Natura2000 - Lacurile Fălticeni (ROSPA0064)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0064
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile Fălticeni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.279444
Latitudine 47.493333
Suprafață (ha) 727.00

Altitudine (m)

Minimă 254.00
Maximă 288.00
Medie 270.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 1-8 i
C
B
C
C
A002 Gavia arctica 2-20 i
D
A021 Botaurus stellaris 2-4 p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 20-30 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 200-400 i
D
A026 Egretta garzetta 200-250 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 80-120 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 3-7 p 300-600 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 200-350 i
D
A068 Mergus albellus 200-280 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 3-5 p
C
B
C
C
A140 Pluvialis apricaria 800-1500 i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 5000-8000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 1500-3000 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 50-100 i
D
A196 Chlidonias hybridus 300-500 i
D
A197 Chlidonias niger 250-450 i
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 40-80 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 30-70 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A017 Phalacrocorax carbo 500-800 i
D
A028 Ardea cinerea 300-600 i
D
A036 Cygnus olor 200-350 i
D
A041 Anser albifrons 800-1500 i
D
A050 Anas penelope 400-900 i
D
A051 Anas strepera 80-140 i
D
A052 Anas crecca 600-800 i
D
A053 Anas platyrhynchos 10000-14000 i
D
A054 Anas acuta 150-200 i
D
A055 Anas querquedula 300-500 i
D
A059 Aythya ferina 800-1100 i
D
A061 Aythya fuligula 190-300 i
D
A125 Fulica atra 1700-3500 i
D
A136 Charadrius dubius 100-300 i
D
A142 Vanellus vanellus 2000-4000 i
D
A161 Tringa erythropus 300-500 i
D
A162 Tringa totanus 80-200 i
D
A165 Tringa ochropus 40-150 i
D
A179 Larus ridibundus 2000-5000 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 80-150 i
D
A459 Larus cachinnans 170-220 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă umedă (lacuri de acumulare în suprahață totală de 659,8 ha, pe cursul râului Șumuzul Mare) importantă pentru hranire și cuibărit pentru un număr de 20 de specii de păsări protejate la nivel comunitar.
Calitate si importanță Prioritate nr. 27 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C4 - păsări de apă în timpul migraţiei şi iarna; C6 – 1 specie: chiră mică (Sterna albifrons); Lacuri amenajate pe valea Şomuzului Mare, în amonte de Fălticeni – primul lac fiind chiar în oraş. Lacurile sunt înconjurate de terenuri agricole, dar şi de păşuni, fâneţe şi livezi. Este un important loc de popas pentru păsările migratoare, adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare. Pe lângă raţe, pescăruşi, stârci, etc., dacă condiţiile de hrănire sunt favorabile (se formează bancuri de nămol), în timpul migraţiei poposesc aici stoluri mari de limicole. Pe lacurile de lângă şi în amonte de localităţile Pocoleni şi Podeni cuibăresc multe specii legate de apă, ca eretele de stuf (Circus aeroginosus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrichus minutus), etc. Este unul dintre foarte puţinele locuri din interiorul ţării unde în unii ani cuibăreşte chira mică (Sterna albifrons).
Vulnerabilitate 1. braconaj 2. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 3. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 4. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 5. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 6. prinderea păsărilor cu capcane 7. pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate 8. electrocutare si coliziune in linii electrice 9. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare 10. practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor, maşini de teren, motor de cross, enduro 11. arderea stufului în perioada de cuibărire 12. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 13. turismul in masă 14. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-17
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70