Natura2000 - Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului (ROSPA0028)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0028
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.841944
Latitudine 46.470556
Suprafață (ha) 86072.90

Altitudine (m)

Minimă 303.00
Maximă 1090.00
Medie 505.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
13.00
87.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A022 Ixobrychus minutus 12-17 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 200-300 i
D
A027 Egretta alba 2-10 i
D
A030 Ciconia nigra 4-6 p
C
C
C
B
A031 Ciconia ciconia 40-60 p
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 90-120 p
B
C
C
B
A080 Circaetus gallicus 1 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-3 p
D
A082 Circus cyaneus 40-60 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 20-30 i
D
A089 Aquila pomarina 51-65 p
B
C
C
C
A090 Aquila clanga 1-2 i
C
B
C
C
A091 Aquila chrysaetos 1-2 i
D
A092 Hieraaetus pennatus 1-2 p
C
C
C
B
A098 Falco columbarius 30-40 i
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 3-4 i
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 40-50 p
C
B
C
B
A122 Crex crex 300-350 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 80-100 i
D
A166 Tringa glareola 30-40 i
D
A196 Chlidonias hybridus 200-300 i
D
A215 Bubo bubo 1-2 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 40-45 p
C
C
C
B
A222 Asio flammeus 3-4 i
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 350-500 p
B
B
C
B
A229 Alcedo atthis 20-30 p
C
C
C
C
A234 Picus canus 140-150 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 65-70 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 580-650 p
B
C
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 35-50 p
C
B
C
C
A246 Lullula arborea 3800-4200 p
B
B
C
B
A255 Anthus campestris 30-50 p
C
B
C
B
A307 Sylvia nisoria 5-10 p 200-300 i
D
A320 Ficedula parva 700-750 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 3200-4000 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 8500-9000 p
C
A
C
B
A339 Lanius minor 120-180 p
C
B
C
C
A379 Emberiza hortulana 30-40 p
D
A403 Buteo rufinus 3-5 i
D
A429 Dendrocopos syriacus 55-65 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A053 Anas platyrhynchos R RC
D
A085 Accipiter gentilis C
D
A086 Accipiter nisus R C C
D
A087 Buteo buteo C C C
D
A088 Buteo lagopus RC
D
A096 Falco tinnunculus RC RC
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A112 Perdix perdix RC RC
D
A207 Columba oenas RC
D
A221 Asio otus RC C
D
A230 Merops apiaster RC
D
A232 Upupa epops R
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A263 Bombycilla garrulus R
D
A340 Lanius excubitor RC
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Achillea ptarmica P
A
Plante
Aconitum lycoctonum ssp. moldavicum P
A
Plante
Angelica archangelica P
A
Plante
1762 Arnica montana R
C
Plante
Cephalanthera rubra R
A
Plante
Corallorhiza trifida R
A
Plante
Crocus banaticus P
C
Plante
Dactylorhiza maculata R
A
Plante
Dactylorhiza sambucina R
A
Plante
Dianthus superbus R
A
Plante
Diphasiastrum alpinum R
C
Plante
Epipactis palustris R
A
Plante
Fritillaria meleagris R
A
Plante
1866 Galanthus nivalis P
C
Plante
Galega officinalis P
A
Plante
Gymnadenia conopsea R
A
Plante
Gymnadenia odoratissima R
A
Plante
Hyoscyamus niger R
A
Plante
Iris sibirica R
A
Plante
Listera ovata R
A
Plante
Menyanthes trifoliata R
A
Plante
Narcissus poeticus ssp. radiiflorus P
C
Plante
Neottia nidus-avis R
A
Plante
Orchis laxiflora ssp. elegans R
A
Plante
Orchis militaris R
A
Plante
Orchis morio R
A
Plante
Orchis purpurea R
A
Plante
Orchis ustulata R
A
Plante
Parnassia palustris R
A
Plante
Petasites kablikianus P
A
Plante
Platanthera bifolia R
A
Plante
Polemonium caeruleum R
A
Plante
Prunus tenella RC
A
Plante
Pulmonaria rubra RC
A
Plante
Salvia transsylvanica
B
Plante
Soldanella hungarica R
A
Plante
Trollius europaeus R
A
Plante
Utricularia vulgaris R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl ocupă o suprafaţă de apr. 8.825 ha din judeţul Harghita, dealurile Târnavei Mici. Cuprinde terenuri împădurite cu păduri de foioase fag şi stejar, păşuni şi fâneţe, precum şi terenurile agricole. Cuprinde o rezervaţie naturală, Dealul Firtos. Este un habitat important pentru numeroase specii de păsări de importanţă comunitară.
Calitate si importanță Prioritate nr. 4 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex) C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii: acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), viesparul (Pernis apivorus), barză neagră (Ciconia nigra), huhurez mare (Strix uralensis), cristelul de câmp (Crex crex), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius) sfrânciocul roşiatic (Lanius collurio), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), şoimul de iarnă (Falco columbarius) - iernat Zonă caracteristică de deal care se situează de-a lungul râurilor Târnava Mică şi Niraj. Peisajul are un aspect mozaicat, cu păduri de foioase, pajişti semi-naturale şi terenuri agricole extensive. Impactul uman ca factor negativ apare în pe mod deosebit în practicarea agriculturii pe parcele mari, exploatării forestiere şi construcţiile necontrolate. Deşi este o zonă relativ des locuită, dispune de habitate valoroase şi o biodiversitate bogată, reflectată în numărul mare de specii importante de păsări cu efective mari. Regiunea este importantă şi pentru iernatul în număr mare a mai multor specii de păsări răpitoare, dintre care amintim şoimul de iarnă.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 5. cositul în perioada de cuibărire 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. reglarea cursurilor râurilor 13. electrocutare si coliziune in linii electrice 14. prinderea păsărilor cu capcane 15. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 17. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 18. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 19. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 20. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 21. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 22. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 23. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 24. industrializare şi creşterea zonelor urbane 25. schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) 26. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl propus cuprinde rezervaţia naturală Dealul Firtuş din judeţul Harghita.
Tip de proprietate Suprafeţele din situl propus în jud. Harghita sunt în proprietate privată.
Documentație Baza de date a Grupului MILVUS. Date colectate intre anii 1994-2006.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.07

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.07 2.488.-Dealul Firtuş
+ 0.01 2.634.-Arboretul cu Chamaecyparis lawsonia

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
B
10.00
-
C
50.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru rezervaţia naturală Dealul Firtoş, inclus în sit pe partea din judeţul Harghita este responsabil custodele desemnat a acestuia, Direcţia Silvică Miercurea Ciuc.
Planuri de management al sitului Rezervaţia naturală Dealul Firtoş are regulament de funcţionare şi plan de management elaborat de custodele desemnat, Direcţia Silvică Miercurea Ciuc.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-38
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-50
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-51
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-62
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70