Natura2000 - Dunărea Veche - Braţul Măcin (ROSPA0040)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0040
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dunărea Veche - Braţul Măcin

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.153889
Latitudine 44.983611
Suprafață (ha) 18759.20

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 198.00
Medie 17.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
33.00
22.00
45.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 300-600i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 12-15 p
B
A
B
B
A022 Ixobrychus minutus 40-60 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 120-140 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 320-380 p
B
B
C
B
A029 Ardea purpurea 30-50 p
B
B
C
B
A030 Ciconia nigra 2000-4000i
B
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 24-24p 13200-75780i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 240-280 i
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 80-90 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 30-50 p
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 1500-3000 i
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 4-5 p
B
A
B
A
A075 Haliaeetus albicilla 1 p 20-30 i
C
A
B
B
A080 Circaetus gallicus 50-100i
C
A
B
A
A081 Circus aeruginosus 10-18p 530-1370i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 28-136 i
C
B
C
C
A083 Circus macrourus 20 i
C
B
C
A
A084 Circus pygargus 150-350i
C
A
C
A
A089 Aquila pomarina 2930-5500i
C
C
C
C
A092 Hieraaetus pennatus 50-100i
C
B
B
B
A094 Pandion haliaetus 20 i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 22-34 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva 30-80 p
C
B
B
B
A131 Himantopus himantopus 24 p
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 8 p
C
B
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 12-20 p
B
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 4 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 200 i
D
A166 Tringa glareola 80 i
D
A176 Larus melanocephalus 40 i
D
A177 Larus minutus 400 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 400 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 34 p
B
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 460-500 p
B
B
C
B
A215 Bubo bubo 2 i
C
A
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 50-70 p
C
C
C
B
A229 Alcedo atthis 110-140 p
C
C
C
B
A231 Coracias garrulus 120-130 p
B
A
C
B
A234 Picus canus 30 p
D
A236 Dryocopus martius 15-20 p
D
A242 Melanocorypha calandra 300 p
C
A
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 20 p
C
A
C
B
A246 Lullula arborea 300 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 350-400 p
C
A
C
B
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A320 Ficedula parva 200 i
D
A321 Ficedula albicollis 200 i
D
A338 Lanius collurio 400 p
D
A339 Lanius minor 120 p
C
B
C
A
A379 Emberiza hortulana 120-130 p
C
B
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus 180 i 200 i
C
A
C
B
A396 Branta ruficollis 30 i
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 12-15 p 30 i
B
A
C
A
A403 Buteo rufinus 8-11 p
B
A
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 70-80 p
C
A
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 60-90 p
B
A
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A086 Accipiter nisus 600-1200 i
C
B
C
B
A087 Buteo buteo 6 p 5026-10000 i
D
A249 Riparia riparia 1800-2300 p
B
A
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului La intrarea în judeţul Brăila fluviului Dunărea se desparte în trei braţe: Dunărea navigabilă (în vest), Braţul Vâlciu (în mijloc) şi Braţul Măcin (în est). Braţul Măcin realizeaza limita dintre judeţul Brăila şi judeţele Tulcea şi Constanţa, iar impreună cu Braţul Vâlciu delimitează Insula Mare a Brăilei. Insula Mare a Brăilei cuprinde o suprafaţă mare de terenuri agricole şi s-a format prin indiguirea Bălţii Brăilei, din care a rămas cu regim liber de inundaţie Bălta Mică a Brăilei.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 63 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 55 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Coracias garrulus Falco vespertinus Aythya nyroca Accipiter brevipes Anthus campestris Lanius minor Lanius collurio Calandrella brachydactyla Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Pelecanus crispus Accipiter brevipes Branta ruficollis Pelecanus onocrotalus Phalacrocorax pygmaeus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Phalacrocorax pygmaeus Anser albifrons SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.
Vulnerabilitate - braconaj - vânătoarea in timpul cuibăritului - vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - desecarea zonelor umede - industrializare şi extinderea zonelor urbane - pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate - electrocutare si coliziune cu linii electrice - pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare - arderea stufului - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - amplasare de generatoare eoliene - turismul in masă - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.25

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.55 IV.68.-Măgurele
* 0.70 IV.67.-Peceneaga

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J085BR001 * 0.01

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
C
-
B
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
A
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70