Natura2000 - Lacul Techirghiol (ROSPA0061)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0061
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Techirghiol

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.592500
Latitudine 44.024722
Suprafață (ha) 2938.50

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 50.00
Medie 12.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica 3 i
C
B
C
B
A019 Pelecanus onocrotalus 100-120 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 5-6i
D
A022 Ixobrychus minutus 10-12 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 10 i
D
A024 Ardeola ralloides 80-100i
D
A026 Egretta garzetta 10 i
D
A027 Egretta alba 34 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 4 i
D
A031 Ciconia ciconia 1300 i
C
C
C
B
A038 Cygnus cygnus 90-120i
B
C
C
B
A042 Anser erythropus 10 i
A
B
B
A
A068 Mergus albellus 150-300i
B
B
B
A
A071 Oxyura leucocephala 15-130i
A
B
B
A
A081 Circus aeruginosus 3 i
D
A082 Circus cyaneus 3 i
D
A083 Circus macrourus 2 i
C
B
C
C
A098 Falco columbarius 8-10i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 1 i
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 30 p
B
B
C
C
A138 Charadrius alexandrinus 20 i
D
A140 Pluvialis apricaria 30 i
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 300-500i
D
A176 Larus melanocephalus 8000-10000i
A
B
C
A
A177 Larus minutus 3 i 5200 i
B
B
C
A
A195 Sterna albifrons 20 i
D
A196 Chlidonias hybridus 500-600i
D
A197 Chlidonias niger 500-600i
C
B
C
B
A222 Asio flammeus 1 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 1 i
D
A242 Melanocorypha calandra 20 p
D
A338 Lanius collurio 6 p
D
A339 Lanius minor 8 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 800 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 600-2000i
B
B
C
B
A403 Buteo rufinus 1 i
D
A429 Dendrocopos syriacus 4 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 24 p 17 i 30 i
D
A008 Podiceps nigricollis 1000-1500 2000 i
B
A
C
B
A028 Ardea cinerea 20 i
D
A036 Cygnus olor 200 i 300 i
D
A039 Anser fabalis 1 i
D
A041 Anser albifrons 500-1500 i 3000-5000 i
C
B
C
C
A043 Anser anser 150 i
D
A048 Tadorna tadorna 20-25 p 112 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 800-900 i 800-900 i
B
A
B
A
A051 Anas strepera 20 i
D
A052 Anas crecca 400 i
D
A053 Anas platyrhynchos 400 i 400 i
D
A054 Anas acuta 50-60 i
D
A055 Anas querquedula 200 i
D
A056 Anas clypeata 110-1100 i
B
A
B
A
A058 Netta rufina 24 i
D
A059 Aythya ferina 5200 i 3000 i
B
A
B
A
A061 Aythya fuligula 1000 i
B
A
B
A
A067 Bucephala clangula 25 i
D
A069 Mergus serrator 4 i
D
A070 Mergus merganser 10-12 i
D
A086 Accipiter nisus 5 i 10 i
D
A087 Buteo buteo 4 i
D
A088 Buteo lagopus 6 i
D
A096 Falco tinnunculus 4 p 3 i
D
A113 Coturnix coturnix 30 p
D
A123 Gallinula chloropus 30 p 15 i
D
A125 Fulica atra 776 i 3000 i
C
B
C
B
A136 Charadrius dubius 20 i
D
A142 Vanellus vanellus 50-60 i
D
A153 Gallinago gallinago 15-20 i
D
A162 Tringa totanus 100-150 i
D
A165 Tringa ochropus 50 i
D
A168 Actitis hypoleucos 30 i
D
A179 Larus ridibundus 1500 i 1000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 1000 i
B
A
B
A
A198 Chlidonias leucopterus 30 i
D
A208 Columba palumbus 20 i
D
A244 Galerida cristata 30 p
D
A247 Alauda arvensis 60 p
D
A249 Riparia riparia 1000 p
B
A
C
B
A251 Hirundo rustica 200 i
D
A277 Oenanthe oenanthe 20-30 p
D
A383 Miliaria calandra 600 i
D
A459 Larus cachinnans 1800 i
B
A
B
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Cele două diguri construite în 1983 şi 1989 împart lacul în trei părţi rezultând trei zone diferite şi anume : -zona cu apă dulce în partea de Vest (1.0-2.3g/l salinitate) -zona cu apă salmastră în partea centrala (6-8g/l salinitate)- -zona cu apă salină este în partea de lac situata în apropierea Mării Negre (52-55g/l salinitate) În partea cu apă salină nămolul are proprietăţi terapeutice şi este utilizat pentru tratamente variate într-un centru medical internaţional de fizioterapie construit in această zonă. După privatizare, mici clădiri aparţinând fermierilor au fost construite în jurul lacului, aceasta ducând la un impact negativ asupra lacului şi faunei sale.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 50 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ixobrychus minutus Himantopus himantopus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Larus minutus Sterna albifrons Philomachus pugnax Larus melanocephalus Pelecanus onocrotalus Ciconia ciconia Charadrius alexandrinus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Oxyura leucocephala Branta ruficollis Anser erythropus Larus minutus Phalacrocorax pygmaeus Cygnus cygnus Mergus albellus Anser albifrons Larus ridibundus Podiceps nigricollis In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
Vulnerabilitate Impactul antropic se manifestă mai ales prin turism, Techirghiol, Eforie Sud şi Eforie Nord fiind staţiuni ce atrag turiştii mai ales prin promovarea proprietăţilor terapeutice ale nămolului sapropelic. Alte activităţi desfăşurate în zonă sunt cele agricole. Lacul Techirghiol se confruntă cu problema scăderii salinităţii, cu repercusiuni asupra compoziţiei specifice în elemente de floră şi faună caracteristice apelor hipersaline.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Statutul de arie protejată este stabilit prin Hot. nr. 1266/2000. A fost declarat în data de 23.03.2006 sit RAMSAR, cu nr.1610.
Tip de proprietate Proprietate publică a statului, în administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea -Litoral.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT028 * 46.95

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
5.00
-
A
5.00
-
A
20.00
0
A
15.00
0
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
0
A
35.00
-
A
5.00
-
A
5.00
0
A
5.00
-
B
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria naturală protejată Lacul Techirghiol se află în administrarea Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral.
Planuri de management al sitului Planul de management al ariei protejate Lacul Techirghiol este în curs de elaborare de către Direcţia Apelor Dobrogea Litoral - administratorul sitului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K35-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70