Natura2000 - Hunedoara Timişană (ROSPA0047)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0047
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Hunedoara Timişană

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.211111
Latitudine 45.989167
Suprafață (ha) 1536.70

Altitudine (m)

Minimă 99.00
Maximă 168.00
Medie 129.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
77.00
23.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 10-14p
C
C
C
C
A080 Circaetus gallicus 1-2 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 1-2p 60-100i
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus 4-6 i
C
B
C
C
A084 Circus pygargus 0-1 p 10-20 i
D
A092 Hieraaetus pennatus 2-4 i
B
B
C
B
A097 Falco vespertinus 56-72p 120-160i
B
C
C
C
A122 Crex crex 1-2 p
D
A231 Coracias garrulus 8-12 p
C
B
C
B
A255 Anthus campestris 20-40 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 120-200 p
D
A339 Lanius minor 30-50 p
D
A403 Buteo rufinus 2-5i
D
A429 Dendrocopos syriacus 12-20p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A348 Corvus frugilegus 750-900 i
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zona de campie formata din parcele de teren agricol proprietate privata traversata de un canal colector situata langa localitatea Hunedoara Timisana .
Calitate si importanță Prioritate nr. 7 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 2 specii dumbrăveancă (Coracias garrulus), vânturel de seară (Falco vespertinus). Regiune de câmpie cu zone agricole şi păşuni aride, habitatul tipic al celor două specii prioritare. Amândouă specii folosesc aceste arii ca terenuri de vânătoare. Colonia de vânturei se află în cuiburile de cioară de semănătură din trei pâlcuri de salcâm, care sunt afectate într-o oarecare măsură de intervenţia omului (tăierea arborilor şi deranjul coloniei de către vânători în timpul cuibăritului). Este cea mai importantă colonie de vânturel de seară din România şi al doilea ca mărime din Bazinul Carpatic, unde se desfăşoară un proiect Life pentru salvarea speciei.
Vulnerabilitate 1. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 2. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. braconaj 5. 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 8. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 9. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 10. folosirea pesticidelor 11. electrocutare si coliziune in linii electrice 12. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 13. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 14. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 15. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 16. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 17. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 18. industrializare şi creşterea zonelor urbane 19. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) A fost desemnat de catre ONG Grupul Milvus, loc. Targu-Mures.
Tip de proprietate In cadrul teritoriului propus sunt atat terenuri de stat cat si private. APM Arad, a trimis adrese catre primariile cuprinse in situl propus, pentru furnizarea de informatii privind suprafetele de teren private si de stat. Pe teritoriul judetului Timis situl este format din terenuri agricole private .
Documentație Baza de date a fost completata pe baza observatiilor realizate de catre ONG Grupul Milvus

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
80.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
75.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 35/23.02.2010, Administrator:Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara office@ipmtm.ro 0256491795, fax-0256246594 Timişoara, str Amurgului, nr 1, jud Timiş
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management pentru Hunedoara Timisana. Nu există plan de management pentru suprafaţa din judeţul Timiş.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-67
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-79
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70