Natura2000 - Lunca Siretului Mijlociu (ROSPA0072)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0072
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0378 (Râul Siret între Paşcani şi Roman)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Siretului Mijlociu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.986389
Latitudine 46.957222
Suprafață (ha) 10455.40

Altitudine (m)

Minimă 159.00
Maximă 362.00
Medie 191.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
31.00
52.00
17.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 20-30 i
B
B
C
B
A002 Gavia arctica 30-40 i
A
B
C
B
A021 Botaurus stellaris 2-3 p
C
C
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 42-50 p
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 30-40 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 30-40 i >1800 i
C
B
C
C
A034 Platalea leucorodia 25-60 i
D
A068 Mergus albellus 120-250 i
B
B
C
B
A072 Pernis apivorus 1-2 p 5-6 i
D
A097 Falco vespertinus 3-5 p
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 5-12 i
C
B
C
C
A122 Crex crex 35-45 p
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 1000-1500 i
C
B
C
C
A166 Tringa glareola 25-60 i
D
A196 Chlidonias hybridus 34-40 p
C
B
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 3-6 p
D
A229 Alcedo atthis 40-50 p
C
C
C
C
A239 Dendrocopos leucotos 10-18 p
D
A246 Lullula arborea 15-20 p
D
A255 Anthus campestris 30-40 p
D
A320 Ficedula parva 12-20 p
D
A321 Ficedula albicollis 7-10 p
D
A338 Lanius collurio 35-40 p
D
A339 Lanius minor 30-40 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 10-15 i
D
A429 Dendrocopos syriacus 30-45 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 50-120 i
D
A006 Podiceps grisegena 10-15 i
C
A
C
C
A043 Anser anser 2000-3000 i
D
A053 Anas platyrhynchos 20000-25000 i
B
B
C
B
A055 Anas querquedula 2500-3500 i
C
B
C
B
A059 Aythya ferina 800-1200 i
D
A070 Mergus merganser 30-40 i
D
A087 Buteo buteo 2-3 p 20-25 i
D
A096 Falco tinnunculus 10-15 p
D
A099 Falco subbuteo 2-3 p 5-10 i
D
A125 Fulica atra 28000-35000 i
C
B
C
C
A136 Charadrius dubius 6-10 p 35-60 i
D
A142 Vanellus vanellus 35-45 p 500-1000 i
D
A145 Calidris minuta 70-120 i
D
A146 Calidris temminckii 100-180 i
D
A147 Calidris ferruginea 50-80 i
D
A161 Tringa erythropus 250-320 i
D
A162 Tringa totanus 280-400 i
D
A164 Tringa nebularia 50-80 i
D
A230 Merops apiaster 150-180 p
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pe teritoriul judetului Neamt situl este reprezentat, in mare parte, de portiuni de lunca inalta, neinundabila, cu vegetatie caracteristica ( sleauri de lunca, zavoaie de plopi si salcie).Pe suprafete mici se afla lunca joasa, inundabila cu soluri ce au o textura grosiera. Altitudinea la care se afla situl este de 170 - 185 m. Flora este de tip Carex -Agrostis si Rubus -Aegopodium.Dintre speciile lemnoase amintim: plop alb, plop negru, salcie, frasin, stejar, ulm, plop euroamerican. Zonă de luncă, cu porţiuni inundabile la debite mari, excelent habitat pentru specii de păsări specifice zonelor umede.
Calitate si importanță Una dintre principalele zone de hrănire şi odihnă pentru populaţiile de păsări acvatice care urmăresc extremitatea estică a arcului carpatic şi se concentrează pe Valea şi Lunca Siretului în drumul lor spre bălţile Dunării(toamna) sau spre teritoriile de cuibărit din nord(primăvara).
Vulnerabilitate Factorii negativi care influenteza acesta arie sunt:braconajul piscicol;poluarea apei;exploatările de nisip şi pietriş ;vandalismul(orice obiectiv amplasat in zona si nesupravegheat este distrus)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Zona nu este desemnata arie naturala protejata.
Tip de proprietate Formele de proprietate pentru porţiunea de sit cuprinsă pe teritoriul judeţului Iaşi: - privată - aproximativ 80%; - publică locală - aproximativ 15%; - de stat, în administrarea Direcţiai Silvice Iaşi - aproximativ 5%
Documentație Amenajament silvic - Ocol Silvic Roman,Directia Silvica Piatra Neamt. Documentare pe teren - APM Neamt

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
B
-
B
-
A
30.00
-
B
20.00
-
B
+
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
60.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru partea din sit de pe teritoriul judeţului Iaşi,în prezent responsabilitatea revine: Direcţiei Silvice Iaşi - pentru suprafeţele de pădure rămase în proprietate de stat; consiliilor locale - pentru suprafeţele aflate în propriatate pu
Planuri de management al sitului Pentru suprafeţele de pădure aflate în proprietate de stat se aplică managementul specific de amenajament silvic de către RNP Romsilva, prin unităţile din teritoriu (direcţii şi ocoale silvice), pentru râul Siret se aplică management specific de gospodărire a apelor de către Direcţia Ape Siret Bacău.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-30
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-42
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-43
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70