Natura2000 - Frumoasa (ROSPA0043)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0043
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Frumoasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.861667
Latitudine 45.592500
Suprafață (ha) 130980.30

Altitudine (m)

Minimă 364.00
Maximă 2254.00
Medie 1453.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
18.00
62.00
20.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A104 Bonasa bonasia 500-600 p
B
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 300-500 i
B
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 80-100 p
B
B
C
B
A220 Strix uralensis 70-80 p
C
B
C
B
A223 Aegolius funereus 300-350 p
B
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 50-60 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 300-400 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 150-230 p
C
B
C
B
A241 Picoides tridactylus 250-300 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 1200-2000 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 7000-12000 p
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Regiune montană cu altitudinea maximă de 2244 metri în vârful Cindrel. Sunt constituiti exclusiv din sisturi cristaline.Se caracterizează prin culmi domoale şi prelungi, acoperite în cea mai mare parte cu pajisti, ceea ce a favorizat păstoritul. Pădurile sunt în general reprezentate de molidişuri şi în mai mică măsură de cele de amestec sau de făgete.
Calitate si importanță Situl adăposteşte efective importante ale speciilor: Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, Dryocopus martius, Dendrocopos leucotos, Picoides tridactylus,Strix uralensis, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Ficedula parva şi Ficedula albicollis.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. turismul necontrolat 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 8. braconaj 9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal
Tip de proprietate Aproximativ 45% se află în proprietate privată iar restul suprafeţei se află în proprietatea statului.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
7.35
0.01

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J048SB011 * 1.14
J048SB010 * 17.27
J048SB003 + 1.28
J046AB034 * 6.58
J072VL024 * 0.09

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
+
B
2.00
0
C
+
C
1.00
+
C
0
C
0
B
100.00
-
C
2.00
-
C
0
B
1.00
-
C
2.00
-
C
1.00
+
B
-
A
+
C
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
+
C
+
B
-
C
+
C
+
B
+
B
+
C
-
B
+
C
-
C
-
C
0
A
-
B
0
B
-
C
+
C
0
C
-
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-84
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-96
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-95
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-85
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70