Natura2000 - Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie (ROSPA0031)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0031
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Delta Dunării şi Complexul Razim - Sinoie

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.928333
Latitudine 44.911389
Suprafață (ha) 512820.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 137.00
Medie 3.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
9.00
89.00
2.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 40-50i
A
B
C
C
A002 Gavia arctica 50-80i
A
B
C
C
A019 Pelecanus onocrotalus 3560-4160 p
A
A
A
A
A020 Pelecanus crispus 320-410 p
A
B
B
A
A021 Botaurus stellaris 800-1000p
A
B
C
A
A022 Ixobrychus minutus 3000-3500 p
A
B
C
A
A023 Nycticorax nycticorax 3500-4000p
A
B
C
A
A024 Ardeola ralloides 3000-4000p
A
B
C
A
A026 Egretta garzetta 1700-2500 p
A
B
C
A
A027 Egretta alba 320-360p 1000-1200i
A
B
C
A
A029 Ardea purpurea 230-450 p
A
B
C
A
A030 Ciconia nigra 2-5i 500-1000i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 100-120p 45000-60000i
B
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 2000-3200 p
A
B
C
A
A034 Platalea leucorodia 360-440 p
A
B
C
A
A037 Cygnus columbianus bewickii 10-40i
A
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 340-1270 i
B
B
C
A
A042 Anser erythropus 10-30 i
A
B
C
A
A060 Aythya nyroca 3800-4200 p
A
B
C
A
A068 Mergus albellus R 4000-5000i
A
B
C
A
A071 Oxyura leucocephala 1-4 i
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 6-7i 20-30i
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 26-28 p
A
B
C
A
A080 Circaetus gallicus R
D
A081 Circus aeruginosus 300-400 p
A
B
C
B
A082 Circus cyaneus 150-200 i
B
B
C
B
A083 Circus macrourus 50-60i
B
B
C
C
A084 Circus pygargus 3-6i 500-800i
B
B
C
C
A089 Aquila pomarina 200-300 i
C
B
C
C
A090 Aquila clanga 8-14 i
A
B
A
B
A092 Hieraaetus pennatus 50-80i
D
A094 Pandion haliaetus RC
C
B
C
C
A095 Falco naumanni 1-3 p
A
B
A
C
A097 Falco vespertinus 300-350p 2000-3000i
A
B
C
A
A098 Falco columbarius 20-60 i
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus 2-4i 10-20i
B
B
C
C
A119 Porzana porzana 300-400 p
B
B
C
B
A120 Porzana parva 2000-3000 p
A
B
C
A
A121 Porzana pusilla V
C
B
C
C
A127 Grus grus R
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 220-370 p 1400-2200 i
A
A
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 220-280 p 800-1200 i
A
A
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 44-60 p
B
B
C
C
A135 Glareola pratincola 420-540 p
A
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 90-120 p 450-520 i
A
B
C
B
A139 Charadrius morinellus R
C
B
C
C
A140 Pluvialis apricaria 300-500i
B
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 13000-18000 i
B
B
C
B
A154 Gallinago media 20-80 i
A
B
B
B
A157 Limosa lapponica 1-5 i
D
A159 Numenius tenuirostris 1-3 i
A
B
C
B
A167 Xenus cinereus 1-3 i
A
B
C
C
A170 Phalaropus lobatus 700-1200 i
C
B
C
C
A176 Larus melanocephalus 160-200p
A
B
B
A
A177 Larus minutus 10000-12000 i
A
B
C
B
A180 Larus genei 20-70 i
C
B
C
B
A189 Gelochelidon nilotica 8-12 p 320-350 i
A
B
C
B
A190 Sterna caspia 500-1000i
A
B
C
B
A191 Sterna sandvicensis 250-300p 3000-5000i
A
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1800-2300 p
A
B
C
B
A195 Sterna albifrons 40-100p
A
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 5000-6000p 30000-50000i
A
B
C
B
A197 Chlidonias niger 200-300 p
B
B
C
C
A222 Asio flammeus 8-12 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 1500-1700 p
A
B
C
B
A231 Coracias garrulus 500-600p
B
B
C
B
A234 Picus canus RC
D
A236 Dryocopus martius RC
D
A238 Dendrocopos medius R
D
A242 Melanocorypha calandra RC
D
A246 Lullula arborea R R
D
A255 Anthus campestris RC
C
B
C
C
A272 Luscinia svecica 300-700 p
A
B
C
B
A293 Acrocephalus melanopogon 400-1000 p
A
A
C
B
A307 Sylvia nisoria R RC
C
B
C
C
A320 Ficedula parva C
D
A321 Ficedula albicollis C
D
A338 Lanius collurio RC C
D
A339 Lanius minor R C
D
A379 Emberiza hortulana R
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 8700-9500 p 4000-6500 i 4000-6500 i
A
B
C
A
A396 Branta ruficollis 1000-3000i 7000-24000i
A
B
C
A
A402 Accipiter brevipes 3-5p 40-80i
C
B
C
B
A403 Buteo rufinus 4-5 p
C
B
C
C
A404 Aquila heliaca 1-3 i
B
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus RC
D
A464 Puffinus yelkouan 20-100i
B
B
B
B
A511 Falco cherrug 2-4i 5-10i
B
B
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 12-24 p
B
B
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis RC
B
B
C
C
A005 Podiceps cristatus RC
C
B
C
C
A006 Podiceps grisegena 400-800 p 5000-10000 i
A
B
C
B
A008 Podiceps nigricollis RC C C
B
B
C
B
A017 Phalacrocorax carbo 8000-12000 p 3000-7000 i 40000-50000 i
A
B
C
B
A025 Bubulcus ibis 2-8 p
A
B
B
A028 Ardea cinerea 600-800 p
C
B
C
C
A036 Cygnus olor 3600-5300 i
A
B
C
A
A039 Anser fabalis 20-120 i
C
B
C
C
A043 Anser anser 6500-15000 i
A
B
C
A
A048 Tadorna tadorna 800-1200 i
B
B
C
A
A050 Anas penelope 8000-10000 i
A
B
C
C
A051 Anas strepera 1300-3000 i
A
B
C
A
A052 Anas crecca 9000-20000 i
B
B
C
C
A053 Anas platyrhynchos 20000-40000 i
A
B
C
B
A054 Anas acuta 1200-7000 i
B
B
C
C
A055 Anas querquedula 4500-8000 i
B
B
C
C
A056 Anas clypeata 9000-10000 i
A
B
C
B
A058 Netta rufina 540-2470 i P
A
B
C
A
A059 Aythya ferina 24000-38000 i
B
B
C
B
A061 Aythya fuligula 18000-20000 i
A
B
C
B
A067 Bucephala clangula 30-50 p 1000-1200 i
A
B
C
B
A069 Mergus serrator 230-340 i
C
B
C
C
A070 Mergus merganser 120-180 i
B
B
C
B
A086 Accipiter nisus RC RC
D
A087 Buteo buteo R P
D
A088 Buteo lagopus R
D
A099 Falco subbuteo RC
C
B
C
B
A118 Rallus aquaticus RC
A
B
C
C
A123 Gallinula chloropus C
C
B
C
C
A125 Fulica atra C 40000-50000 i 80000-100000 i
B
C
C
B
A130 Haematopus ostralegus 15-20 p
A
B
C
C
A141 Pluvialis squatarola 2500-3000 i
B
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 500-600 p 10000-12000 i
B
B
C
C
A143 Calidris canutus 1-5 i
A
B
A
A
A144 Calidris alba 300-800 i
B
B
C
C
A145 Calidris minuta 2800-3200 i
B
B
C
B
A146 Calidris temminckii 120-400 i
B
B
C
C
A147 Calidris ferruginea 8000-9000 i
B
B
C
B
A149 Calidris alpina 10000-17000 i
B
B
C
B
A150 Limicola falcinellus 700-950 i
B
B
C
C
A152 Lymnocryptes minimus 500-1000 i
B
B
C
B
A153 Gallinago gallinago 5000-10000 i
B
B
C
B
A155 Scolopax rusticola RC R
B
B
C
C
A156 Limosa limosa 10000-15000 i
B
B
C
B
A158 Numenius phaeopus 200-500 i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata 4500-6000 i
A
B
C
B
A161 Tringa erythropus 3000-4000 i
A
B
C
B
A162 Tringa totanus 3500-12000 i
B
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis 600-700 i
B
B
C
B
A164 Tringa nebularia 1300-2600 i
B
B
C
C
A165 Tringa ochropus 4000-5000 i
B
B
C
C
A168 Actitis hypoleucos 400-700 i
C
B
C
C
A169 Arenaria interpres 80-120 i
A
B
C
C
A173 Stercorarius parasiticus R
B
A
C
B
A174 Stercorarius longicaudus V
D
A179 Larus ridibundus 2000-3000 p 20000-50000 i
B
B
C
C
A182 Larus canus 4000-10000 i
C
B
C
C
A183 Larus fuscus 200-400 i
C
B
C
C
A207 Columba oenas R R
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A214 Otus scops R
D
A221 Asio otus RC
D
A226 Apus apus R
D
A228 Apus melba V
D
A230 Merops apiaster P RC
D
A232 Upupa epops C
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia 5000-7000 p C
B
B
C
B
A251 Hirundo rustica P P
D
A252 Hirundo daurica R
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis P
D
A258 Anthus cervinus R
B
B
C
C
A259 Anthus spinoletta P
D
A260 Motacilla flava RC C
C
B
C
B
A261 Motacilla cinerea P P
D
A262 Motacilla alba C C
C
B
C
B
A263 Bombycilla garrulus R
D
A266 Prunella modularis P
D
A270 Luscinia luscinia P RC
D
A271 Luscinia megarhynchos P RC
D
A273 Phoenicurus ochruros P
D
A274 Phoenicurus phoenicurus C C
C
B
C
B
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe P C
D
A278 Oenanthe hispanica R
C
B
C
C
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos P
D
A286 Turdus iliacus R
D
A287 Turdus viscivorus R
D
A290 Locustella naevia R
D
A292 Locustella luscinioides P
A
B
C
C
A295 Acrocephalus schoenobaenus C C
B
B
C
B
A296 Acrocephalus palustris P RC
C
B
C
B
A297 Acrocephalus scirpaceus C C
B
B
C
B
A298 Acrocephalus arundinaceus C C
B
B
C
B
A299 Hippolais icterina RC RC
C
B
C
C
A308 Sylvia curruca P
D
A309 Sylvia communis P
D
A310 Sylvia borin P
D
A311 Sylvia atricapilla P
D
A314 Phylloscopus sibilatrix P
D
A315 Phylloscopus collybita R P
D
A316 Phylloscopus trochilus P
D
A317 Regulus regulus P
D
A319 Muscicapa striata P RC
D
A322 Ficedula hypoleuca RC
D
A335 Certhia brachydactyla R
D
A336 Remiz pendulinus C
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A340 Lanius excubitor R
D
A341 Lanius senator R
D
A351 Sturnus vulgaris P P
D
A353 Sturnus roseus P RC
B
B
C
C
A359 Fringilla coelebs C P
D
A360 Fringilla montifringilla RC
D
A361 Serinus serinus RC
D
A363 Carduelis chloris P RC
D
A364 Carduelis carduelis P RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina R RC
D
A368 Carduelis flammea R
D
A371 Carpodacus erythrinus V
D
A375 Plectrophenax nivalis V
D
A383 Miliaria calandra RC P
D
A435 Oenanthe isabellina R
D
A438 Hippolais pallida R
A
B
A
C
A459 Larus cachinnans 1500-2000 p 15000-20000 i
A
B
C
C
A515 Glareola nordmanni 1-5 i
A
B
A
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Delta Dunării reprezintă teritoriul cuprins între prima bifurcaţie a Dunării (Ceatalul Chiliei), mărginit la est de litoralul Mării Negre, la nord de braţul Chilia şi la sud de complexul lacustru Razim Sinoie. Delta Dunării propriu-zisă este cea mai mare componentă a sitului şi are o suprafaţă totală de circa 4.178 kmp, din care cea mai mare parte se găseşte pe teritoriul României, adică 3.510 kmp, reprezentând circa 82%, restul fiind situată pe partea stângă a braţului Chilia, inclusiv delta secundară a acestuia, în Ucraina. Ţinând cont de geneză, hipsometrie, relaţiile hidrice dintre braţele Dunării şi zonele interioare, diferenţierile climatice şi variaţia peisagistică, în Delta Dunării se pot distinge două mari sectoare - delta fluviatilă şi delta fluvio-maritimă. Delta fluvială reprezintă partea cea mai veche din spaţiul deltaic, ce s-a format într-un fost golf al Dunării. Principala sa caracteristică e suprafaţa relativ mare a grindurilor fluviale, în timp ce ariile depresionare sunt mai mici şi cu multe lacuri (deasemenea de mici dimensiuni), aflate într-un grad înaintat de colmatare. Delta fluvio-maritimă se desfăşoară între aliniamentul grindurilor maritime Letea - Caraorman - Crasnicol în vest şi ţărmul mării în est. Ea cuprinde, pe lângă grindurile maritime Letea, Caraorman şi Sărăturile un important complex lacustru (Roşu - Puiu) şi suferă modificări importante la contactul cu Marea Neagră. La sud de Delta propriu-zisă se desfăşoară până la capul Midia, Complexul Lagunar Razim-Sinoie. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionară (vechiul golf Halmyris) ocupată iniţial de apele mării şi care a fost compartimentată ulterior, prin formare de cordoane şi grinduri. În ultimile decenii complexul a suferit foarte mari modificări datorită acţiunii umane, fiind transformat în rezervor de apă dulce pentru alimentarea sistemelor de irigaţii amenajate în jurul complexului. La vest de Tulcea, între cursul Dunării şi limita platoului continental până la Cotul Pisicii se desfăşoară zona predeltaică ce cuprinde zonele umede naturale şi seminaturale şi zonele agricole.Clima Deltei Dunării se încadrează în climatul temperat-continental cu influenţe pontice. Regimul termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o uşoară creştere de la vest spre est. Cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a soarelui care este de cca. 2.300-2.500 ore, iar radiaţia solară globală însumează anual 125- 135 kcal/cm2, fiind printre cele mai mari din ţară.
Calitate si importanță • Unica deltă din lume, declarată rezervaţie a biosferei • An de constituire: 1990 • Suprafaţa 580000 ha - 2,5 % din suprafaţa României ( Locul 22 între deltele lumii şi locul 3 în Europa, după Volga şi Kuban) • Una dintre cele mai mari zone umede din lume - ca habitat al păsărilor de apă • Cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de pe planetă • Un muzeu viu al biodiversităţii, 30 tipuri de ecosisteme • O bancă de gene naturală, de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal Valoarea universală a Deltei Dunării şi a Complexului lagunar Razim-Sinoie a fost recunoscută prin includerea în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990), în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA”(MAB) lansat de UNESCO. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă- Convenţia RAMSAR. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, în decembrie 1990. Valoarea patrimoniului natural şi eficienţa planului de management ecologic aplicat în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (reînnoită în 2005). Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este deosebit de important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus, Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana porzana, Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus minutus, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica. Deoarece această zonă reprezintă limită de areal pentru Falco naumanni, există fluctuaţii ale efectivelor cuibăritoare în perimetrul sitului.Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus, Gelochelidon nilotica, Larus minutus, Sterna caspia, Sterna sandvicensis, Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Puffinus yelkouan, Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus genei, Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa erythropus, Limosa limosa, Larus ridibundus, Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, Calidris alpina, Calidris ferruginea, Phalacrocorax carbo, Tringa totanus, Tringa nebularia, Vanellus vanellus, Larus canus, Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris temminckii, Arenaria interpres, Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Anser fabalis, Anas querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta, Larus cachinnans, Larus fuscus, Lymnocryptes minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Anser erythropus, Aquila clanga, Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Mergus albellus, Falco columbarius, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Anser anser.
Vulnerabilitate - braconajul - turismul in masa - industrializarea şi extinderea zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii), a perioadelor de migraţie şi iarnă (aglomerări ale speciilor de păsări acvatice) - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul - arderea vegetaţiei in timpul cuibaritului si al migratiei - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - electrocutare si coliziune cu liniile electrice - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii - împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Delta Dunării şi Complexul lagunar Razim-Sinoie a fost inclusă în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei în 1990, în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA”(MAB) lansat de UNESCO. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, în decembrie 1990. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991, ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă- Convenţia RAMSAR.
Tip de proprietate În mare parte terenul este proprietate de stat, domeniu public de interes naţional şi în mai mică masură proprietate privată.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
45.00
-
A
2.00
-
A
15.00
-
A
10.00
-
B
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
A
30.00
-
A
15.00
-
A
0.00
0
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
Planuri de management al sitului Există plan de management şi se aplică.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-96
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-95
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-94
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-93
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-107
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-120
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-119
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-130
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-108
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70