Natura2000 - Limanu - Herghelia (ROSPA0066)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0066
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0191 (Peştera Limanu)
 • ROSCI0114 (Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera Movilei)
 • ROSCI0157 (Pădurea Hagieni - Cotul Văii)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Limanu - Herghelia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.504722
Latitudine 43.813056
Suprafață (ha) 873.70

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 44.00
Medie 18.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus 60-90 i
B
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 30-40 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 10 i
D
A024 Ardeola ralloides 50 i
D
A026 Egretta garzetta 10 i
D
A027 Egretta alba 34 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 8 p 60 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 1300 i
C
C
C
B
A038 Cygnus cygnus 60 i
C
C
C
B
A068 Mergus albellus 64 i
C
B
C
B
A071 Oxyura leucocephala 8 i
B
B
B
B
A072 Pernis apivorus 1-3i 100-200i
D
A081 Circus aeruginosus 3-4 i 20-50 i
D
A082 Circus cyaneus 3 i 20-30 i
C
B
C
C
A083 Circus macrourus 2 i
C
B
C
C
A098 Falco columbarius 1 i
D
A103 Falco peregrinus 1 i
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 30-30p
B
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 8 p
C
B
C
C
A138 Charadrius alexandrinus 20 i
D
A140 Pluvialis apricaria 30 i
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 100 i
D
A176 Larus melanocephalus 5500-6000 i
A
B
C
A
A177 Larus minutus 24 i 1200-1400 i
B
B
C
A
A180 Larus genei 43 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 200 i
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 300 i
D
A197 Chlidonias niger 30 i
D
A229 Alcedo atthis 4 i
D
A242 Melanocorypha calandra 300 i
D
A243 Calandrella brachydactyla 120 p
C
B
C
C
A338 Lanius collurio 6 p
D
A339 Lanius minor 64 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 260 i 200 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 400 i
C
B
C
C
A397 Tadorna ferruginea 8 i
C
B
C
B
A403 Buteo rufinus 1-3i
D
A429 Dendrocopos syriacus 4 p
D
A511 Falco cherrug <1 i 2-3 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 17 i 30 i
D
A006 Podiceps grisegena 9 i
D
A008 Podiceps nigricollis 94 i
A
A
B
A
A017 Phalacrocorax carbo 83 i
D
A028 Ardea cinerea 20 i
D
A036 Cygnus olor 32 i
D
A041 Anser albifrons >3400 i
B
A
B
A
A043 Anser anser 80 i
D
A048 Tadorna tadorna 12 p 66 i
D
A050 Anas penelope 200 i
B
A
B
A
A051 Anas strepera 20 i
D
A052 Anas crecca 200 i
D
A053 Anas platyrhynchos 400 i 400 i
D
A054 Anas acuta 5 i
D
A055 Anas querquedula 200 i
D
A056 Anas clypeata 340 i
B
A
B
A
A058 Netta rufina 8 i
D
A059 Aythya ferina 120 i
B
A
B
A
A061 Aythya fuligula 112 i
B
A
B
A
A067 Bucephala clangula 8 i
D
A069 Mergus serrator 4-15 i
D
A087 Buteo buteo 4 i
D
A088 Buteo lagopus 1 i
D
A096 Falco tinnunculus 4 p 3 i
D
A113 Coturnix coturnix 46 p
D
A118 Rallus aquaticus 2 i
D
A123 Gallinula chloropus 30-15 i
D
A125 Fulica atra 500 i
C
B
C
B
A130 Haematopus ostralegus 12 i
D
A136 Charadrius dubius 20 i
D
A142 Vanellus vanellus 20 i
D
A153 Gallinago gallinago 44 i
C
B
C
C
A162 Tringa totanus 40 i
D
A165 Tringa ochropus 30 i
D
A168 Actitis hypoleucos 10 i
D
A179 Larus ridibundus 2400 i 1000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 120 i
B
A
B
A
A198 Chlidonias leucopterus 30 i
D
A208 Columba palumbus 20 i
D
A244 Galerida cristata 30 p
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia 420 p 1200 i
C
A
C
B
A251 Hirundo rustica 200 i
C
B
C
C
A277 Oenanthe oenanthe 6 p
D
A382 Emberiza melanocephala 4 i
D
A383 Miliaria calandra 600 i
D
A459 Larus cachinnans 1800 i
B
A
B
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pe fosta cuvetă a limanului Mangalia se găsesc astăzi trei compartimente, trei bazine lacustre:Hagieni, Limanu şi Mangalia. Concentraţia în săruri a apei lacului Mangalia acade treptat dinspre mare spre coada lacului.Lacul Mangalia are numeroase izvoare care apar din calcarele sarmatice, multe fiind sulfatate şi uşor termale (22 grade Celsius).
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 40 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 46 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Calandrella brachydactyla Melanocorypha calandra Himantopus himantopus Ixobrychus minutus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Pelecanus crispus Larus melanocephalus Phalacrocorax pygmaeus Larus minutus Tadorna ferruginea Egretta garzetta Larus genei Chlidonias hybridus Charadrius alexandrinus Ciconia ciconia Ardeola ralloides Sterna albifrons Circus aeruginosus Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis Oxyura leucocephala Anser erythropus Phalacrocorax pygmaeus Larus minutus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.
Vulnerabilitate In vecinatatea sitului exista doua localitati, Mangalia si Limanu,şosele intens circulate, terenuri agricole cu diferirte tipuri de culturi, toate acestea având un impact negativ asupra sitului. În interiorul sitului se remarcă activitatile de piscicultură şi pescuit, cu impact negativ direct şi indirect asupra populaţiilor de păsări acvatice din zonă.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
A
25.00
-
B
1.00
-
C
1.00
0
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
35.00
0
C
25.00
0
A
15.00
-
B
5.00
-
B
1.00
-
B
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă K35-10
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-9
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70