Natura2000 - Lacurile Fundata - Amara (ROSPA0065)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0065
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile Fundata - Amara

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.152222
Latitudine 44.619444
Suprafață (ha) 2036.20

Altitudine (m)

Minimă 10.00
Maximă 48.00
Medie 32.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica 10 i
C
B
C
C
A019 Pelecanus onocrotalus 10-140i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 1-5 i
C
B
B
B
A022 Ixobrychus minutus 5-10p
D
A023 Nycticorax nycticorax 40 i
D
A024 Ardeola ralloides 40 i
D
A026 Egretta garzetta 20 i
D
A027 Egretta alba 30 i
D
A031 Ciconia ciconia 300-i
D
A032 Plegadis falcinellus 32 i
D
A034 Platalea leucorodia 12 i
D
A038 Cygnus cygnus 200 i
C
B
B
B
A042 Anser erythropus 20 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 5-10p 30-50i
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 30 i
D
A075 Haliaeetus albicilla 2 i
C
C
C
B
A081 Circus aeruginosus 2 p
D
A127 Grus grus 20 i
D
A131 Himantopus himantopus 24 i
D
A132 Recurvirostra avosetta 30 i
D
A138 Charadrius alexandrinus 40 i
D
A151 Philomachus pugnax 1000 i
C
C
C
B
A166 Tringa glareola 60 i
D
A177 Larus minutus 50-100i
D
A193 Sterna hirundo 200 i
D
A195 Sterna albifrons 10 i
D
A196 Chlidonias hybridus 800 i
C
B
B
B
A197 Chlidonias niger 500 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 10 p
D
A255 Anthus campestris 40-60p
D
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A338 Lanius collurio 12 p
D
A339 Lanius minor 8 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 120 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 300-800i
C
B
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 200-300 i
D
A008 Podiceps nigricollis 150-200 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 800-1200 i
D
A028 Ardea cinerea RC
D
A036 Cygnus olor R
D
A041 Anser albifrons <600 i 3000-5000 i
D
A043 Anser anser 80-100 i
D
A048 Tadorna tadorna 4-6 p 30-80 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 200-300 i
D
A051 Anas strepera <500 i
D
A052 Anas crecca 2000-3000 i
D
A053 Anas platyrhynchos 2000-3000 i
D
A055 Anas querquedula <200 i
D
A056 Anas clypeata <500 i
C
C
C
C
A059 Aythya ferina 1500-2000 i
D
A061 Aythya fuligula 200 i
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A113 Coturnix coturnix R
D
A118 Rallus aquaticus P P
D
A125 Fulica atra 3000-4000 i
D
A136 Charadrius dubius RC
D
A137 Charadrius hiaticula RC
D
A142 Vanellus vanellus 80 p
D
A145 Calidris minuta 200-400 i
D
A146 Calidris temminckii R
D
A147 Calidris ferruginea RC
D
A149 Calidris alpina 200-400 i
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata RC
D
A161 Tringa erythropus RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A163 Tringa stagnatilis R
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A179 Larus ridibundus R 1200-1600 i
D
A182 Larus canus 20 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 20 i
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus R
D
A212 Cuculus canorus RC C
D
A221 Asio otus R
D
A226 Apus apus R
D
A230 Merops apiaster R
D
A232 Upupa epops R
D
A244 Galerida cristata 8 p
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis R
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A259 Anthus spinoletta R
C
C
C
C
A260 Motacilla flava C C
D
A262 Motacilla alba RC C
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides C RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A296 Acrocephalus palustris C
D
A297 Acrocephalus scirpaceus 20 p RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus 10-15 p
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin R
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A317 Regulus regulus R
D
A318 Regulus ignicapillus R
D
A319 Muscicapa striata R
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A340 Lanius excubitor R
D
A351 Sturnus vulgaris P
D
A359 Fringilla coelebs RC
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A364 Carduelis carduelis R
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes R
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 60 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Geomorfologic, Lacurile Fundata si Amara sunt incluse in zona biogeografica stepica, in Campia Baraganului Central si se incadreaza in partea estica a unitatii structurale-Platforma Moesica, lacul Amara fiind format pe cale naturala ca lac de albie pe terasa raului Ialomita. Solurile din zona acestui lac sunt cernoziomice avand numai pe alocuri caracter semicarbonatic. Dezvoltat ca liman fluviatil pe cursul inferior al Ialomitei, la contactul terasei fluviatile cu campia propriu-zisa, Lacul Fundata este localizat pe terasa Ialomitei, acesta fiind unul din limanele mari din cursul inferior al Ialomitei cu o suprafata de 510 ha.Lacul este lipsit de curgere spre Ialomita, fapt care conduce, in conditiile climatice uscate ale Baraganului, la acumularea in cuveta lacustra a sarurilor spalate de apele de siroire.Avand o forma sinuoasa, cu o lungime de 8.5 km si o latime maxima in dreptul localitatii Gh.Doja de 1 km, iar minima de 150 m, in amonte este traversat de un dig din pamant care delimiteaza lacul terapeutic de lacul piscicol Gh.Doja. Calitatea apei in cele doua bazine este diferita, partea de Sud a lacului fiind salcie, in timp ce partea de Nord are apa dulce si contine mai multa vegetatie acvatica. Adancimea maxima a apei este de 5 m si malurile sunt in general abrupte.Hidrografia de suprafata este reprezentata de raul Ialomita si Valea Gh.Doja, vale alimentata din precipitatii si scurgeri superficiale, avand legatura cu panza freatica si apa in mod permanent, cu unele oscilatii de nivel in functie de perioadele ploioase si secetoase. Caracteristicile hidrometeorologice din zona lacurilor sunt: -T medie multianuala +110 C; -Directia predominanta a vantului de la N la S; -Precipitatii 138,24 l/mp. Situl este reprezentat in cea mai mare parte de terenuri umede (90%-apa dulce, salcie si sarata) si de agrosisteme (10%-teren arabil). Zona constituie habitat pentru pasarile de apa, cum sunt: Chlidonias hybridus (Chirighita cu obraz alb), alte specii de pasaj-Phalacrocorax pygmaeus (Cormoranul mic), de iernare -Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu), de cuibarire -Aythya nyroca (Rata rosie). Vegetatia este specifica pajistilor stepice primare si derivate. Din punct de vedere fitogeografic, Lacurile Fundata si Amara se inscriu in subzona de vegetatie naturala a stepei, mult modificata in prezent datorita agriculturii si pajistilor antropice. Pe malurile vaii Ialomitei, la sudul lacului Fundata apar pajistile stepice primare in petice mici cu Stipa lessingiana (colilie). Pajistile naturale cuprind: Agropyron cristatum (pir), Andropogon ischaemum (barboasa), Salvia nemorosa (jales), Potentilla argentea (scrantitoare), Hyperieum sp. Pajistile secundare derivate se intalnesc pe islazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa (firuta-buloasa), Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodorn dactylon (pirul gros). In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron repens (pir) cu Poa angustifolia, Bromus sp., Setaria sp. Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum (barbatoasa) si Eryngium campestre (scaiul dracului) care invadeaza pasunile si malurile abrupte ale Ialomitei. Vegetatia azonala a sitului este reprezentata de specii halofile si mezofile. Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul), Cornus sanguinea (sangerul), Ligustrum vulgare (lemnul cainesc). Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata de Phragmites communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei), specii ce se dezvolta pe locuri joase. Vegetatia acvatica este reprezentata de Myrriphyllum spicatum (vascul apei). Fauna este reprezentata de: • in zona de stepa: -rozatoare: Citelus citelus (popandau), Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp); -carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles (viezure), Putorius eversmani (dihor de stepa) si Putoris putoris (dihor
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ixobrychus minutus Lanius minor Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis Anser erythropus Philomachus pugnax Platalea leucorodia Haliaeetus albicilla Milvus migrans Phalacrocorax pygmaeus Nycticorax nycticorax Pelecanus onocrotalus Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta Sterna albifrons Grus grus Sterna hirundo In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4, C6.
Vulnerabilitate - braconaj - vânătoarea in timpul cuibăritului - vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului - desecarea zonelor umede - industrializare şi extinderea zonelor urbane - pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate - electrocutare si coliziune cu linii electrice - pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare - arderea stufului - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Suprafetele lacurilor, Fundata de cca 510 ha si Amara de cca 162 ha,sunt declarate arii de protectie speciala avifaunistica prin HG 2151/2004.
Tip de proprietate Proprietate de stat : Bazinul terapeutic lac Fundata este administrat de RA Apele Romane-SGA Ialomita Bazinul piscicol este administrat de Primaria Gh Doja.Terenurile invecinate reprezinta extravilan al localitatilor invecinate. Lacul Amara este proprietate de stat, in administrarea RA Apele Romane -SGA Ialomita.
Documentație Mentionat in lucrarea Bird Life Conservation Series No8 -Important bird areas in Europe -Prioryti site for conservation Vol. 2 Southern Europe

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
40.00
-
C
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
0
C
50.00
-
C
2.00
0
B
50.00
-
C
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului ASPA Lac Fundata nu este atribuit in custodie. ASPA Lac Amara este atribuit in custodie S.C.Vivani Salubritate S.A.
Planuri de management al sitului ASPA Lac Fundata nu are plan de management conform legislatiei in vigoare. APM Ialomita a realizat un Regulament al ariei si un plan de actiune ce vor fi valabile pana la atribuirea in custodie. Regulamentul ariei a fost comunicat detinatorilor de terenuri limitrofe ariei, administratorului lacului si Consiliului Local al Comunei Gh.Doja ASPA Lac Amara nu are plan de management conform legislatiei in vigoare. APM Ialomita a realizat un Regulament al ariei si un plan de actiune. Regulamentul ariei a fost comunicat detinatorilor de terenuri limitrofe ariei, administratorului lacului si Consiliului Local al Orasului Amara. Dupa preluarea in custodie, in conformitate cu prevederile Ordinului 494/2005 si a conventiei de custodie , custodele va realiza planul de management in decurs de un an de la preluare si regulamentul ariei in decurs de 6 luni.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-127
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70