Natura2000 - Măgura Odobeşti (ROSPA0075)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0075
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Măgura Odobeşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.956667
Latitudine 45.836111
Suprafață (ha) 13164.40

Altitudine (m)

Minimă 164.00
Maximă 996.00
Medie 484.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 10-15 p
C
B
C
C
A092 Hieraaetus pennatus 1 p
C
B
C
B
A098 Falco columbarius 1-3 i
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 8-12 p
D
A224 Caprimulgus europaeus 20-40 p
C
B
C
C
A234 Picus canus 40-60 p
D
A238 Dendrocopos medius 280-320 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 16-20 p
D
A246 Lullula arborea 20-50 p
D
A320 Ficedula parva 120-140 p
D
A321 Ficedula albicollis 300-500 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 3-8 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 5.00
N16 - Păduri caducifoliate 95.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Măgura Odobeștilor (sau Măgura Odobești) este un deal extern al Subcarpaților de Curbură, delimitat la nord de valea Putna și sudic de Milcov. Aici se înregistrează altitudinea maximă din această unitate de relief. A suferit mișcări de cutare puternice în Neogen.
Calitate si importanță Zona propusă se află între văile râurilor Putna şi Milcov şi este caracterizată de păduri întinse de foioase, cu puţine pajişti şi impact antropic redus. În păduri găsim efective importante din ciocănitoare de stejar, ghionoaie sură, huhurez mare etc. Efectivele păsărilor răpitoare sunt mai reduse din cauza suprafeţelor reduse de terenuri de vânătoare. Astfel o populaţie mai însemnată găsim din viespar – care nu are nevoie de terenuri mari de vânătoare, iar o specie mai rară - acvila mică - este prezentă în număr redus.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. braconaj 8. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 9. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 11. prinderea păsărilor cu capcane 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal
Documentație Ielenicz, Mihai, Pătru, I, Ghincea, M - Subcarpații României, Ed. Universitară, București, 2003.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
0
B
30.00
+
C
15.00
-
C
80.00
-
B
1.00
0
C
1.00
-
C
1.00
0
C
2.00
0
C
10.00
-
C
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
0
C
30.00
0
C
15.00
-
B
50.00
-
C
5.00
-
C
2.00
0
C
3.00
-
B
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-78
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-79
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70