Natura2000 - Lacul Gălăţui (ROSPA0055)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip H
Codul sitului ROSPA0055
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0131 (Olteniţa - Mostiştea - Chiciu)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Gălăţui

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.129444
Latitudine 44.245833
Suprafață (ha) 813.20

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 28.00
Medie 13.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus 40-50 i
C
C
C
C
A021 Botaurus stellaris 10-16 p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 40-60 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 10-20 i
D
A024 Ardeola ralloides 5-10 i
D
A026 Egretta garzetta 50-100 i
D
A027 Egretta alba 10-20 i
D
A031 Ciconia ciconia 20-30 p
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 40-50 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 4-6 p
C
B
C
C
A193 Sterna hirundo 30-40 p
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 200-300 p
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger 20-50 i
D
A229 Alcedo atthis 8-10 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 10-20 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 18-26 p
C
B
C
B
A005 Podiceps cristatus 60-80 p
D
A017 Phalacrocorax carbo RC
D
A028 Ardea cinerea RC
D
A036 Cygnus olor 2-3 p
D
A041 Anser albifrons 3100-6400 i
C
B
C
B
A052 Anas crecca RC
D
A053 Anas platyrhynchos C
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina 20-30 p
D
A067 Bucephala clangula RC
D
A070 Mergus merganser RC
D
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo RC
D
A088 Buteo lagopus R
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A099 Falco subbuteo R
D
A113 Coturnix coturnix RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus C
D
A125 Fulica atra C
D
A142 Vanellus vanellus RC
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A179 Larus ridibundus RC C
D
A198 Chlidonias leucopterus 20-26 p
A
B
A
B
A212 Cuculus canorus RC
D
A230 Merops apiaster C
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba C
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata C
D
A290 Locustella naevia RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus C
D
A298 Acrocephalus arundinaceus C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix RC
D
A315 Phylloscopus collybita RC
D
A336 Remiz pendulinus R
D
A340 Lanius excubitor RC
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs RC
D
A360 Fringilla montifringilla RC
D
A361 Serinus serinus RC
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A364 Carduelis carduelis RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina RC RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra RC RC
D
A459 Larus cachinnans RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Galatui se afla intre satul Rasa si Bogata ce apartin com. Gradistea, suprafata lacului fiind de aprox. 610ha, accesul facandu-se pe DJ31.Este amenajat ca iaz piscicol, este lipsit de vegetatie palustra, sunt evidente eroziunile de mal.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 16 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61 c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Ixobrychus minutus Chlidonias hybridus Sterna hirundo Alcedo atthis Botaurus stellaris Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Pelecanus crispus Ardeola ralloides Phalacrocorax pygmaeus Egretta garzetta Egretta alba Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: rate, gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C3, C4, C6.
Vulnerabilitate Activitati antropice (cultivarea terenurilor, exploatatii piscicole).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Galatui nu are statut de protectie.
Tip de proprietate 100% stat
Documentație Grigore Antipa - Lunca inundabila a Dunarii.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
B
40.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
0
A
60.00
0
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Lacul Galatui - concesionar SC Piscicola Prod Com SRL Calarasi.
Planuri de management al sitului Lacul Galatui nu are plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-139
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70