Natura2000 - Cozia - Buila - Vânturariţa (ROSPA0025)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0025
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cozia - Buila - Vânturariţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.223889
Latitudine 45.296944
Suprafață (ha) 21769.00

Altitudine (m)

Minimă 294.00
Maximă 1862.00
Medie 854.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 3-4 p 400 i
D
A089 Aquila pomarina 2-3 p
C
B
C
C
A091 Aquila chrysaetos 1 p
C
A
C
B
A103 Falco peregrinus 3-5p 2-2i
B
A
C
B
A104 Bonasa bonasia 45 p
C
A
C
C
A108 Tetrao urogallus 12 p
C
B
C
C
A215 Bubo bubo 8 p
C
A
C
C
A220 Strix uralensis 42-50p
C
A
C
C
A223 Aegolius funereus 6 p
D
A229 Alcedo atthis R
D
A234 Picus canus 50 p
D
A236 Dryocopus martius 50-70p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 50 p
C
A
C
C
A239 Dendrocopos leucotos 10 p
D
A320 Ficedula parva 150 p
D
A321 Ficedula albicollis 400 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 20 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A087 Buteo buteo P
D
A088 Buteo lagopus R
D
A155 Scolopax rusticola R
C
B
C
C
A168 Actitis hypoleucos RC
C
B
C
C
A207 Columba oenas C
D
A208 Columba palumbus C
D
A212 Cuculus canorus P
D
A221 Asio otus RC
D
A226 Apus apus P
D
A228 Apus melba R
C
A
B
C
A251 Hirundo rustica P
D
A253 Delichon urbica P
D
A256 Anthus trivialis P
C
A
C
C
A257 Anthus pratensis RC
D
A261 Motacilla cinerea P
D
A262 Motacilla alba C
D
A266 Prunella modularis P
D
A269 Erithacus rubecula P
D
A270 Luscinia luscinia P
D
A271 Luscinia megarhynchos P
D
A273 Phoenicurus ochruros P
D
A274 Phoenicurus phoenicurus P
D
A275 Saxicola rubetra P
C
A
C
C
A276 Saxicola torquata P
D
A277 Oenanthe oenanthe P
D
A280 Monticola saxatilis V
C
A
B
C
A283 Turdus merula P
D
A284 Turdus pilaris P P
C
A
C
C
A285 Turdus philomelos RC
D
A287 Turdus viscivorus R
D
A308 Sylvia curruca P
D
A309 Sylvia communis RC
D
A311 Sylvia atricapilla P
D
A314 Phylloscopus sibilatrix P
D
A315 Phylloscopus collybita P
D
A316 Phylloscopus trochilus C
D
A317 Regulus regulus RC
D
A318 Regulus ignicapillus RC RC
D
A319 Muscicapa striata P
D
A322 Ficedula hypoleuca RC
D
A351 Sturnus vulgaris P
D
A359 Fringilla coelebs P
C
A
C
C
A360 Fringilla montifringilla RC C
D
A361 Serinus serinus P
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A364 Carduelis carduelis RC
D
A365 Carduelis spinus RC
B
A
C
C
A366 Carduelis cannabina RC
D
A369 Loxia curvirostra R
D
A372 Pyrrhula pyrrhula P
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A378 Emberiza cia RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Ptyonoprogne rupestris, Reproducere: R, caracteristici: C,A,B,C.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 18 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 56 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aquila pommarina Aquila chrysaetos Tetrao urogallus Bonasia bonasia Strix uralensis
Vulnerabilitate Turismul necontrolat in interiorul sitului, conjugate cu actuala tendinta de intensificare a exploatarilor forestiere, braconaj.Cariera de calcar din imediata apropiere a parcului National Buila Vanturarita, zona Costesti.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aproximativ 70% din suprafata sitului, desemnata la nivel national ca Parc national Buila Vanturarita prin HG 2151/2004 si Parc National Cozia prin Legea nr.5/2000, HG nr.230/2003 referitor la delimitarea parcului si constituirea administratiei zonei, OM 553/2003 referitor la zonarea interioara a parcului. Grote neexplorate turistic sunt in numar de 28 si un aven din care sunt declarate prin Legea nr. 5/2000 ca monumente ale naturii la nivel national urmatoarele pesteri in numar de 7: Pestera Munteanu Murgoci 2786 pozitia, Pestera Pagodelor pozitia 2787, Pestera cu Perle pozitia 2791, Pestera cu Lac pozitia 2790, Pestera rac pozitia 2788, Pestera cu clopot pozitia 2793 , Pestera caprelor pozitia 2783.In cadrul sitului este declarata o rezervatie naturala de padure de tisa Rezervatia Valea Cheii care are o suprafata de 1,5 ha declarata in Legea 5/2000 pozitia 2808.
Tip de proprietate Pe raza Parcului National Cozia :proprietate de stat RNP Romsilva 13455 Ha , 78,7%; Comunală 200 ha 1,2% Comunitate religioasă 141 ha;0,8 % Privat 3304 ha; 19,3 %. Pe raza Parcului National Buila Vanturarita : Proprietate de stat: - RNP Romsilva prin OS Romani si OS Rm. Valcea - proprietate publica prin Primaria Costesti - proprietate a manastirilor si parohiilor prin: Manastirea Bistrita, Manastirea Arnota, Schitul Patrunsa, Schitul Pahomie, Parohia Costesati, Parohia Pietreni 1 - proprietate a obstilor prin Obstea de Mosneni Cheia, Obstea de Mosneni Olanesti, Obstea de Mosneni Olanesti - proprietate privata prin mici suprafete de fanete sipadure.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
97.42
0.05
4.71

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J072VL032 * 11.13
J072VL029 + 0.49

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
0
B
50.00
-
C
3.00
0
B
10.00
-
A
50.00
-
C
5.00
0
C
3.00
0
B
2.00
-
B
80.00
-
B
10.00
-
B
5.00
-
C
1.00
0
B
3.00
-
B
3.00
-
B
5.00
-
B
-
B
-
C
3.00
0
C
5.00
0
C
-
C
-
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0
C
-
B
0
C
+
C
0
B
-
C
0
C
0
B
-
B
-
B
-
B
0
A
-
A
-
B
0
B
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA- Directia Silvica Rm. Valcea Administratia Parcului National Buila Vanturarita, cu sediul la Ocolul Silvic Horezu, Oras Horezu, Valcea, Asociatia Kogayon - partener prin contract al RNP Romsilva la admin
Planuri de management al sitului In curs de avizare a Planului de management pentru Parcul National Cozia.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-85
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-97
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70