Natura2000 - Ianca - Plopu - Sărat (ROSPA0048)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0048
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0305 (Ianca - Plopu - Sărat - Comăneasca)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ianca - Plopu - Sărat

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.668611
Latitudine 45.203056
Suprafață (ha) 1982.10

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 37.00
Medie 12.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 200 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 2-2m
C
B
C
C
A022 Ixobrychus minutus 4 p
D
A026 Egretta garzetta 60 i
D
A027 Egretta alba 10-30i 40-70i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 2-4p 15-20i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 150-300i 600-2000i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 120 i
C
B
B
B
A034 Platalea leucorodia 60 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 5-8p 80-200i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 2 p
D
A097 Falco vespertinus 18-30 p 200-500 i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 40-120p 250-500i
B
A
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 30-150p 300-700i
B
B
C
B
A135 Glareola pratincola 61 p
B
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 12-20 p 40-68 i
B
A
C
B
A151 Philomachus pugnax 500-800i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 100-300 i
C
C
C
C
A177 Larus minutus 10 i
D
A196 Chlidonias hybridus 20-80 i 500-800 i
D
A197 Chlidonias niger 100-200 i 300-700 i
B
B
C
B
A229 Alcedo atthis 4 p
D
A231 Coracias garrulus 15-20 p
C
B
C
C
A242 Melanocorypha calandra 300-400 p
C
B
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 50-80 p
C
B
C
B
A255 Anthus campestris 100-200 p
C
C
C
C
A339 Lanius minor 50-80 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 180 i
C
B
B
B
A396 Branta ruficollis 600 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis C
D
A005 Podiceps cristatus C
D
A017 Phalacrocorax carbo RC
D
A028 Ardea cinerea RC
D
A041 Anser albifrons 600-1500 i 3000-6000 i
C
B
C
B
A048 Tadorna tadorna 18-25 p
B
B
C
B
A050 Anas penelope 360 i
D
A052 Anas crecca 1200-1500 i
D
A053 Anas platyrhynchos 20 p 870 i
D
A055 Anas querquedula 10-15 p 500-800 i
D
A056 Anas clypeata 80-250 m 600-800 i
C
C
C
C
A059 Aythya ferina <110 m 1000-1500 i
D
A061 Aythya fuligula R
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A125 Fulica atra 120-200 i 600-2000 i
D
A137 Charadrius hiaticula R
D
A145 Calidris minuta R
D
A146 Calidris temminckii R
D
A149 Calidris alpina 200-400 i
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A160 Numenius arquata 300-400 i
C
B
C
C
A165 Tringa ochropus RC
D
A179 Larus ridibundus 40-150 p 2000-3000 i
C
C
C
C
A198 Chlidonias leucopterus 5-10 p 400-600 i
A
B
C
B
A212 Cuculus canorus RC C
D
A226 Apus apus R
D
A230 Merops apiaster 12 p
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis R
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC C
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides C
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A296 Acrocephalus palustris C
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus C
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A317 Regulus regulus R
D
A318 Regulus ignicapillus R
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A340 Lanius excubitor R
D
A351 Sturnus vulgaris P
D
A359 Fringilla coelebs RC
D
A364 Carduelis carduelis R
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 50-200 i 500-700 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde sase lacuri, dintre care trei sunt amenajări piscicole (lacurile Seaca, Esna şi Lutul Alb). Lacurile Ianca şi Plopu sunt localizate pe teritoriul oraşului Ianca, respectiv satului Plopu, oraş Ianca. Sunt lacuri de crov, sărate, formate în condiţiile climatului semiarid se stepă, cu adâncimi medii mici, de 2m (Lacul Ianca) şi respectiv 1m (Lacul Plopu). În condiţiile unei secete prelungite suprafaţa luciului de apă se micşorează foarte mult. Perimetrul Lacului Plopu prezintă habitate de stufăriş în proporţie de 40%.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 19 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 86 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Plegadis falcinellus Egretta alba Platalea leucorodia Phalacrocorax pygmaeus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2.
Vulnerabilitate 1.Lacul Ianca este situat la intrarea în oraşul cu acelaşi nume, în apropiere fiind amplasată o fermă creştere păsări. În zona vestică a lacului, locuinţele sunt amplasate în imediata apropiere. 2.În jurul lacurilor există terenuri păşunabile, iar păşunatul se realizează pe seama producţiei vegetale naturale. 3. Existenţa amenajărilor piscicole poate face dificilă protecţia păsărilor ihtiofage ca urmare a atitudinii factorilor interesaţi faţă de acestea, având în vedere pagubele aduse producţiei de peşte. 4. Lacul Movila Miresii (lac sărat) este localizat chiar la intrarea în localitatea cu acelaşi nume, gospodăriile fiind amplasate în imediata apropiere a zonei umede.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
-
B
-
B
-
B
-
A
-
A
-
B
-
C
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
B
-
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-104
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-103
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70