Natura2000 - Lunca Mureşului Inferior (ROSPA0069)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0069
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Mureşului Inferior

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.123056
Latitudine 46.146111
Suprafață (ha) 17428.30

Altitudine (m)

Minimă 77.00
Maximă 119.00
Medie 98.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
83.00
17.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica 5-6i
C
C
C
C
A021 Botaurus stellaris 4-6p 2-4i
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 25-35p
C
C
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 10-20p 60-100i
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 10-15p 40-80i
C
C
C
C
A027 Egretta alba 1-2p 80-100i
C
C
C
C
A029 Ardea purpurea 5-8 p
C
C
C
C
A030 Ciconia nigra 2-3p 100-200i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 25-30p 50-80i
C
C
C
C
A034 Platalea leucorodia 35-70i
C
C
C
C
A060 Aythya nyroca 4-8p 60-80i
C
C
C
C
A068 Mergus albellus 8-10i
C
C
C
C
A072 Pernis apivorus 5-8p
C
B
C
B
A073 Milvus migrans 2 p
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1-2p 4-8i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 4-5p 60-100i
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus 70-100 i
B
C
C
C
A084 Circus pygargus 1-2p 10-15i
B
C
C
C
A089 Aquila pomarina 10-20p
C
B
B
B
A092 Hieraaetus pennatus 0-2p
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 10-12 p 30-50 i
C
C
C
C
A098 Falco columbarius 4-6i
C
C
C
C
A122 Crex crex 20-30p
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 2-3p 30-50i
C
C
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 0-20 p 40-100 i
C
C
C
C
A151 Philomachus pugnax 300-500i
D
A166 Tringa glareola 100-120i
C
C
C
C
A193 Sterna hirundo 5-25 p 40-60 i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus 8-25p 200-300i
C
C
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 10-20p
C
C
C
C
A229 Alcedo atthis 30-50 p
C
B
C
C
A231 Coracias garrulus 30-50p
C
B
C
B
A234 Picus canus 15-20p
D
A236 Dryocopus martius 8-10p
D
A238 Dendrocopos medius 40-50p
C
B
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 25-32 p
C
C
A
C
A246 Lullula arborea 30-50 p
D
A255 Anthus campestris 60-70 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 45-65 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 200-400p
D
A339 Lanius minor 100-120p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 30-40i
D
A403 Buteo rufinus 1-3 p 4-8 i
C
C
C
C
A404 Aquila heliaca 1-2 i 2-4 i
A
C
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 25-40p
C
C
C
C
A511 Falco cherrug 1-2 p 2-4 i
B
C
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A017 Phalacrocorax carbo 40-80 p 800-1500 i
D
A041 Anser albifrons 300-1000 i
C
C
C
C
A136 Charadrius dubius 30-80 p
C
B
C
B
A179 Larus ridibundus 1000-10000 i
C
B
C
B
A230 Merops apiaster 500-1000 i
C
B
C
B
A249 Riparia riparia 1000-10000 i
B
B
C
B
A348 Corvus frugilegus 250-400 p
C
C
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
2487 Acipenser ruthenus 1000-10000 i
A
Plante
Adonis vernalis 50-100 i
A
Nevertebrate
1066 Apatura metis P
A
Pești
Cobitis elongatoides P
A
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus 2000-3000 i
A
Amfibieni
2646 Dama dama 400-800 i
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris 10-20 i
A
Mamifere
1203 Hyla arborea 10000-100000 i
A
Reptile
1263 Lacerta viridis 10000-100000 i
A
Amfibieni
1357 Martes martes 5-10 i
A
Amfibieni
Micromys minutus 500-1000 i
A
Amfibieni
2632 Mustela erminea 10-20 i
A
Amfibieni
1314 Myotis daubentonii 200-350 i
A
Reptile
1292 Natrix tessellata 1000-10000 i
A
Plante
Nymphaea alba 20-30 i
A
Amfibieni
1317 Pipistrellus nathusii 350-450 i
A
Amfibieni
1326 Plecotus auritus 100-150 i
A
Nevertebrate
1053 Zerynthia polyxena P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este format din: cursul râului Mureş cu lunca aferentă, pădurea, culturile agricole aferente. Râului Mureş prezintă fenomene de meandrare, cu frecvente zone inundabile si insule acoperite cu padure. Pădurea este caducifoliată (stejarul si frasinul fiind principalele specii). Exista o presiune naturala exercitata de Acer negundo si Amrfa fruticosa care au un impact negativ asupra speciilor autohtone. Nucul negru şi plopul euroamerican sunt speciile autohtone care in continuare se planteaza in zona, ocupand în anul 2006 cca. 6% din suprafata impadurita. Culturile agricole din vecinatatea sitului sin din interiorul sitului sunt reprezentate de culturi de cereale păioase, porumb. Exista o suprafata insemnata de pasuni pe care exista suprapasunat cu oi. Activitatile mai importante sunt: extractia de nisip si balast, extractia de titei, agricultura, pasunatul, exploatarea forestiera, pescuitul sportiv, turismul de agrement. Situl contine cel mai mare numar de specii de peşte de pe întregul curs (cca. 55 specii) de la somn până la nisetru care apare accidental. De asemenea se remarca numarul foarte mare de specii de pasari cca. 200, zona conţinând cea mai mare populaţie de Riparia ripria şi Merops apiaster de pe intregul curs al Muresului.
Calitate si importanță Prioritate nr. 22 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii: şoim dunărean (Falco cherrug), dumbrăveancă (Coracias garrulus), cristel de câmp (Crex crex); C2 – concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: barza neagră (Ciconia nigra); C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii: codalb (Haliaeetus albicilla), gaie neagră (Milvus migrans), silvia porumbacă (Sylvia nisoria). Pădurea de luncă este în prezent Parc Natural care se întinde pe o suprafaţă mai restrânsă decât zona propusă. Datorită restrângerii zonelor umede din lunca inundabilă a Mureşului, în prezent unele terenuri agricole joacă un rol important în ceea ce priveşte locurile de hrănire pentru păsări răpitoare, berze şi stârci. În zona propusă cuibăresc trei specii de răpitori de un interes deosebit pentru România şoimului dunărean, gaia negră şi codalbul. În vecinătatea pădurii mixte se află câmpuri inundabile de o valoare mare pentru păsările cuibăritoare în zonă dar şi pentru cele aflate în pasaj. Râul Mureş şi lacurile de la Nădlac atrag în timpul migraţiei un număr mare de păsări de apă dintre care o parte iernează pe porţiunile neîngheţate ale râului. Barza neagră apare regulat în pasajul de toamnă în număr mare. Deşii zona nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru a fi clasificat şi ca C4 (aglomerări mari de păsări acvatice), este de remarcat numărul acestor păsări care vizitează regiunea în această perioadă. Considerăm demn de amintit şi colonia mixtă de stârci care se află în pădurea de luncă.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. turismul necontrolat 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 8. braconaj 9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oţetar, cenuşar etc.) 15. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 16. industrializare şi creşterea zonelor urbane 17. electrocutare si coliziune in linii electrice 18. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 19. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 20. cositul în perioada de cuibărire 21. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 22. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Tip de proprietate Categorie teren Teren agricol (arabil, fâneţe, livezi, izlaz etc.): 6187 ha, Păşuni: 1711 ha, Construcţii (clădiri, diguri, drumuri, reţele electrice, sonde etc.): 551 ha Terenuri împădurite (pădure, tufărişuri etc.): 6761 ha, Ape (Mureş, canale): 1366 ha, Terenuri neproductive (gropi de împrumut, bălţi etc.): 590 ha, Total general: 17166 ha Proprietatea terenurilor din zonă arată dominanţa proprietăţii private şi a statului. Proprietăţile private sunt răspândite peste tot; terenul aflat în proprietatea statului este acoperit în principal de păduri şi apă, în timp ce proprietatea publică locală este compusă din păşuni. 50.2% (8,606 ha) din teren este în proprietatea statului, 18.4% (3,153 ha) este în proprietate publică locală şi 31% (5,326 ha) şi sunt în proprietate privată procentul terenurilor ce aparţin bisericii ortodoxe este nesemnificativ– 0.4% (81ha). Datorita legilor retrogedarilor proprietatea privata va creste, iar cea publica locala se va diminua semnificativ in viitorul apropiat
Documentație Date despre conditiile malacologice ale Parcului Natural Lunca Muresului, Domokos Tamas, Armonii Naturale V, Muzeul Judetean Arad, 2006 Studiu preliminar privind libelulele din Parcul Natural Lunca Muresului, Cosmin Manci, 2006 Starea ecologica a Raului Mures, Sarkany Kiss, Targu Mures, 1997

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.04
2.74

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 98.04 V.1.-Lunca Mureşului
* 0.91 2.735.-Pădurea Cenad
* 1.13 2.744.-Insula Mare Cenad
* 0.71 2.745.-Insula Igriş

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J033AR008 + 1.63

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0.50
-
B
0.50
-
B
0.50
-
A
0.01
-
B
2.00
-
B
15.00
-
B
1.00
-
C
40.00
0
B
3.00
0
B
5.00
-
C
10.00
0
C
8.00
0
C
0.50
-
C
2.00
-
C
0.40
-
B
1.00
-
C
0.05
+
C
5.00
-
C
0.50
-
C
0.50
-
C
1.00
-
B
1.00
-
C
1.00
0
B
15.00
+
A
5.00
-
C
2.00
0
B
0.10
-
B
0.10
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
50.00
0
B
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administratia Parcului Natural Lunca Muresului a fost desemnat operator a acestui site in data 19.07.06 de catre ARPM Timisoara.
Planuri de management al sitului Organismul responsabil pentru managementul sitului este Parcul Natural Lunca Muresului cu sediul in Arad, Padurea Ceala Telefon 0257 - 258010 e-mail: parc@luncamuresului.ro sau paulhac@luncamuresului.ro Operator: ing. Paul Hac

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-67
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-66
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70