Natura2000 - Lacul Beibugeac (ROSPA0052)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0052
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Beibugeac

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 29.115278
Latitudine 45.029167
Suprafață (ha) 470.40

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 24.00
Medie 5.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 630-900 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 25-30i
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 30-40i
D
A024 Ardeola ralloides 100-150i
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 40-50 i
D
A027 Egretta alba 70 i 90-100 i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 15-20i
D
A030 Ciconia nigra 10-20 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 4 p 200-500 i
D
A032 Plegadis falcinellus 20-30i
D
A034 Platalea leucorodia 190-310 i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 120-130 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 120-163 i
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 4-6 i
C
A
B
B
A080 Circaetus gallicus 2-3 i
D
A081 Circus aeruginosus 2-20 i
D
A094 Pandion haliaetus 8 i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 30-60i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 24-40 p 340 i
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 38-74 p 121 i
B
B
C
B
A135 Glareola pratincola 24-55 p 200-320 i
B
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 12-14 p 160 i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 1200-2000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 430-600 i
C
C
C
C
A170 Phalaropus lobatus 20-67 i
C
B
B
B
A176 Larus melanocephalus 1800-2600 i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 80-200 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1000-2000 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 400 i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 120-160i 2000-2000i
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger 200 i
C
B
C
B
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 20-30i
D
A396 Branta ruficollis 700-2500 i 2000-3000 i
B
B
C
B
A397 Tadorna ferruginea 10-34 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 20-30 i
D
A005 Podiceps cristatus 10-30 i
D
A006 Podiceps grisegena 8 i
D
A008 Podiceps nigricollis 34-140 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 300 i
D
A028 Ardea cinerea 100-250 i
D
A036 Cygnus olor 120 i 200 i
C
B
C
B
A041 Anser albifrons 6000-9200 i
C
B
C
B
A043 Anser anser 311 i
D
A048 Tadorna tadorna 82-400 i
B
B
C
B
A050 Anas penelope 120 i
D
A051 Anas strepera 200-300 i
D
A052 Anas crecca 1100-2000 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos 4400 i
C
B
C
B
A054 Anas acuta 340 i
D
A055 Anas querquedula 478 i
C
B
C
B
A056 Anas clypeata 600-800 i
C
B
C
B
A058 Netta rufina 12-30 i
D
A059 Aythya ferina 120-160 i
C
B
C
B
A061 Aythya fuligula 8 i
D
A136 Charadrius dubius 240-300 i
C
B
C
B
A137 Charadrius hiaticula 121-144 i
C
B
C
B
A141 Pluvialis squatarola 700-800 i
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 2100-3000 i
C
B
C
B
A144 Calidris alba 56 i
C
B
C
B
A145 Calidris minuta 332-404 i
C
B
C
B
A146 Calidris temminckii 21 i
C
B
C
B
A147 Calidris ferruginea 460 i
C
B
C
B
A149 Calidris alpina 1400 i
C
B
C
B
A150 Limicola falcinellus 43 i
C
B
C
B
A153 Gallinago gallinago 90-200 i
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 450-3000 i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata 120-600 i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus 440-600 i
C
B
C
B
A162 Tringa totanus 1200-2000 i
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis 120-130 i
D
A164 Tringa nebularia 200 i
D
A165 Tringa ochropus 90 i
D
A168 Actitis hypoleucos 60 i
D
A179 Larus ridibundus 200-10000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 180-300 i
D
A183 Larus fuscus 2-40 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 30-340 i
D
A249 Riparia riparia 2000 i
B
A
C
B
A260 Motacilla flava 20-25 p
D
A262 Motacilla alba 5-10 p
D
A297 Acrocephalus scirpaceus 5-6 p
D
A298 Acrocephalus arundinaceus 1-2 p
D
A459 Larus cachinnans 600-2500 i
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Beibugeac-Plopu reprezintă o zonă umedă ce este situata in apropierea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii. Suprafata lacului variaza de la an la an in functie de nivelul precipitatiilor si al temperaturilor ce se inregistreaza in timpul verii. De-a lungul timpului, fundul lacului s-a acoperit cu un mal fin, bogat in nevertebrate, ceea ce atrage aici limicole, rate, califari si lebede. Pe insulele ce apar la inceputul verii se instaleaza colonii de chire, chirighite, pescarusi, piciorongi, ciocintorsi.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 56 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Glareola pratincola Falco vespertinus Recurvirostra avosetta Himantopus himantopus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Aythya nyroca Pelecanus crispus Pelecanus crispus Pelecanus onocrotalus Platalea leucorodia Pelecanus onocrotalus Plegadis falcinellus Glareola pratincola Ardeola ralloides Larus melanocephalus Recurvirostra avosetta Nycticorax nycticorax Himantopus himantopus Sylvia nisoria Tringa glareola Sterna hirundo Sterna albifrons Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Phalacrocorax pygmaeus Branta ruficollis Anser albifrons Cygnus cygnus In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.
Vulnerabilitate - braconaj - vânătoarea in timpul cuibăritului - vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului - electrocutare si coliziune cu linii electrice - - arderea stufului - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - amplasare de generatoare eoliene - turismul in masă - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
0
B
5.00
-
B
2.00
-
B
15.00
0
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
2.00
-
C
6.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-107
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70