Natura2000 - Marea Neagră (ROSPA0076)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0076
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Marea Neagră

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 29.207778
Latitudine 44.656389
Suprafață (ha) 140143.20

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 22.00
Medie 0.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 100-200i
A
B
C
C
A002 Gavia arctica 250-300i
A
B
C
C
A020 Pelecanus crispus 70-120 i
C
B
C
C
A038 Cygnus cygnus 1000-1500i
B
B
C
B
A068 Mergus albellus 1000-1500i
A
B
C
A
A170 Phalaropus lobatus 700-1200 i
C
B
C
C
A176 Larus melanocephalus 12000-15000i
A
B
B
A
A177 Larus minutus 10000-12000 i
A
B
C
B
A180 Larus genei 1000-1500i
B
B
C
B
A189 Gelochelidon nilotica 320-350 i
A
A
C
B
A190 Sterna caspia 500-1000i
A
B
C
B
A191 Sterna sandvicensis 5200-6000 i
A
B
C
B
A193 Sterna hirundo 8000-10000i
A
B
C
B
A195 Sterna albifrons 300-500 i
B
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 4000-5000i
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger 120-140 i
C
B
C
C
A396 Branta ruficollis 200-300 i
C
B
C
A
A464 Puffinus yelkouan 10000-17000 i
A
B
A
A

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 1200-1500 i
B
B
C
B
A005 Podiceps cristatus 4500-6000 i
C
B
C
C
A006 Podiceps grisegena 500-1000 i
A
B
B
C
A008 Podiceps nigricollis 2000-20000 i
A
B
C
A
A017 Phalacrocorax carbo 10000-27000 i
B
B
C
B
A050 Anas penelope 1200-1500 i
B
B
C
C
A051 Anas strepera 340-410 i
C
B
C
A
A053 Anas platyrhynchos 7000-9000 i
B
B
C
A
A059 Aythya ferina 18000-20000 i
A
B
C
B
A061 Aythya fuligula 6300-7450 i
A
B
C
A
A067 Bucephala clangula 1500-3000 i
A
B
C
B
A069 Mergus serrator 230-340 i
C
B
C
C
A070 Mergus merganser 120-180 i
B
B
C
B
A125 Fulica atra 25000-40000 i
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 2000-5000 i
C
B
C
B
A179 Larus ridibundus 20000-50000 i
B
B
C
C
A182 Larus canus 12000-15000 i
A
B
C
B
A183 Larus fuscus 200-400 i
C
B
C
C
A459 Larus cachinnans 25000-30000 i
A
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N01 - Arii marine, privaluri 100.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Particularităţile fizico-chimice şi biologice ale Mării Negre conferă caracterul de unicitate sitului.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 10 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 20 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important doar in perioada de migratie si iernare pentru speciile: Pelecanus crispus Branta ruficollis Gelochelidon nilotica Sterna albifrons Sterna caspia Larus minutus Sterna sandvicensis Cygnus cygnus Larus melanocephalus Mergus albellus Sterna hirundo Chlidonias hybridus Gavia arctica Phalaropus lobatus Chlidonias niger Gavia stellata Larus genei Puffinus yelkouan Podiceps nigricollis Mergus merganser Larus cachinnans Podiceps grisegena Larus ridibundus Phalacrocorax carbo Anas strepera Aythya ferina Fulica atra Aythya marila Bucephala clangula Anas platyrhynchos Anas penelope Tachybaptus ruficollis Larus fuscus Podiceps cristatus Aythya fuligula Larus canus Mergus serrator Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
Vulnerabilitate Zona costieră şi litorală începând de la Capul Midia până la Vama Veche este supusă presiunii factorilor antropici cu impact major asupra ecosistemelor costiere şi marine, prin activităţi portuare, transport maritim, pescuit comercial, mari aglomerări urbane şi staţiuni turistice, turism şi sporturi nautice, obiective industriale etc. Pe de altă parte factorii naturali specifici contribuie la creşterea vulnerabilităţii sitului (de ex. eroziunea, furtunile puternice caracteristice sezonului rece, înfloririle algale etc.)
Tip de proprietate Zona marină de coastă de la nord spre sudul litoralului românesc este proprietate de stat publică.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
82.48
1.99

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J000PA001 * 82.58

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
0
A
-
A
-
A
-
A
0
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
A
-
B
-
C
0
A
-
A
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 166/12.07.2010, Administrator:SC Euro Level SRL Aleea Garofiţei, nr 14, bl. L75, ap. 9, Constanţa, jud Constanţa 0740 038 171, fax-0341 446 589
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-108
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-120
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-119
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-131
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-130
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-142
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-10
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70