Natura2000 - Lacul Strachina (ROSPA0059)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0059
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Strachina

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.571111
Latitudine 44.675278
Suprafață (ha) 2013.60

Altitudine (m)

Minimă 2.00
Maximă 37.00
Medie 15.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 15-40 i
C
B
B
B
A022 Ixobrychus minutus 44-46 p
C
B
B
C
A023 Nycticorax nycticorax 20-50i 120-200i
C
B
C
C
A024 Ardeola ralloides 80-100i
D
A026 Egretta garzetta 20-30i 100-200i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 40-50 i
C
B
B
C
A029 Ardea purpurea 5-6 p
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 2-10 i
D
A031 Ciconia ciconia 3000-7000 i
C
B
B
C
A032 Plegadis falcinellus >120 i
C
B
B
C
A034 Platalea leucorodia 20-60 i
D
A038 Cygnus cygnus 100-120 i
C
B
B
B
A042 Anser erythropus 2-20 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 5-10 p
C
B
C
C
A073 Milvus migrans >5 i
D
A075 Haliaeetus albicilla >2 i
D
A081 Circus aeruginosus 2-3p
D
A082 Circus cyaneus 2-3 i
D
A083 Circus macrourus 5-10 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus >6 i
D
A089 Aquila pomarina >2 i
D
A092 Hieraaetus pennatus >2 i
D
A094 Pandion haliaetus >2 i
D
A097 Falco vespertinus >30 i
C
B
C
C
A119 Porzana porzana 20-30 p
C
B
B
C
A120 Porzana parva 24-30 p
C
B
C
B
A122 Crex crex 4-5 p
D
A127 Grus grus >60 i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus >27 p >60 i
B
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 8-20 p
C
B
B
C
A133 Burhinus oedicnemus 1-2 p
C
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 2-4 p RC
C
B
C
B
A177 Larus minutus >60 i
D
A195 Sterna albifrons 20-40 i
C
B
C
C
A222 Asio flammeus >4 i
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 100-150p
C
C
C
C
A293 Acrocephalus melanopogon 5-10p
C
B
C
C
A338 Lanius collurio RC
D
A339 Lanius minor RC
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 150-400 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 600-700 i
C
B
C
C
A403 Buteo rufinus >4 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A006 Podiceps grisegena 2-3 p 20 i
D
A041 Anser albifrons 6000-8400 i
C
B
C
B
A043 Anser anser 8-12 p 2000 i
C
B
C
C
A048 Tadorna tadorna 2-5 p
C
A
C
B
A050 Anas penelope 400 i
D
A051 Anas strepera 48 p 400 i
C
B
C
B
A052 Anas crecca 500-1000 i
D
A053 Anas platyrhynchos P 3000 i
D
A054 Anas acuta 260 i
D
A055 Anas querquedula RC 400 i
D
A056 Anas clypeata 120 i
D
A058 Netta rufina 44 i
D
A059 Aythya ferina 40-42 p 1500 i
C
B
C
C
A096 Falco tinnunculus 1-2 p 10 i
D
A099 Falco subbuteo 1-2 p 8 i
D
A123 Gallinula chloropus 60 p 300 i
D
A125 Fulica atra 120-150 p 6000-7000 i
C
B
C
C
A136 Charadrius dubius 4-6 p 60 i
D
A137 Charadrius hiaticula 24 i
D
A141 Pluvialis squatarola RC
D
A142 Vanellus vanellus 400-600 i
C
B
C
C
A144 Calidris alba 30-40 i
D
A145 Calidris minuta 200-400 i
D
A147 Calidris ferruginea 249-300 i
D
A149 Calidris alpina 160-220 i
D
A153 Gallinago gallinago 60 i
D
A156 Limosa limosa 400-600 i
C
B
B
C
A160 Numenius arquata 300-400 i
D
A161 Tringa erythropus RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A163 Tringa stagnatilis R
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos P
D
A179 Larus ridibundus 7000 i
D
A182 Larus canus 200 i
D
A212 Cuculus canorus P
D
A230 Merops apiaster 20-50 i RC
D
A232 Upupa epops P RC
D
A249 Riparia riparia 80 p P
D
A251 Hirundo rustica RC P
D
A253 Delichon urbica P
D
A260 Motacilla flava 120 p 2000 i
D
A262 Motacilla alba 60-80 p 3000 i
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata R RC
D
A277 Oenanthe oenanthe 10-20 p RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus P
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus P
D
A298 Acrocephalus arundinaceus P
D
A315 Phylloscopus collybita RC
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A351 Sturnus vulgaris 10000-12000 i
D
A353 Sturnus roseus 200 i
D
A363 Carduelis chloris RC 200 i
D
A364 Carduelis carduelis RC 300 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zona ocupata de valea Strachina apartine sectorului oriental al Campiei Romane. Solurile zonale sunt constituite de cernoziomurile tipice cu carbonatii la suprafata sau levigate pe diferite adancimi. Solurile azonale sunt reprezentate prin soluri de lunca si aluviuni care sunt considerate soluri fertile, datorita continutului ridicat de substante nutritive.Lacul este lipsit de curgere naturala spre Ialomita, fapt care conduce, in conditiile climatice uscate ale Baraganului la acumularea sarurilor spalate de apele de siroire in cuveta lacustra.Hidrochimic, apele lacului au un caracter clorurat sodic. Apele freatice sunt situate la 1-11 m adancime.Din punct de vedere fitogeografic, lacul Strachina se inscrie in subzona de vegetatie naturala a stepei mult modificata azi datorita agriculturii si pajistilor antropice. Vegetatia de stepa ierboasa este reprezentata de pajistile stepice primare si derivate.Pajistile secundare derivate se intalnesc pe izlazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa L.(firuta bulboasa), pe locuri uscate, Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodon dactylon (pirul gros).In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron repens L.(pir) cu Poa angustifolia, graminee anuale din genul Bromus sp.(obsiga), Setaria sp.(mohor). Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum si Eryngium campestre (scaiul dracului), care invadeaza pasunile si malurile abrupte. Padurile lipsesc de pe malul acestui lac. Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul), Cornus sanguinea (sangerul),Ligustrum vulgare(lemnul cainesc). Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata prin Phragmites communis (stuf),Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei);aceste specii se dezvolta pe locuri joase. Vegetatia intrazonala cuprinde pajistile de saratura formate din plante halofile pe soluri sarate,azonale: Salsola ruthenica (ciurlan),pe nisipuri sarate si uscate:Suaeda maritima (branca). Fauna este reprezentata de -rozatoare:Citelus citelus (popandau),Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp); -carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles (viezure), Putorius eversimani (dihor de stepa), Putorius putorius (dihor comun); -pasari sedentare, de pasaj: Perdix perdix (prepelita), Coturnix coturnix (potarniche), Columba palumbus (porumbel gulerat) Phasianus colchicus (fazan), Pica pica (cotofana), Corvus monedula (stancuta), Corvus frugilegus (cioara de semanatura), Corvus corone cornix (cioara griva), Tachybaptus ruficollis (corcodel mic), Anser anser (gasca de vara), Anas crecca (Rata mica), Gallinula choloropus (gainusa de balta), Gallinago gallinago (becatina comuna), Vanellus vanellus (nagat). -reptile:reprezentate prin soparle verzi; In lacul piscicol,fauna acvatica cuprinde specii de pesti cu valoare economica: bibani, crapi, platica, obleti, carasi, caracuda, dar si sursa de hrana pentru avifauna. Fiind situat pe traseul marelui drum de migratie estic, teritoriul este vizitat in perioadele de pasaj constituind loc de hranire si de odihna pentru specii rare si foarte rare.Lacul Strachina este exploatat in scop piscicol, fapt ce reprezinta pe de o parte un avantaj pentru pasarile de apa , care isi gasesc hrana din belsug in crescatorie, insa pescuitul industrial perturba linistea habitatului periodic, ceea ce nu conduce la alungarea pasarilor al carui habitat il reprezinta.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 41 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Circus aeruginosus Anthus campestris Lanius minor Recurvirostra avosetta Porzana porzana Nycticorax nycticorax Burhinus oedicnemus Ixobrichus minutus Porzana parva Ardeola ralloides Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Ciconia ciconia Plegadis falcinellus Platalea leucorodia Pandion haliaetus Milvus migrans Pernis apivorus Larus minutus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Phalacrocorax pygmeus In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C5.
Vulnerabilitate Nu exista influente antropice in afara de utilizarea lacului in scop piscicol.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Strachina in suprafata de 1050 ha a fost declarat ASPA prin HG 2151/2004. Zonele terestre din vecinatatea lacului, propuse spre a face parte din situl lacul Strachina reprezinta extravilan al localitatilor invecinate.
Tip de proprietate Lacul Strachina este proprietate de stat.
Documentație 1.Bird Life Conservation Series No.8 Important Bird Areas in Europe-Priority Site For Conservation, Vol 2, Sothern Europe 2.Informatii culese de la prof. Petre Teodor-membru SOR.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Este atribuit in custodia SOR-Sucursala Cygnus Tandarei, reprezentat prin Petre Todor-Tandarei, Str. Digului nr.92, tel 0243032,e-mail cygnus@artelecom.net , din 21.10.2004 Planul de management este realizat de custode si se afla inaintat l
Planuri de management al sitului Planul de management este realizat de custode si este inaintat la Academia Romana spre avizare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-116
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-128
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70