Natura2000 - Lacul Bugeac (ROSPA0053)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0053
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0149 (Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Bugeac

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.438056
Latitudine 44.078333
Suprafață (ha) 1391.80

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 99.00
Medie 11.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 630-700 i
C
A
B
B
A020 Pelecanus crispus 5-30i 70-223i
B
A
C
B
A022 Ixobrychus minutus 40-60 p
C
A
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 120-400 i
D
A024 Ardeola ralloides 250-300 i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 400-500 i
C
A
C
B
A027 Egretta alba 70 i 90 i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 10-40 p 120 i
B
A
C
B
A030 Ciconia nigra 42 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 4 p 200-500 i
D
A032 Plegadis falcinellus 240-370 i
C
A
C
B
A034 Platalea leucorodia 310-360 i
C
A
C
B
A038 Cygnus cygnus 120-130 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 24-35 p 163 i
C
A
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 4-6 i
C
A
B
B
A080 Circaetus gallicus 1 p
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 3-4p
C
B
C
C
A094 Pandion haliaetus 8 i
C
B
B
B
A097 Falco vespertinus 8-9 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva P
D
A131 Himantopus himantopus 24-40 p 340 i
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 8 p 121 i
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola 3-20 p 200-400 i
C
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 12-14 p 160 i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 1200 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 430 i
D
A170 Phalaropus lobatus 67 i
C
B
C
B
A176 Larus melanocephalus 400-600 i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 400 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1000 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 400 i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 60-80 p 2000 i
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger 200 i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 1 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 12 p
C
C
C
B
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria 20-30p
C
B
C
C
A393 Phalacrocorax pygmeus 631-700 i 800-900 i
C
A
C
B
A396 Branta ruficollis 230 i
C
B
C
B
A397 Tadorna ferruginea 5-9p 23-68i 45-96i
B
B
C
B
A402 Accipiter brevipes >2 p
C
A
C
B
A403 Buteo rufinus 1-2 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 30 p
D
A005 Podiceps cristatus 10 p
D
A006 Podiceps grisegena 8 p
D
A008 Podiceps nigricollis 34 p
D
A017 Phalacrocorax carbo 300 i
D
A028 Ardea cinerea 20 p 250 i
D
A036 Cygnus olor 8 p 120 i 200 i
C
B
C
B
A041 Anser albifrons 4000 i
C
B
C
B
A043 Anser anser 12 p 311 i
D
A048 Tadorna tadorna 82 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 120 i
D
A051 Anas strepera 360 i
D
A052 Anas crecca 1100 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos 120 p 4400 i
D
A054 Anas acuta 340 i
D
A055 Anas querquedula 20 p 478 i
C
B
C
B
A056 Anas clypeata 90 i
D
A058 Netta rufina 12 i
D
A059 Aythya ferina 80 p 1200 i
C
B
C
B
A061 Aythya fuligula 8 i
D
A136 Charadrius dubius 240 i
C
B
C
B
A137 Charadrius hiaticula 121 i
C
B
C
B
A141 Pluvialis squatarola 700 i
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 2100 i
C
B
C
B
A144 Calidris alba 56 i
C
B
C
B
A145 Calidris minuta 332 i
C
B
C
B
A146 Calidris temminckii 21 i
C
B
C
B
A147 Calidris ferruginea 460 i
C
B
C
B
A149 Calidris alpina 1400 i
C
B
C
B
A150 Limicola falcinellus 43 i
C
B
C
B
A153 Gallinago gallinago 90 i
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 400-600 i
C
B
C
C
A160 Numenius arquata 120 i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus 440 i
C
B
C
B
A162 Tringa totanus 2000 i
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis 120 i
D
A164 Tringa nebularia 200 i
D
A165 Tringa ochropus 90 i
D
A168 Actitis hypoleucos 60 i
D
A179 Larus ridibundus 2000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 180 i
D
A183 Larus fuscus 2 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 30 i
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A249 Riparia riparia RC 2000 i
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A459 Larus cachinnans 600 i
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul este cel mai sudic din seria limanelor fluviatile, prezintă maluri înalte şi abrupte care pot atinge şi 30m înălţime, fundul plat având forma unui golf-depresiune. Lacul are legătură cu Dunărea, existând un stăvilar care reglementează schimbul de ape. În parte a vestică a lacului este prezentă o fâşie de pământ înaltă şi stâncoasă (calcaroasă). Remarcabilă este şi existenţa pe versantul drept al lacului Bugeac a unei grote neexploatate turistic formată în depozitele fosilifere din această zonă. Constituie un loc prielnic pentru populaţiile de păsări acvatice majoritatea deosebit de importante din punct de vedere conservativ.
Calitate si importanță Una dintre principalele zone de hrănire şi odihnă din SE României pentru Pelecanus crispus- specie ameninţată critic la nivel global.Între primele 5 situri din ţară pentru: Charadrius alexandrinus,Cygnus cygnus, Glareola pratincola, Himantopus himantopus, Tadorna ferruginea. Acest sit adăposteşte în timpul perioadelor de migratie şi iarna populaţii foarte importante de păsări acvatice.
Vulnerabilitate Pe Lacul Bugeac sunt organizate mai multe exploatări piscicole. Habitatele sunt afectate de variaţiile naturale ale nivelului apei, inundaţii.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Bugeac a fost declarat rezervaţie naturală prin H.G. 2151/2004
Tip de proprietate Rezervaţia naturală Lacul Bugeac este reprezentată prin luciul de apă (domeniul public al statului - cnf. H.G.2060/2004), proprietate de stat în administrarea Directiei Ape Dobrogea - Litoral şi prin terenurile neproductive care delimiteaza luciul de apă care aparţin Com. Ostrov (cnf. Registrului Cadastral al Com. Ostrov din 1986.
Documentație P.Gâştescu, 1971, Lacurile din România, Limnologie regională, Ed. Acad. Bucureşti

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
A
20.00
-
A
35.00
-
A
40.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
0
A
5.00
-
A
15.00
-
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral(administrator) şi concesionari.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-139
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70