Natura2000 - Lacul Dunăreni (ROSPA0054)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0054
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Dunăreni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.773611
Latitudine 44.186389
Suprafață (ha) 1261.20

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 99.00
Medie 11.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 120-160 i
C
A
B
B
A020 Pelecanus crispus >4 i 41-50 i
B
A
C
B
A022 Ixobrychus minutus 40-60 p
C
A
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 120-400 i
D
A024 Ardeola ralloides 80-120 p 234-340 i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 70-80 p 400-500 i
B
A
C
B
A027 Egretta alba >11 i 90-123 i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 10-40 p 120-150 i
B
A
C
B
A031 Ciconia ciconia >8 p 200-500 i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 270-340 i
C
A
C
B
A034 Platalea leucorodia 310-360 i
C
A
C
B
A060 Aythya nyroca 54-75 p 550-700 i
C
A
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 4-6 i
C
A
B
B
A080 Circaetus gallicus R
D
A081 Circus aeruginosus 2-8 p
C
B
C
C
A094 Pandion haliaetus R
D
A131 Himantopus himantopus 16-20 p 120-135 i
C
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 15-18 p 90-123 i
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola 20-40 p 200-400 i
B
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 12-14 p 44-77 i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 1200-1400 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola RC
D
A170 Phalaropus lobatus R
D
A176 Larus melanocephalus 400-600 i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 400-800 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1000-1200 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 60-70 i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 300-400 p >2000 i
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger >200 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 10-12 p
C
C
C
B
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 120-140 i 500-600 i
C
A
C
B
A396 Branta ruficollis 200-300 i 400-500 i
B
B
C
B
A397 Tadorna ferruginea 7-8 p 22-31 i
B
A
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 30-40 p
D
A005 Podiceps cristatus 40-50 p
D
A006 Podiceps grisegena >2 p
D
A008 Podiceps nigricollis 8-10 p
D
A017 Phalacrocorax carbo 200-500 i
D
A036 Cygnus olor >6 p >120 i >200 i
C
B
C
B
A041 Anser albifrons 500-1500 i 2500-3000 i
C
B
C
C
A043 Anser anser 10-20 p 200-600 i
D
A050 Anas penelope 120-500 i
D
A051 Anas strepera 360-430 i
D
A052 Anas crecca 1100-4000 i 1000-1400 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos 20-30 p 500-800 i 4000-7000 i
D
A054 Anas acuta 400-670 i
D
A055 Anas querquedula >20 p 1500-1800 i
C
B
C
B
A056 Anas clypeata 600-800 i
D
A058 Netta rufina 40-70 i
D
A059 Aythya ferina >80 p 600-800 i
C
B
C
B
A061 Aythya fuligula P
D
A136 Charadrius dubius 100-200 i
D
A141 Pluvialis squatarola C
D
A142 Vanellus vanellus 40-50 p 2100-2500 i
D
A144 Calidris alba R
D
A145 Calidris minuta C
D
A146 Calidris temminckii R
D
A147 Calidris ferruginea C
D
A149 Calidris alpina C
D
A150 Limicola falcinellus R
D
A153 Gallinago gallinago C
D
A156 Limosa limosa C
D
A160 Numenius arquata C
D
A161 Tringa erythropus C
D
A162 Tringa totanus C
D
A163 Tringa stagnatilis RC
D
A164 Tringa nebularia C
D
A165 Tringa ochropus C
D
A179 Larus ridibundus 12000-15000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus C
D
A183 Larus fuscus R
D
A198 Chlidonias leucopterus R
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A232 Upupa epops RC
D
A249 Riparia riparia C
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Dunăreni este un lac de luncă, format în urma proceselor de eroziune şi depunere a sedimentelor fluviale pe o vale secundară. Prezintă maluri înalte şi abrupte ce îi conferă forma unui golf depresiune. Cuveta lacului nu este accidentată, aproximativ 75% din suprafaţa sa fiind plană. Malurile din zona sud-estică sunt calcaroase caracterizate prin prezenţa unei flore calcifile asociate. Pe versantul drept al lacului există depozite fosilifere.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 36 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 74 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Recurvirostra avosetta Tadorna ferruginea Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Pelecanus crispus Aythya nyroca Plegadis falcinellus Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus onocrotalus Platalea leucorodia Sylvia nisoria Sterna albifrons Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Recurvirostra avosetta Sterna hirundo Larus minutus Chlidonias niger Tringa glareola Philomachus pugnax Tadorna ferruginea Haliaeetus albicilla Ardea purpurea Egretta alba Acrocephalus melanopogon Ciconia ciconia Egretta garzetta Circaetus gallicus Ciconia nigra Charadrius alexandrinus Ardeola ralloides Himantopus himantopus Ixobrychus minutus Larus melanocephalus Chlidonias hybridus Glareola pratincola Anser albifrons Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Anser albifrons Branta ruficollis Phalacrocorax pygmaeus Anas platyrhynchos Anas crecca In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului rezidă în primul rând în prezenţa exploatării piscicole. Inundaţiile şi variaţiile de nivel afectează în mod negativ habitatul lacustru.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Dunăreni a fost declarat rezervaţie naturală prin H.G. 2151/2004.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
-
A
15.00
-
B
15.00
-
A
20.00
-
A
10.00
-
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
25.00
0
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-140
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70