Natura2000 - Măcin - Niculiţel (ROSPA0073)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0073
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Măcin - Niculiţel

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.352222
Latitudine 45.203333
Suprafață (ha) 67361.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 466.00
Medie 154.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 1500-2500 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 25-40 i
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 300-600 i
D
A027 Egretta alba 30-50 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 25-40 i
D
A030 Ciconia nigra 800-1000 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 14-16 p 30000-40000 i
B
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 30-50 i
D
A042 Anser erythropus 0-2 i
D
A072 Pernis apivorus 14-24 p 3000-3500 i
D
A073 Milvus migrans 0-2 p 40-60 i
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 10-20 i
C
B
C
B
A077 Neophron percnopterus 1-2 i
C
B
C
B
A078 Gyps fulvus 1-2 i
D
A080 Circaetus gallicus 10-14p 80-120i
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-3p 600-800i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 30-50 i 30-60 i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 24-50 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 150-300 i
C
B
C
C
A089 Aquila pomarina 10-18 p 1400-2000 i
C
B
C
B
A090 Aquila clanga 4-10 i
C
A
C
B
A091 Aquila chrysaetos 1-2 i
D
A092 Hieraaetus pennatus 10-14 p 50-80 i
B
B
C
B
A094 Pandion haliaetus 6-12 i
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 10-12p 400-500i
C
B
C
C
A098 Falco columbarius 30-50 i 2-10 i
B
B
C
C
A103 Falco peregrinus 4-6 i 5-20 i
C
B
C
C
A127 Grus grus 1-5 i
D
A131 Himantopus himantopus 4-8 p 20-40 i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 2-4 p 10-30 i
C
B
C
C
A133 Burhinus oedicnemus 50-80 p
B
B
C
B
A166 Tringa glareola 100-200 i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus 30-50 i
D
A215 Bubo bubo 4-8 p
C
A
C
A
A224 Caprimulgus europaeus 150-200 p
C
A
C
A
A231 Coracias garrulus 160-240 p
B
B
C
B
A234 Picus canus 150-180 p
C
B
C
C
A236 Dryocopus martius 80-100 i
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 400-600 p
B
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 50-80 p
C
B
C
C
A243 Calandrella brachydactyla 200-400p
B
B
C
B
A246 Lullula arborea 800-1400 p 15000-20000 i
C
B
C
B
A255 Anthus campestris 700-1200 p 2000-3000 i
C
B
C
B
A307 Sylvia nisoria RC R
D
A320 Ficedula parva 8000-12000 i
D
A321 Ficedula albicollis C
D
A338 Lanius collurio 1000-1200p C
D
A339 Lanius minor 200-300 p RC
C
B
C
B
A379 Emberiza hortulana 250-400 p
C
A
C
A
A393 Phalacrocorax pygmeus 30-50 i
D
A402 Accipiter brevipes 20-30 p 15-20 i
B
A
C
B
A403 Buteo rufinus 20-26p 40-60i
B
B
C
B
A404 Aquila heliaca 4-10 i
B
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 80-100 p
C
B
C
C
A511 Falco cherrug 3-5p 2-10i
A
B
A
B
A533 Oenanthe pleschanka 100-150p
A
A
B
A

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A230 Merops apiaster P
D
A232 Upupa epops P
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba P
D
A270 Luscinia luscinia C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros C
D
A276 Saxicola torquata C
D
A283 Turdus merula P
D
A284 Turdus pilaris C
D
A285 Turdus philomelos P
D
A308 Sylvia curruca C
D
A309 Sylvia communis C
D
A311 Sylvia atricapilla P
D
A315 Phylloscopus collybita P P
D
A319 Muscicapa striata C
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A355 Passer hispaniolensis 20-40 p
D
A383 Miliaria calandra P
D
A435 Oenanthe isabellina 120-240 p
A
A
B
A
A443 Parus lugubris 600-700 p
B
B
C
B
A509 Aquila nipalensis V
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Complex colinar ce reprezintă martorul rezidual cel mai evident al orogenezei hercinice de la sfârșitul Paleozoicului cu aspect de inselberg, Munții Măcinului ocupă colțul de nord-vest, ridicându-se deasupra Ostrovului Brăilei cu peste 300-400m și se prelungesc sub forma unei culmi înguste deluroase (numită Pintenul Bugeacului) până în apropiere de Galați. Dealurile Niculitelului, reprezintă zona triasicului dobrogean fiind mai degrabă o ruptură din linia Dealurilor Tulcei.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 56 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123 c) numar de specii periclitate la nivel global: 10 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Falco cherrug Coracias garrulus Ciconia ciconia Accipiter brevipes Burhinus oedicnemus Oenanthe pleschanka Circaetus gallicus Buteo rufinus Emberiza hortulana Caprimulgus europaeus Hieraaetus pennatus Lullula arborea Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Ciconia ciconia Accipiter brevipes Circaetus gallicus Buteo rufinus Hieraaetus pennatus Lanius collurio Gyps fulvus Ficedula parva Galerida cristata Lullula arborea Falco vespertinus Neophron percnopterus Pandion haliaetus Nycticorax nycticorax Ciconia nigra Himantopus himantopus Haliaeetus albicilla Recurvirostra avosetta Tringa glareola Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Ardea purpurea Plegadis falcinellus Platalea leucorodia Chlidonias hybridus Pernis apivorus Anthus campestris Aquila pomarina Aquila heliaca Aquila chrysaetos Aquila clanga Circus macrourus Circus aeruginosus Falco peregrinus Milvus migrans Phalacrocorax pygmaeus Egretta alba SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C5, C6.
Vulnerabilitate Extinderea terenurilor agricole si a dependintelor gospodărești, construcția de obiective turistice noi, pasunat intensiv, braconaj.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
16.50
1.31

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J091TL017 + 1.63
J091TL029 + 0.28
J091TL021 * 0.49

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
B
30.00
0
B
40.00
-
C
2.00
-
C
5.00
-
B
20.00
-
C
5.00
0
C
1.00
-
B
10.00
-
C
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-93
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70