Natura2000 - Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei (ROSPA0037)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0037
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dumbrăviţa - Rotbav - Măgura Codlei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.410556
Latitudine 45.716944
Suprafață (ha) 4536.40

Altitudine (m)

Minimă 478.00
Maximă 1300.00
Medie 631.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
5.00
95.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata >5 i
B
B
C
C
A002 Gavia arctica >15 i
B
B
C
B
A019 Pelecanus onocrotalus >1 i
D
A021 Botaurus stellaris 2-3 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 25-30 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax >45 i
D
A026 Egretta garzetta >40 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 120-170i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 20-22 p
B
B
C
B
A030 Ciconia nigra >50 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia >50 i
D
A032 Plegadis falcinellus >4 i
D
A034 Platalea leucorodia >1 i
D
A060 Aythya nyroca 22-26p 150-i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus >15 i
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus >5 i
D
A073 Milvus migrans >2 i
D
A075 Haliaeetus albicilla >1 i
D
A081 Circus aeruginosus 12-15p
C
B
C
B
A089 Aquila pomarina 2-3 p >10 i
D
A094 Pandion haliaetus >2 i
D
A098 Falco columbarius >1 i
D
A103 Falco peregrinus 1-2 p 4-6 i
B
B
C
C
A119 Porzana porzana >30 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva 30 p
C
B
C
C
A121 Porzana pusilla 1-2 p
B
B
C
C
A122 Crex crex 25-30p
C
B
C
C
A127 Grus grus >6 i
D
A131 Himantopus himantopus >1 i
D
A132 Recurvirostra avosetta >4 i
D
A140 Pluvialis apricaria >2 i
D
A151 Philomachus pugnax >300 i
D
A166 Tringa glareola >50 i
D
A176 Larus melanocephalus >1 i
D
A177 Larus minutus >15 i
D
A189 Gelochelidon nilotica >1 i
C
B
C
C
A190 Sterna caspia >3 i
D
A193 Sterna hirundo >10 i
D
A195 Sterna albifrons >2 i
D
A196 Chlidonias hybridus >15 i
D
A197 Chlidonias niger 500-i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 2-3 p
C
B
B
B
A220 Strix uralensis 2-3 p
C
A
C
C
A222 Asio flammeus 2-4p
B
A
C
A
A223 Aegolius funereus 1-2 p
D
A229 Alcedo atthis 15-15p 5-i
D
A234 Picus canus >10 p
D
A236 Dryocopus martius >3 p
D
A238 Dendrocopos medius >7 p
D
A239 Dendrocopos leucotos >6 p
D
A307 Sylvia nisoria >5 p
D
A320 Ficedula parva >100 p
D
A321 Ficedula albicollis >400 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio >50 p
D
A339 Lanius minor >5 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus >5 i
D
A396 Branta ruficollis >6 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis >10 p >30 i
D
A005 Podiceps cristatus >50 p >200 i
D
A006 Podiceps grisegena >3 p
D
A008 Podiceps nigricollis >20 p
C
B
C
C
A017 Phalacrocorax carbo >150 i
D
A036 Cygnus olor >10 i
D
A039 Anser fabalis >10 i
D
A041 Anser albifrons >1000 i
C
B
C
A
A043 Anser anser >5 i
D
A050 Anas penelope >300 i
D
A051 Anas strepera >10 i
D
A052 Anas crecca >500 i
D
A053 Anas platyrhynchos >10000 i
C
B
C
B
A054 Anas acuta >20 i
D
A055 Anas querquedula >300 i
C
B
C
B
A056 Anas clypeata >45 i
D
A058 Netta rufina >6 i
D
A059 Aythya ferina >300 i
D
A061 Aythya fuligula >30 i
D
A067 Bucephala clangula >40 i
D
A069 Mergus serrator >3 i
D
A070 Mergus merganser >6 i
D
A086 Accipiter nisus >3 i
D
A087 Buteo buteo >40 i
C
B
B
C
A088 Buteo lagopus >3 i
C
B
C
C
A096 Falco tinnunculus >2 p
D
A099 Falco subbuteo >2 p
D
A113 Coturnix coturnix >10 p
D
A118 Rallus aquaticus >20 p
D
A123 Gallinula chloropus >40 p
D
A125 Fulica atra >30 p >600 i
C
B
C
C
A136 Charadrius dubius >20 i
D
A137 Charadrius hiaticula >10 i
D
A141 Pluvialis squatarola >10 i
D
A142 Vanellus vanellus >1000 i
C
B
C
B
A145 Calidris minuta >40 i
D
A146 Calidris temminckii >1 i
D
A147 Calidris ferruginea >10 i
D
A149 Calidris alpina >40 i
D
A150 Limicola falcinellus >1 i
D
A153 Gallinago gallinago >60 i
D
A156 Limosa limosa >60 i
D
A160 Numenius arquata >20 i
D
A161 Tringa erythropus >20 i
D
A162 Tringa totanus >10 i
D
A164 Tringa nebularia >40 i
D
A165 Tringa ochropus >5 i
D
A168 Actitis hypoleucos >10 i
D
A179 Larus ridibundus >3000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus >4 i
D
A183 Larus fuscus >1 i
D
A198 Chlidonias leucopterus >15 i
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus R RC
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus C
D
A249 Riparia riparia >3000 i
D
A251 Hirundo rustica >1500 i
D
A258 Anthus cervinus >20 i
B
B
C
B
A259 Anthus spinoletta RC RC
D
A260 Motacilla flava R
D
A261 Motacilla cinerea RC
D
A262 Motacilla alba C
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A286 Turdus iliacus R
D
A287 Turdus viscivorus R R
D
A291 Locustella fluviatilis R
D
A292 Locustella luscinioides R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC RC
D
A308 Sylvia curruca RC P?
D
A309 Sylvia communis RC RC
D
A310 Sylvia borin RC RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC RC
D
A314 Phylloscopus sibilatrix RC RC
D
A315 Phylloscopus collybita RC RC
D
A316 Phylloscopus trochilus RC RC
D
A317 Regulus regulus RC
D
A318 Regulus ignicapillus RC
D
A319 Muscicapa striata R RC
D
A322 Ficedula hypoleuca R RC
D
A336 Remiz pendulinus 8-10 p
D
A340 Lanius excubitor 2-3 p
C
B
C
B
A351 Sturnus vulgaris C C
D
A359 Fringilla coelebs RC RC
D
A360 Fringilla montifringilla RC
D
A363 Carduelis chloris RC RC
D
A364 Carduelis carduelis RC RC
D
A365 Carduelis spinus RC RC
D
A366 Carduelis cannabina RC RC
D
A372 Pyrrhula pyrrhula RC RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC RC
D
A383 Miliaria calandra RC RC
D
A459 Larus cachinnans >50 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde aria protejata Complexul Piscicol Dumbravita. Complexul este alcatuit din lacul de acumulare si un sistem de elestee piscicole din bazinul mijlociu al paraului Hamaradia. Pe langa cursul de apa, in sit mai sunt culturi agricole, pasuni, fanete si alte tipuri de habitate. Zona este deosebit de importanta pentru cuibaritul si hrana a numeroase populatii de pasari salbatice.
Calitate si importanță Sursa: APM-BV Ioaniţescu A Aug 8 2006 11:31AM : Importanţa ariei naturale protejate se datorează în primul rând populaţiilor de păsări sălbatice şi habitatelor acestora. În arie există specii vulnerabile, în pericol şi critic ameninţate, conform Directivei Păsări, Convenţiei de la Berna si Bonn, Statutului European de Ameninţare (European Threat Status), categoriei SPEC. Dintre acestea, de primă importanţă sunt speciile de păsări cuibăritoare, precum: Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Crex crex, Porzana porzana, Porzana parva etc., dar şi speciile de pasaj din anexa I a Directivei Păsări, mai ales cele care anual sunt prezente aici in număr apreciabil, precum: Casmerodius albus – 70 indivizi în unele zile din perioada septembrie – decembrie, cu un total de peste 150 exemplare în acea perioadă (cifra reprezintă peste 4-5 % din populaţia central – europeană care trece prin această zonă); Ciconia nigra – peste 40 – 50 indivizi poposesc aici în perioada septembrie – octombrie, cu cifre zilnice de până la 30 – 35 exemplare (cifra reprezintă cca. 2 – 3 % din populaţia central – europeană care trece în migraţie spre sudul Europei). De asemenea, există şi alte specii de păsări care poposesc aici cu populaţii mari, cele mai mari înregistrate vreodată în Transilvania, precum: Egretta garzetta, Anser albifrons, Tadorna tadorna etc. În perioadele de migraţie (toamna si primăvara) populaţia totală a păsărilor acvatice depăşeşte 20 000 de exemplare anual, zona fiind singura care adăposteşte asemenea densităţi de păsări din sud – estul Transilvaniei şi una din cele mai importante din Transilvania şi din interiorul lanţului Carpatic. Peste Depresiunea Bârsei, din care face parte şi situl respectiv trece un drum de migraţie important şi cunoscut de către cercetătorii ornitologi. Această cale de migraţie face legătura între drumul transilvănean ce trece pe direcţie NV – SE peste Câmpia Transilvaniei şi calea ce traversează Munţii Carpaţi spre sudul tarii. Dintre speciile cele mai importante care trec pe acest drum se enumară: Casmerodius albus şi Ciconia nigra. Complexul Piscicol Dumbrăviţa reprezintă în acest sens un punct de maximă concetrare pentru păsările acvatice, ce devine punct obligat de staţionare si hrănire pentru o mare parte a populaţiilor ce traversează Carpaţii spre şi dinspre locurile de cuibărit ale Europei. Pe lângă speciile de păsări din Directiva Păsări, anexa I şi din Convenţia Berna şi Bonn sau având diverse categorii de ameninţare, există şi alte specii de păsări care au populaţii numeroase în zonă, precum diverse specii ale genului Acrocephalus sau Locustella (păsări adaptate zonelor umede, mai ales stufărişurilor şi altor tipuri de vegetaţie emersă), prezente în zeci sau sute de perechi, fapt ce demonstrează din nou importanţa deosebită a acestor tipuri de habitate pentru păsările zonei. Bogăţia în specii de păsări a zonei se datorează calităţii şi importanţei habitatelor, locurilor de cuibărit, hrănire şi odihnă. Principalele habitate care prezintă o mare importanţă pentru speciile de păsări enumerate, sunt: stufărişul (reprezentat mai ales de suprafeţe uniforme de Phragmites australis), păpurişul (asociaţii vegetale unde predomină Typha spp.), mlaştinile cu Carex spp. şi alte specii, fâneţele umede şi alte suprafeţe de asociaţii vegetale inundate temporar, porţiunile cu apă mică şi nămolul apărut după vidarea parţială sau totală a eleşteelor, frecventate îndeosebi în pasaj de numeroase specii de păsări, ca: stârci, egrete, berze, limicole / păsări de ţărm, pescăruşi etc. În acest fel, managementul piscicol în care este cuprinsă acţiunea de vidare a eleşteelor pentru recoltarea peştilor toamna şi uneori primăvara şi vara reprezintă o practică esenţială pentru atragerea şi menţinerea acestor populaţii de păsări.
Vulnerabilitate In zona sitului pot aparea: - incendierea ilegală şi necontrolată a stufărişului şi în general a vegetaţiei uscate, se produce anual pe suprafeţe variabile la lac şi eleştee, în general între 5 şi 10 ha. Rezultatul este fragmentarea şi dispariţia temporară a habitatului specific unor păsări vulnerabile, ca: Botaurus stellaris, Ardea purpurea, Porzana spp. Intensitatea actuală este medie, dar în scădere datorită interdicţiilor actuale şi informării asupra acestei probleme; - depozitarea ilegală a gunoiului menajer transportat de pârâul Hamaradia în lac şi depozitate direct pe malurile lacului. Comuna Dumbrăviţa nu are un management al gunoiului menajer şi astfel acesta este depozitat ilegal în diferite puncte ale lacului şi pe malurile pârâului Hamaradia de unde pătrunde în lac. Are acţiune negativă prin răspândirea în stufăriş şi invadarea vegetaţiei, scăzând suprafaţa utilă de cuibărit pentru unele specii de păsări. Intensitatea este mare şi în creştere în lipsa unui management al gunoiului în comuna Dumbrăviţa şi pe malurile lacului de care să răspundă Primăria localitaţii şi gestionarul piscicol al lacului; - cositul prea timpuriu al fâneţelor din zona malului vestic al lacului. Anual, cositul în această zonă începe înainte de 1 iunie, afectând cuibăritul speciei Crex crex. Acţiunea este constantă - abandonarea unor terenuri unde se practica cositul. Este în creştere, afectând în viitor zeci de hectare de fâneţe, loc de cuibărit al speciei Crex crex şi succesiunea vegetaţiei, invazia salciei etc. - exploatarea ilegală a turbei şi vegetaţiei de pe un eleşteu, ca practică începută în anul 2000, dar stopată în prezent. A fost dislocate complet cca. 1 ha de stufăriş uscat şi alte specii de plante. Se preconizează decolmatarea a încă 3 ha pe două eleştee ca măsură de renaturare a habitatelor vechi şi obţinerea unor suprafeţe de apă liberă în acele porţiuni; - creşterea cantităţilor de nutrienţi şi alte substanţe bogate în azot şi compuşi ai acestuia în eleştee care poate cauza creşterea eutrofizării bazinelor. Intensitatea este medie dar poate creşte în viitor o dată cu creşterea producţiei şi stocului piscicol şi cu intensificarea tehnologiilor de creştere a peştilor; - creşterea populaţiilor de păsări ihtiofage la eleştee, mai ales de Phalacrocorax carbo dar şi de Ardea cinerea, ceea ce a început să cauzeze conflicte cu piscicultorii. Probabil acest fenomen legat direct de creşterea densităţii peştilor este în creştere ca intensitate. Propunem plăţi compensatorii pentru pirderi.; - perturbarea / stresul cauzat de diferiţi factori păsărilor, spre exemplu: pescuitul, braconajul cinegetic, penetrarea vegetaţiei şi realizarea unor cărări în stuf, gonirea păsărilor din zonele cu puiet, prin producere de zgomote, utilizarea unor arme de foc etc. Rezultatul este perturbarea păsărilor şi fragmentarea habitatului în unele cazuri. Aceste fenomene sunt rare şi punctiforme şi scad în intensitate prin pază şi informare. Ca o excepţie, gonirea păsărilor prin utilizarea unor explozibili este în creştere şi va afecta grav în viitor toate speciile de păsări sensibile, dacă nu se vor acorda despăgubiri / plăţi compensatorii pentru peştele consumat de păsările ihtiofage - turism neorganizat, haotic - construcţii preconizate de case de vacanţă, Sat de vacanţă etc.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Complexul Piscicol Dumbrăviţa- parte componentă a sitului Dumbrăviţa, a fost desemnat arie de protectie specială avifaunistică prin HG 2151-2004, iar din 2006.02.02. SIT RAMSAR având numarul 1605.
Tip de proprietate Complexul Piscicol Dumbravita- Lacurile si elesteele sunt in proprietatea statului roman concesionate actualmente firmei SC Doripesco SA, iar terenurile din jurul suprafetei de apa, sunt proprietati particulare.
Documentație Ionescu D. T., 1999, Contributions to the study of the waterwofl from Dumbrăviţa Lake and ponds (Bârsa Depression), Transylvania Review of Systematical and Ecological Research, nr.1, p. 191-195, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, Romania. Ionescu D. T., 2001, Aspecte ale migraţiei berzei negre (Ciconia nigra) în Depresiunea Bârsei, Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător, t. 44 – 45, p. 95 – 98, Editura Academiei Romane, Bucuresti, Romania Ionescu D. T., 2002, Aspecte ale migraţiei păsărilor de apă în Depresiunea Bârsei, Transilvania, România, Analele Banatului, serie nouă, Muzeul Banatului, Timisoara, Romania. Ionescu D. T., 2002, Contribuţii la studiul avifaunei acvatice de interes cinegetic din Depresiunea Bârsei, Teza de Doctorat, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Romania. ***, 2002, Documentatie in vederea constituirii Ariei Protejate in zona lacurilor de la Dumbravita si Rotbav, Judetul Brasov. Ionescu D. T., 2003, The threats and the trend of water bird populations in two fishpond areas from Bârsei Depression (Braşov County, Romania), Acta Oecologica, vol. X, nr. 1 – 2, p. 131 – 138, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, Romania. Ionescu D. T., 2003, A management plan for two fish pond areas from the Bârsei Depression (Braşov County, Romania), Acta Oecologica, vol. X, nr. 1 – 2, p. 139 – 146, Editura Universitatii „Lucian Blaga” Sibiu, Romania. Ionescu D. T., 2004, Criterion for legalization of two Special Protected Areas, Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development., vol. 10, 28 – 31, Tulcea, Romania. Ionescu D. T., Iordache D., Popescu V., 2004, Noutăţi în protecţia zonelor umede din judeţul Braşov, Revista Pădurilor, nr. 5, p. 29 – 33, Bucuresti, Romania. ***, 2004, Documentatie privind extinderea suprafetei Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica „Lacul de acumulare Dumbravita si elesteul 10” si constituirea „Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica „Complexul Piscicol Dumbravita”. ***, 2005, Information Sheet on Ramsar Wetlands – Dumbravita Fishing Complex, documentaţie standard completată pentru declararea zonei ca Sit Ramsar.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV038 * 16.20
J049BV033 * 28.42

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
A
3.00
-
B
30.00
0
B
20.00
-
B
1.00
-
A
10.00
-
A
10.00
-
A
20.00
-
B
20.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 33/22.02.2010, Administrator:SOR- SC DORIPESCO SA- OS CODRII CETATILOR- ASOCIATIA GREEN COD 0268/ 471230
Planuri de management al sitului Pentru Complexul Piscicol Dumbravita, inclus in acest sit, este in lucru regulamentul ariei protejate.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-75
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-76
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70