Natura2000 - Eleşteele Iernut - Cipău (ROSPA0041)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0041
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Eleşteele Iernut - Cipău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.260000
Latitudine 46.440278
Suprafață (ha) 454.40

Altitudine (m)

Minimă 270.00
Maximă 304.00
Medie 279.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 3-5i
C
B
C
C
A002 Gavia arctica 5-10i
D
A021 Botaurus stellaris 1 i 10-30 i
D
A022 Ixobrychus minutus 200-250i
D
A023 Nycticorax nycticorax 90-135p 200-300i
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 2-10 i
D
A026 Egretta garzetta 10-12 p 60-100 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 40-60i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 50-100 i
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 20-30 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 6-8 i
D
A034 Platalea leucorodia 0-20i
D
A060 Aythya nyroca 2-3 p 30-50 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 1 p
D
A089 Aquila pomarina 2-10i
D
A120 Porzana parva 20-35p 60-80i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 6-10i
D
A132 Recurvirostra avosetta 5-25i
D
A140 Pluvialis apricaria 5-50i
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 200-250i
D
A166 Tringa glareola 100-250i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus 200-300 i
D
A197 Chlidonias niger 50-250 i
C
B
C
C
A229 Alcedo atthis 5-7p
D
A338 Lanius collurio 10-12p
D
A339 Lanius minor 2-5p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 5-20i
D
A396 Branta ruficollis 5-20 i
D
A429 Dendrocopos syriacus 6-8p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 2-8 p 50-80 i
C
B
C
C
A005 Podiceps cristatus 20-25 i 250-300 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 20-1200 i 400-500 i
D
A028 Ardea cinerea 80-100 i 500-700 i
D
A041 Anser albifrons 200-800 i
D
A050 Anas penelope 1000-1500 i
C
C
C
C
A052 Anas crecca 100-300 i 5000-7000 i
C
A
C
B
A053 Anas platyrhynchos 25-30 p 200-500 i 15000-20000 i
C
A
C
A
A054 Anas acuta 50-250 i
D
A055 Anas querquedula 0-5 p 800-1000 i
D
A056 Anas clypeata 60-200 i
D
A059 Aythya ferina 5-20 i 400-500 i
D
A061 Aythya fuligula 2-10 i 200-250 i
D
A125 Fulica atra 25-35 p 2000-3000 i
D
A142 Vanellus vanellus 15-20 p 400-600 i
C
B
C
B
A149 Calidris alpina 150-200 i
D
A153 Gallinago gallinago 50-300 i
D
A156 Limosa limosa 80-100 i
D
A179 Larus ridibundus 200-600 i 6000-8000 i
C
A
C
B
A182 Larus canus 40-100 i
D
A459 Larus cachinnans 20-50 i 200-300 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Sunt elestee create prin indiguire, alimentare apa prevazuta prin pompare din raul Mures, aflat in apropiere. In ultima perioada precipitatiile sunt cele care ridica nivelul apei periodic, mai ales la elesteul Iernut, bazinul 2. Elesteele au fost create in anul 1975 Iernut- 2 elestee cu suprafata de 108 ha si in anul 1983 Cipau - 4 elestee cu suprafata de 57 ha. La elesteele Iernut s-a dezvoltat pe margini si in mijlocul bazinului 2 vegetatie acvatica dura - stufarisuri, dar si vegetatie arborescenta, predominant cu salcii.Au dezavantajul ca sunt situate in apropiere de localitati de campie si presiunea este semnificativa asupra faunei ornitologice.
Calitate si importanță Prioritate nr. 28 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C4 – aglomerări mari de păsări acvatice Cele două ferme piscicole reprezintă un loc important de popas pentru păsările migratoare din Transilvania, şi adăpostesc regulat între 35 000 – 48 000 ex. de păsări de apă. Sunt lacuri artificiale situate lângă râul Mureş, care au fost înfiinţate la începutul anilor ’70. În ultimii ani, la Iernut, datorită creşterii sălciilor în mijlocul unuia dintre lacuri s-a format o mică colonie de stârci de noapte (Nycticorax nycticorax), care, pe lângă un managemant adecvat, ar putea creşte în următorii ani. Impactul antropic este mai accentuat la Iernut din cauza deranjului datorită numărului mare de pescari în unele perioade şi probleme legate de managementul bazinelor piscicole, respectiv vânătoarea.
Vulnerabilitate 1. braconaj 2. vânătoarea in timpul cuibăritului 3. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 4. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 5. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 6. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 7. industrializare şi creşterea zonelor urbane 8. prinderea păsărilor cu capcane 9. pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate 10. electrocutare si coliziune in linii electrice 11. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 12. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare 13. arderea stufului în perioada de cuibărire 14. arderea stufului 15. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive
Tip de proprietate S.C.Zau de Campie S.A. este in curs de privatizare, proprietarul va deveni o firma privata italiana.
Documentație Baza de date Milvus, dar si documentatia de infiintare rezervatie avifaunistica Iernut, avizat in anul 2006 de COMN al Academiei Romane.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
80.00
-
B
60.00
-
B
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 28/22.02.2010, Administrator:Asociaţia pentru protecţia păsărilor şi a naturii "Grupul Milvus" Târgu Mureş, str Crinului, nr 22, OP 3, CP 39, jud Mureş 0265 264726
Planuri de management al sitului Exista un plan de mangement al pescuitului, care prevede golirea elesteelor toamna pe rand, cu trecerea apei in elesteul urmator. Acest management este favorabil conservarii speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-49
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70