 p
D
A338 Lanius collurio 50-80 p
D
A339 Lanius minor 30-40 p
D
A379 Emberiza hortulana 40-50 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 40-50 i 500-800 i
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 2-4 p
C
C
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 40-60 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis RC
D
A005 Podiceps cristatus P
D
A006 Podiceps grisegena C
D
A008 Podiceps nigricollis RC
D
A017 Phalacrocorax carbo C
D
A028 Ardea cinerea C
D
A036 Cygnus olor RC
D
A041 Anser albifrons C C
D
A043 Anser anser RC
D
A048 Tadorna tadorna R
D
A050 Anas penelope C
D
A051 Anas strepera RC
D
A052 Anas crecca 3000-5000i
D
A053 Anas platyrhynchos P
D
A054 Anas acuta C
D
A055 Anas querquedula C P
D
A056 Anas clypeata C
D
A058 Netta rufina RC
D
A059 Aythya ferina C
D
A061 Aythya fuligula C
D
A067 Bucephala clangula C
D
A069 Mergus serrator R
D
A070 Mergus merganser R
D
A086 Accipiter nisus RC RC
D
A087 Buteo buteo C
D
A088 Buteo lagopus C
D
A096 Falco tinnunculus C
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A113 Coturnix coturnix C
D
A118 Rallus aquaticus C
D
A123 Gallinula chloropus C
D
A125 Fulica atra C 5000-6000i
D
A130 Haematopus ostralegus R
D
A136 Charadrius dubius R C
D
A137 Charadrius hiaticula C
D
A141 Pluvialis squatarola C
D
A142 Vanellus vanellus P
D
A144 Calidris alba R
D
A145 Calidris minuta C
D
A146 Calidris temminckii C
D
A147 Calidris ferruginea C
D
A149 Calidris alpina 80-100 i
D
A150 Limicola falcinellus R
D
A152 Lymnocryptes minimus R
D
A153 Gallinago gallinago C
D
A155 Scolopax rusticola RC
D
A156 Limosa limosa P
D
A160 Numenius arquata C
D
A161 Tringa erythropus C
D
A162 Tringa totanus C
D
A163 Tringa stagnatilis RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus C
D
A168 Actitis hypoleucos C
D
A169 Arenaria interpres R
D
A179 Larus ridibundus 3000-4000i
C
C
C
C
A182 Larus canus C
D
A183 Larus fuscus R
D
A198 Chlidonias leucopterus RC
D
A207 Columba oenas RC C
D
A208 Columba palumbus C C
D
A210 Streptopelia turtur C C
D
A212 Cuculus canorus P
D
A214 Otus scops C
D
A221 Asio otus C
D
A226 Apus apus C
D
A230 Merops apiaster P
D
A232 Upupa epops P
D
A233 Jynx torquilla C
D
A244 Galerida cristata 40-50 p
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica P
D
A253 Delichon urbica P
D
A258 Anthus cervinus R
D
A259 Anthus spinoletta RC
D
A260 Motacilla flava P
D
A261 Motacilla cinerea RC
D
A262 Motacilla alba P
D
A263 Bombycilla garrulus R
D
A266 Prunella modularis RC
D
A269 Erithacus rubecula P
D
A270 Luscinia luscinia C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros C
D
A274 Phoenicurus phoenicurus C
D
A275 Saxicola rubetra C
D
A276 Saxicola torquata C
D
A282 Turdus torquatus R
D
A283 Turdus merula P
D
A284 Turdus pilaris C
D
A285 Turdus philomelos P
D
A286 Turdus iliacus C
D
A287 Turdus viscivorus RC
D
A292 Locustella luscinioides P
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A296 Acrocephalus palustris C
D
A297 Acrocephalus scirpaceus P
D
A298 Acrocephalus arundinaceus P
D
A299 Hippolais icterina C
D
A308 Sylvia curruca C
D
A309 Sylvia communis C
D
A311 Sylvia atricapilla P
D
A315 Phylloscopus collybita P P
D
A316 Phylloscopus trochilus C P
D
A317 Regulus regulus C
D
A318 Regulus ignicapillus R
D
A319 Muscicapa striata C
D
A322 Ficedula hypoleuca C
D
A336 Remiz pendulinus C
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A340 Lanius excubitor C
D
A351 Sturnus vulgaris P P
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A360 Fringilla montifringilla C
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina C
D
A372 Pyrrhula pyrrhula P
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Studiul biologic al zonei Comana a scos în evidenţă importanţa ştiinţifică a numeroase habitate naturale (păduri şi pajişti) tipice pentru zona de câmpie sudică cu puternice caractere specifice, uneori chiar unicate, identificate într-o structură naturală apropiată de optim , alternate cu terenuri umede, agricole, aşezări rurale în care se desfăşoară activităţi economice tradiţionale. Este o zonă de pasaj pentru păsările migratoare, deasemenea cuprinde şi numeroase specii de păsări forestiere.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 46 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 122 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ixobrychus minutus Nycticorax nycticorax Ardea purpurea Aythya nyroca Porzana porzana Porzana parva Chlidonias hybridus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Himantopus himantopus Recurvirostra avoseta Philomachus pugnax Tringa glareola chire, chirighite. Situl este important pentru iernat pentru rate. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Inundaţiile precum şi distrugerea papurei şi stufului ar duce la distrugerea habitatului important pentru raţe, gâşte şi lişiţe.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Prin HG nr 2151/2004, articolul 3, aliniatul 3:....ariile naturale protejate din interiorul acestora vor avea regim de zone speciale de conservare, inclusiv Balta Comana din cadru Parcului Natural Comana.
Tip de proprietate Propeietăţi private şi de stat.
Documentație FUNDAMENTAREA ŞTIINŢIFICĂ A PROPUNERII DE ARIE PROTEJATĂ A COMPLEXULUI DE ECOSISTEME COMANA(JUD. GIURGIU)- DR. MIHAELA PAUCĂ COMĂNESCU, INSTITUTUL DE BIOLOGIE, ACADEMIA ROMÂNĂ

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
99.98
2.00

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
= 99.98 V.3.-Comana
+ 1.05 2.418.-Pădurea Oloaga-Grădinari
+ 0.95 2.419.-Pădurea Padina Tătarului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J087GR002 * 2.70
J087GR005 * 1.41
J087GR001 + 4.60
J087GR004 * 0.01
J087GR003 + 3.04

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
B
10.00
0
B
10.00
0
B
10.00
0
B
5.00
-
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
0
B
10.00
-
B
10.00
0
B
20.00
+
B
20.00
0
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA prin Direcţia Silvică Giurgiu.
Planuri de management al sitului Nu are un plan de management. Are limitele Parcului Natural Comana, iar acesta conform contractului de administrare nr. 102708/SB/22.11.2005 semnat între MMGA şi Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva a fost dat în administraţie Direcţiei Silvice Giurgiu Aceasta conform contractului amintit şi al Ord. 494/2005 are la dispoziţie maximum 2 ani de la data încheierii contractului pentru întocmirea planului de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-136
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-137
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70