Natura2000 - Lacul Oltina (ROSPA0056)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0056
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0172 (Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Oltina

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.630833
Latitudine 44.143056
Suprafață (ha) 3303.10

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 136.00
Medie 14.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 630-700 i
C
A
B
B
A020 Pelecanus crispus 7-11 i 69-73 i
B
A
C
B
A022 Ixobrychus minutus 40-60 p
C
A
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 120-400 i
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 80-120 p 234-340 i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 70-80 p 400-500 i
B
A
C
B
A027 Egretta alba >70 i 90-123 i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 10-40 p 120-150 p
B
A
C
B
A030 Ciconia nigra 13-41 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia >16 p 200-500 i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 270-340 i
C
A
C
B
A034 Platalea leucorodia 310-360 i
C
A
C
B
A038 Cygnus cygnus 120-130 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 24-35 p 216-344 i
C
A
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 4-6 i
C
A
B
B
A080 Circaetus gallicus R
D
A081 Circus aeruginosus 2-8 p
C
B
C
C
A094 Pandion haliaetus >8 i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 24-40 p 120-135 i
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta >8 p 90-120 i
C
B
C
B
A135 Glareola pratincola 200-400 i
C
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 12-14 p 44-77 i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 1200-1400 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 43-120 i
D
A170 Phalaropus lobatus >67 i
C
B
C
B
A176 Larus melanocephalus 400-600 i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 400-800 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 44-50 p 1000-1200 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 60-70 i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 60-80 p >2000 i
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger >200 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis >12 p
C
C
C
B
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 120-140 i 500-600 i
C
A
C
B
A396 Branta ruficollis 700-1200 i 700-1200 i
B
B
C
B
A397 Tadorna ferruginea 11-18 p >55 i
A
A
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis >30 p
C
B
C
B
A005 Podiceps cristatus >10 p
D
A006 Podiceps grisegena >8 p
D
A008 Podiceps nigricollis 8-10 p
C
B
C
B
A017 Phalacrocorax carbo 400-500 i
D
A028 Ardea cinerea >20 p >250 i
D
A036 Cygnus olor >8 p >120 i >200 i
C
B
C
B
A041 Anser albifrons 7000-12000 i 7000-12000 i
C
B
C
B
A043 Anser anser >12 p 240-600 i
D
A048 Tadorna tadorna 50-60 p 90-180 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 120-500 i
D
A051 Anas strepera 360-430 i
D
A052 Anas crecca 1100-1400 i 1100-1400 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos >120 p 4400-9000 i 4400-9000 i
C
B
C
B
A054 Anas acuta 320-670 i
D
A055 Anas querquedula >20 p 1200-1400 i
C
B
C
B
A056 Anas clypeata 600-800 i
C
C
C
C
A058 Netta rufina 40-70 i
D
A059 Aythya ferina >80 p 1200-1900 i 1200-1900 i
C
B
C
B
A061 Aythya fuligula P
D
A136 Charadrius dubius 100-200 i
C
B
C
B
A137 Charadrius hiaticula C
C
B
C
B
A141 Pluvialis squatarola C
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 2100-2500 i
C
B
C
B
A144 Calidris alba R
C
B
C
B
A145 Calidris minuta C
C
B
C
B
A146 Calidris temminckii R
C
B
C
B
A147 Calidris ferruginea C
C
B
C
B
A149 Calidris alpina C
C
B
C
B
A150 Limicola falcinellus R
C
B
C
B
A153 Gallinago gallinago C
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 450-1360 i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata C
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus C
D
A162 Tringa totanus C
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis RC
D
A164 Tringa nebularia C
D
A165 Tringa ochropus C
D
A168 Actitis hypoleucos C
D
A179 Larus ridibundus 2000-15000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 180-300 i
C
C
C
C
A183 Larus fuscus 20-40 i
D
A198 Chlidonias leucopterus R
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 600-800 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Oltina este inclus în categoria lacurilor de luncă şi are maluri înalte şi abrupte şi cuveta fără accidentări. Constituie un habitat optim pentru păsările limicole şi găzduieşte anual numerose exemplare de Pelecanus onocrotalus şi chiar de P. crispus.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 77 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Himantopus himantopus Tadorna ferruginea Sterna hirundo Chlidonias hybridus Charadrius alexandrinus Alcedo atthis Ardea purpurea Ciconia ciconia Ardeola ralloides Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca Pelecanus crispus Branta ruficollis Platalea leucorodia Phalacrocorax pygmaeus Plegadis falcinellus Pelecanus onocrotalus Haliaeetus albicilla Nycticorax nycticorax Ciconia nigra Philomachus pugnax Pandion haliaetus Himantopus himantopus Tadorna ferruginea Sterna hirundo Sylvia nisoria Tringa glareola Recurvirostra avosetta Glareola pratincola Sterna albifrons Chlidonias hybridus Charadrius alexandrinus Larus minutus Larus ridibundus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus Branta ruficollis Phalacrocorax pygmaeus Cygnus cygnus Anser albifrons Aythya ferina Anas crecca Anas platyrhynchos In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.
Vulnerabilitate Principala activitate antropică cu impact asupra sitului este piscicultura şi pescuitul industrial de tip extensiv. Localităţile din vecinătate Oltina, Satu Nou, activităţile agicole, păşunatul constituie factori care exercită un impact negativ mai ales asupra avifaunei din zonă.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Oltina a fost declarat rezervaţie naturală prin H.G. 2151/2004.
Tip de proprietate Rezervaţia naturală Lacul Oltina este reprezentată prin luciul de apă care este proprietate de stat (domeniul public al statului - cnf. H.G.2060/2004) în administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral şi terenurile care delimitează luciul de apă care fac parte din domeniul public al Com. Oltina (Cnf. Registrului Cadastral al Com. Ostrov din anul 1986).

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT018 * 7.41

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
B
20.00
-
A
15.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
35.00
0
B
25.00
-
A
35.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (administrator) şi concesionari.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-140
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70