Natura2000 - Lunca Barcăului (ROSPA0067)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0067
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Barcăului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.918056
Latitudine 47.245833
Suprafață (ha) 5286.30

Altitudine (m)

Minimă 96.00
Maximă 135.00
Medie 102.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A022 Ixobrychus minutus 2-8p
D
A023 Nycticorax nycticorax 15-30i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 10-20i 20-40i
C
C
C
C
A031 Ciconia ciconia 4-6p
C
C
C
C
A034 Platalea leucorodia 3-9 i
D
A081 Circus aeruginosus 3-6 p 80-150 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 1-3 i 20-40 i
C
B
C
C
A083 Circus macrourus 1-3 i
C
C
C
C
A084 Circus pygargus 10-15 i
D
A097 Falco vespertinus 28-31p
B
B
B
B
A122 Crex crex 0-3p
D
A231 Coracias garrulus 1-2p
D
A255 Anthus campestris 3-6 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 40-70 p
D
A339 Lanius minor 15-20p
D
A429 Dendrocopos syriacus 12-15p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-20
D
A005 Podiceps cristatus 8-16
D
A028 Ardea cinerea 60-100
D
A052 Anas crecca 20-60
D
A053 Anas platyrhynchos 0-2 60-100
D
A086 Accipiter nisus 8-12
D
A087 Buteo buteo 2-6 14-20
D
A088 Buteo lagopus 0-1
D
A096 Falco tinnunculus 8-14 0-1
D
A118 Rallus aquaticus 2-4 10-30
D
A123 Gallinula chloropus R
D
A125 Fulica atra 4-6 40-70
D
A142 Vanellus vanellus 2-8 80-140
D
A153 Gallinago gallinago 4-10
D
A168 Actitis hypoleucos C C
D
A179 Larus ridibundus 30-60
D
A221 Asio otus 4-6
D
A232 Upupa epops 0-2
D
A244 Galerida cristata 20-30
D
A251 Hirundo rustica C C
D
A253 Delichon urbica VR
D
A260 Motacilla flava R RC
D
A262 Motacilla alba RC RC
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra VR R
D
A276 Saxicola torquata R R
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A284 Turdus pilaris VR
D
A291 Locustella fluviatilis R
D
A292 Locustella luscinioides R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC RC
D
A308 Sylvia curruca RC RC
D
A314 Phylloscopus sibilatrix VR
D
A315 Phylloscopus collybita R R
D
A316 Phylloscopus trochilus R
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A348 Corvus frugilegus 350-450 p
C
B
B
B
A351 Sturnus vulgaris C C
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A364 Carduelis carduelis RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Include o porţiune din Râul Barcău, păşuni şi fâneţe sărăturoase, mlaştini, belciuge, respectiv pâlcuri de salcâm.
Calitate si importanță Prioritate nr. 16 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de judeţe ale ţării. C1 – specii de interes conservativ global - 1 specie: vânturelul de seară (Falco vespertinus) Zona propusă este locul de cuibărit şi de hrănit al unei colonii importante de vânturel de seară. Specia este prioritară pentru România iar acesta este al treilea colonie ca mărime din Câmpia de Vest. Pentru salvarea speciei se desfăşoară un proiect Life. Din aria propusă, mai putem amintim efectivele de sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor).
Vulnerabilitate 1. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 2. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. braconaj 5. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 6. cositul în perioada de cuibărire 7. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. electrocutare si coliziune in linii electrice 13. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 14. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 15. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 16. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 17. industrializare şi creşterea zonelor urbane 18. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
Documentație Observaţii în teren

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 83/25.02.2010, Administrator:Asociaţia pentru protecţia păsărilor şi a naturii "Grupul Milvus" Târgu Mureş, str Crinului, nr 22, OP 3, CP 39, jud Mureş 0265 264726
Planuri de management al sitului Planul de management va fi întocmit în cadrul Proiectului Life Natura 2005 „Conservarea Falco vespertinus în Regiunea Panonică”, proiect aprobat august: LIFE05NAT/HU/000122, demarat din 2006, cu o durată pe 4 ani, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor este partener în cadrul proiectului cu Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” din România, beneficiarul proiectului este Parcul Naţional Körös-Maros din Ungaria.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70