Natura2000 - Lacurile de acumulare de pe Argeş (ROSPA0062)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0062
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile de acumulare de pe Argeş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.983889
Latitudine 44.813056
Suprafață (ha) 2260.30

Altitudine (m)

Minimă 226.00
Maximă 417.00
Medie 292.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 1-2 i
C
B
C
C
A002 Gavia arctica 1-3 i
C
B
C
C
A021 Botaurus stellaris 1-2 i
D
A022 Ixobrychus minutus 2-3 p
D
A023 Nycticorax nycticorax 40-80 i
D
A024 Ardeola ralloides 2-5 p
D
A026 Egretta garzetta 10-15 i
D
A027 Egretta alba 3-8 i
D
A031 Ciconia ciconia 450-600 i
C
B
C
C
A038 Cygnus cygnus 5-20 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 35-60 i
C
B
C
C
A068 Mergus albellus 40-60 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 1-2 p 15-20 i
D
A082 Circus cyaneus P 5-10 i
D
A097 Falco vespertinus 5-10 i
D
A166 Tringa glareola 20-40 i
D
A193 Sterna hirundo 1-2 p R
D
A197 Chlidonias niger 30-50 i
D
A229 Alcedo atthis 4-6 p
D
A307 Sylvia nisoria 1-2 p
D
A338 Lanius collurio RC
D
A339 Lanius minor RC
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 20-70 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 100-120 i
C
B
C
B
A005 Podiceps cristatus 12-25 i
D
A006 Podiceps grisegena 3-10 i
C
B
C
C
A008 Podiceps nigricollis 3-8 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 500-1080 i
C
B
C
C
A028 Ardea cinerea 4-10 i 15-20 i
D
A036 Cygnus olor 570-720 i
D
A041 Anser albifrons 200-400 i 300-400 i
D
A043 Anser anser 12-40 i
C
B
C
C
A048 Tadorna tadorna R
D
A050 Anas penelope 20-50 i
D
A051 Anas strepera 10-30 i
D
A052 Anas crecca 1700-2400 i
D
A053 Anas platyrhynchos 4000-6500 i
C
B
C
C
A054 Anas acuta R
D
A055 Anas querquedula 60-150 i
D
A056 Anas clypeata 25-50 i
D
A058 Netta rufina R
D
A059 Aythya ferina 4000-5500 i
B
B
C
B
A061 Aythya fuligula 190-230 i
D
A062 Aythya marila 5-10 i
D
A066 Melanitta fusca V
D
A067 Bucephala clangula 220-240 i
C
B
C
B
A069 Mergus serrator 20-45 i
C
B
C
C
A070 Mergus merganser 20-40 i
C
B
C
C
A085 Accipiter gentilis P R
D
A086 Accipiter nisus P 4-6 i
D
A087 Buteo buteo 10-12 i
D
A088 Buteo lagopus 2-5 i
D
A096 Falco tinnunculus 8-10 i
D
A099 Falco subbuteo 1-2 p 10-15 i
D
A112 Perdix perdix 5-10 i
D
A113 Coturnix coturnix R
D
A115 Phasianus colchicus 10-20 i
D
A118 Rallus aquaticus 4-6 p
D
A123 Gallinula chloropus 30-50 p 1-5 i 50-100 i
D
A125 Fulica atra 1200-1300 i
C
B
C
C
A136 Charadrius dubius 2-6 p 10-20 i
D
A142 Vanellus vanellus 4-8 p R 20-50 i
D
A145 Calidris minuta R
D
A146 Calidris temminckii R
D
A152 Lymnocryptes minimus V
D
A153 Gallinago gallinago 5-10 i 10-20 i
D
A155 Scolopax rusticola R
D
A156 Limosa limosa R
D
A161 Tringa erythropus R
D
A162 Tringa totanus R
D
A163 Tringa stagnatilis R
D
A164 Tringa nebularia R
D
A165 Tringa ochropus 2-5 i 5-20 i
D
A168 Actitis hypoleucos 5-10 i
D
A179 Larus ridibundus 300-500 i
D
A182 Larus canus 400-700 i
C
B
C
C
A198 Chlidonias leucopterus R
D
A207 Columba oenas R
D
A209 Streptopelia decaocto P
D
A210 Streptopelia turtur 1-2 p
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A218 Athene noctua 1-3 p
D
A226 Apus apus P P
D
A228 Apus melba P
D
A230 Merops apiaster P P
D
A232 Upupa epops P
D
A233 Jynx torquilla P P
D
A235 Picus viridis P
D
A237 Dendrocopos major P
D
A240 Dendrocopos minor P
D
A244 Galerida cristata P
D
A247 Alauda arvensis P P
D
A249 Riparia riparia P P
D
A251 Hirundo rustica P P
D
A256 Anthus trivialis P P
D
A259 Anthus spinoletta P P
D
A260 Motacilla flava P P
D
A261 Motacilla cinerea P P
D
A262 Motacilla alba P P
D
A263 Bombycilla garrulus V
D
A264 Cinclus cinclus V
D
A265 Troglodytes troglodytes P
D
A266 Prunella modularis P P
D
A269 Erithacus rubecula P P
D
A270 Luscinia luscinia P
D
A271 Luscinia megarhynchos P
D
A273 Phoenicurus ochruros 5-9 p P
D
A274 Phoenicurus phoenicurus P
D
A275 Saxicola rubetra P P
D
A276 Saxicola torquata P P
D
A277 Oenanthe oenanthe 5-10 p
D
A283 Turdus merula P
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos P P
D
A287 Turdus viscivorus R
D
A291 Locustella fluviatilis 3-7 p
D
A292 Locustella luscinioides 5-10 p
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus 30-60 p P
D
A296 Acrocephalus palustris 50-100 p P
D
A297 Acrocephalus scirpaceus 30-40 p P
D
A298 Acrocephalus arundinaceus 20-30 p P
D
A299 Hippolais icterina V R
D
A308 Sylvia curruca P P
D
A309 Sylvia communis P P
D
A310 Sylvia borin P P
D
A311 Sylvia atricapilla P P
D
A314 Phylloscopus sibilatrix P
D
A315 Phylloscopus collybita P P
D
A316 Phylloscopus trochilus P
D
A317 Regulus regulus R
D
A318 Regulus ignicapillus R
D
A319 Muscicapa striata R R
D
A322 Ficedula hypoleuca V
D
A324 Aegithalos caudatus R
D
A325 Parus palustris P
D
A328 Parus ater P
D
A329 Parus caeruleus P
D
A330 Parus major RC
D
A332 Sitta europaea R
D
A334 Certhia familiaris V
D
A336 Remiz pendulinus R
D
A337 Oriolus oriolus P P
D
A340 Lanius excubitor P
D
A342 Garrulus glandarius RC
D
A343 Pica pica C
D
A348 Corvus frugilegus C
D
A349 Corvus corone C
D
A350 Corvus corax R
D
A351 Sturnus vulgaris P P P
D
A354 Passer domesticus RC
D
A356 Passer montanus RC
D
A359 Fringilla coelebs R P
D
A360 Fringilla montifringilla P
D
A361 Serinus serinus R
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina P
D
A368 Carduelis flammea V
D
A372 Pyrrhula pyrrhula P P
D
A373 Coccothraustes coccothraustes P
D
A376 Emberiza citrinella P
D
A381 Emberiza schoeniclus 10-15 p P
D
A383 Miliaria calandra P
D
A438 Hippolais pallida V
D
A459 Larus cachinnans 30-40 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Aceste lacuri sunt oligomezotrofice. Aparitia acestor lacuri a condus la modificarea si aparitia de noi habitate. Vegetatia acestei vai este compusa din rasinoase, fag in amestec cu rasinoase, stejar in zona colinară. In partea mijlocie si inferioara a cursului padurile alternează cu suprafete de teren cu alat utilizare-agricolă, livezi, fâneţe. Acest sit este foarte important pentru numarul mare de specii de pasari de pasaj pe care la adaposteste:Ciconia ciconia, Egretta garzetta, Lanius collurio, Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Gavia arctica, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Mergus albellus, etc.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 9 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 20 c) numar de specii periclitate la nivel global: 1 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ciconia ciconia Aythya nyroca Egretta garzetta Anser anser Phalacrocorax carbo Anas clypeata Podiceps griseigena Anas querquedula Larus ridibundus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Mergus albellus Gavia arctica Bucephala clangula Cygnus olor Larus cachinnans Fulica atra Mergus merganser Mergus serrator Podiceps cristatus Aythya fuligula Anas platyrhynchos Aythya ferina Buteo buteo Anas crecca In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C3, C4.
Vulnerabilitate In sit se desfasoara activitati antropice:cultivarea terenurilor, indepartarea haturilor si crangurilor, indepartarea lastarisului, exploatatii piscicole.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) In cadrul sitului Lacurile de acumulare Arges, Lacul Bascov este declarat ca arie naturala protejata prin Hotararea nr. 30 din 26.02.2004 a Consiliului Judetean Arges.
Tip de proprietate Apele Romane, Directia Apelor Arges-Vedea si face parte din sistemul hidrotehnic Pitesti
Documentație Fisa stiintifica a ariei protejate intocmita de dr. Radu Gava, Universitatea din Pitesti Radu Gava-1997-Acumulari hidro-energetice de pe raul Arges,posibile Arii de Importanta Avifaunistica, in lucrarile Simpozionului Arii de Importanta Avifaunistica din Romania, Publicatiile SOR

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
-
C
5.00
0
C
5.00
-
C
5.00
+
C
5.00
0
C
3.00
0
C
5.00
-
B
10.00
-
C
3.00
+
B
5.00
+
C
5.00
0
C
3.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
0
C
5.00
0
B
10.00
0
C
5.00
+
B
5.00
0
C
5.00
0
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-98
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-110
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-111
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70