Natura2000 - Deniz Tepe (ROSPA0032)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0032
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Deniz Tepe

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.678611
Latitudine 44.994167
Suprafață (ha) 1899.80

Altitudine (m)

Minimă 11.00
Maximă 258.00
Medie 56.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 50-100 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 2000-3000 i
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus P 30-40i
C
A
B
A
A081 Circus aeruginosus P 4-6 i 200-500 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 200 i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 30-50 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 300 i
C
A
C
B
A089 Aquila pomarina 300-300i
C
B
C
B
A090 Aquila clanga 2-5 i
B
A
C
C
A092 Hieraaetus pennatus P 20-50i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 200-300i
C
A
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 20-24 p
B
B
C
B
A215 Bubo bubo 1-2i
C
A
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 20-30 i
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 20-30 p
C
A
C
B
A242 Melanocorypha calandra 200-300 p
C
A
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 100-150 p
C
A
C
B
A255 Anthus campestris 200-300p
C
A
C
B
A338 Lanius collurio 20-25 p
D
A339 Lanius minor 3-7p
D
A402 Accipiter brevipes 40-60i
C
A
C
B
A403 Buteo rufinus 1-1p
C
A
B
C
A404 Aquila heliaca 2-3 i
B
B
B
A
A511 Falco cherrug 1-2i
B
A
B
A
A533 Oenanthe pleschanka 3-8p
C
A
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A096 Falco tinnunculus 10 i
D
A113 Coturnix coturnix 120 p
C
B
C
B
A230 Merops apiaster 15-20 p
D
A232 Upupa epops 5-6 p
D
A244 Galerida cristata 150-200 p
D
A247 Alauda arvensis 200-300 p
D
A251 Hirundo rustica C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba 30-40 p
D
A273 Phoenicurus ochruros 8-12 p
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe 40-60 p
D
A280 Monticola saxatilis 1-2 p
D
A353 Sturnus roseus R
D
A383 Miliaria calandra 30-40 p
D
A435 Oenanthe isabellina 10-15 p
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă colinară din zona silvostepică Dobrogeană.
Calitate si importanță Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale unor specii caracteristice zonelor de stepă precum: Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Anthus campestris şi Buteo rufinus. Este o importantă zonă de hrănire pentru o parte din perechile cuibăritoare de Circaetus gallicus şi Hieraaetus pennatus din situl vecin Pădudea Babadag. De asemenea Falco cherrug se poate observa cu regularitate staţionând sau hrănindu-se în zonă. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare diurne si berze.
Vulnerabilitate - abandonarea pasunatului şi a practicilor agricole tradiţionale - amplasarea parcurilor eoliene în imediata vecinătate a sitului - redeschiderea carierelor din interiorul sitului - coliziue cu linii de inalta tensiune - practicarea sporturilor extreme mai ales în perioada de cuibărit (zbor cu parapanta, motociclism enduro, etc), arderea vegetaţiei.
Tip de proprietate Dealul propriu-zis este izlaz comunal fiind în propietatea statului. Terenurile arabile ce înconjoară dealul Deniz Tepe sunt proprietate privată.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custozii acestui sit sunt: Societatea Ornitologică Română şi Ecopontica
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-106
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-118
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70