Natura2000 - Lacul Siutghiol (ROSPA0057)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0057
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Siutghiol

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.604167
Latitudine 44.245556
Suprafață (ha) 1849.30

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 25.00
Medie 1.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 1 i
C
B
C
B
A002 Gavia arctica 3 i
C
B
C
B
A019 Pelecanus onocrotalus 300-400 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 3 i
D
A022 Ixobrychus minutus 24 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 6 i
D
A029 Ardea purpurea 3 i
D
A031 Ciconia ciconia 100 i
D
A060 Aythya nyroca 2-4p 80-200i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus 40 i
D
A071 Oxyura leucocephala >7 i
C
A
B
B
A075 Haliaeetus albicilla 2 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 1-3i 2-3i
D
A176 Larus melanocephalus 3000-5000 i
B
B
C
B
A177 Larus minutus 2000-5000i
B
B
C
B
A180 Larus genei 16 i
C
B
B
B
A191 Sterna sandvicensis 10 i
D
A193 Sterna hirundo 100 i
D
A195 Sterna albifrons 10 i
D
A196 Chlidonias hybridus 20 i
D
A197 Chlidonias niger 20 i
D
A229 Alcedo atthis 4 i
D
A255 Anthus campestris 30 p 30 i
D
A320 Ficedula parva 60 i
D
A338 Lanius collurio 10 i
D
A339 Lanius minor 2 i
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 500 i 100 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 120 i
C
C
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 30 i
D
A005 Podiceps cristatus 400-1000 i
D
A008 Podiceps nigricollis 500-800 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 3 i 700 i
C
B
C
B
A028 Ardea cinerea 6 i
D
A036 Cygnus olor 20 i
D
A041 Anser albifrons 300 i
D
A043 Anser anser 50 i
D
A048 Tadorna tadorna 60 i
D
A050 Anas penelope 100 i
D
A051 Anas strepera 40 i
D
A052 Anas crecca 300 i
D
A053 Anas platyrhynchos >100 i >200 i
D
A054 Anas acuta 20 i
D
A055 Anas querquedula 20 i
D
A056 Anas clypeata 200 i
D
A058 Netta rufina 30 i
D
A059 Aythya ferina 1000 i 2000 i
D
A061 Aythya fuligula 500 i 2000 i
D
A067 Bucephala clangula 12 i
D
A069 Mergus serrator 4 i
D
A125 Fulica atra 500-2000 i
D
A136 Charadrius dubius 4 i
D
A144 Calidris alba 5 i
D
A145 Calidris minuta 24 i
D
A147 Calidris ferruginea 8 i
D
A162 Tringa totanus 20 i
D
A168 Actitis hypoleucos 20 i
D
A179 Larus ridibundus 2500 i 12000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 2000 i
C
B
C
B
A183 Larus fuscus 30 i 120 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 50-100 i
D
A459 Larus cachinnans 100 i 5000 i
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Lacul Siutghiol şi Tăbăcăriei sunt situate la nord de Constanţa şi formează un complex lacustru datorită legăturii strânse care există între ele. Lacul Siutghiol, cu excepţia părţii estice delimitate de cordonul maritim (lat de 300-600 m) pe care este situată staţiunea Mamaia, prezintă o faleză cu înălţimi ce variază între 10 şi 20 m. Datorită expunerii vânturilor de nord-est şi a suprafeţei mari de desfăşurare pe oglinda apei, ţărmul vestic şi cel sudic este supus direct abraziunii lacustre care acţionează intens. În partea nordică, datorită adăpostului creat de faleză în calea vântului, s-a instalat o vegetaţie de stuf, pe alocuri formând chiar plaur.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 43 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Falco vespertinus Oenanthe pleschanka Anthus campestris Aythya nyroca Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Pelecanus onocrotalus Phalacrocorax pygmaeus Larus minutus Sterna sandvicensis Melanocorypha calandra Sterna hirundo Mergus albellus Oenanthe pleschanka Larus genei Ardea purpurea Circus aeruginosus Lanius minor Sterna albifrons Calandrella brachydactyla Ficedula parva Chlidonias hybridus Chlidonias niger Ciconia ciconia Egretta garzetta Alcedo atthis Anthus campestris Aythya nyroca Botaurus stellaris Galerida cristata Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Larus ridibundus Podiceps nigricollis Fulica atra Larus canus Aythya fuligula Aythya ferina In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4.
Vulnerabilitate Dată fiind activitatea antropică deosebit de intensă, manifestată prin, turism de masă, sporturi nautice, pescuit, circulaţie rutieră, habitare umană (Staţiunea turistică Mamaia, Oraş Constanţa, Oraş Ovidiu, Localitatea Mamaia Sat), ş.a. impactul asupra sitului este major cu efecte negative asupra habitatului lacustru şi a speciilor de floră şi faună asociate.
Tip de proprietate Lacul Siutghiol este proprietate de stat (domeniul public al statului - cnf.H.G. 2060/2004.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
0
A
25.00
-
A
20.00
-
A
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
0
A
30.00
-
A
15.00
-
C
5.00
-
C
5.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70