Natura2000 - Măxineni (ROSPA0077)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0077
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Măxineni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.614722
Latitudine 45.444722
Suprafață (ha) 1504.30

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 22.00
Medie 9.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 60-340i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus >20 i
C
B
B
C
A021 Botaurus stellaris >1 i
D
A022 Ixobrychus minutus >11 i
D
A023 Nycticorax nycticorax >120 i
D
A024 Ardeola ralloides >20 i
D
A026 Egretta garzetta >150 i
D
A027 Egretta alba >40 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea >2 p
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra >10 i
D
A031 Ciconia ciconia >40 i
D
A032 Plegadis falcinellus >40 i
D
A034 Platalea leucorodia 60-210i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus >66 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 20-40 p 550-720 i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus >2 i
D
A075 Haliaeetus albicilla >2 i
C
B
B
B
A081 Circus aeruginosus >4 i
D
A084 Circus pygargus 10-20 i
D
A090 Aquila clanga >1 i
C
C
C
C
A094 Pandion haliaetus >2 i
D
A120 Porzana parva >36 i
C
B
C
C
A122 Crex crex >20 i
D
A127 Grus grus >2 i
D
A131 Himantopus himantopus 4-6p 150-200i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 80-110i
D
A135 Glareola pratincola 30-80 p
B
C
C
C
A139 Charadrius morinellus <127 i
A
B
C
A
A140 Pluvialis apricaria <350 i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 900-1100i
C
B
C
B
A154 Gallinago media >1 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola >60 i
D
A193 Sterna hirundo >120 i
D
A196 Chlidonias hybridus 400-500p 120-i
B
B
C
B
A255 Anthus campestris 30-60 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus >120 i
C
B
B
B
A396 Branta ruficollis >780 i
B
B
C
A
A402 Accipiter brevipes >2 i
D
A511 Falco cherrug >1 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis >2 i >12 i
D
A005 Podiceps cristatus >5 i >20 i
D
A017 Phalacrocorax carbo >25 i
D
A036 Cygnus olor >7 i
D
A041 Anser albifrons 600-1500 i 14000-20000 i
B
C
C
B
A050 Anas penelope >20 i
D
A051 Anas strepera >40 i
D
A052 Anas crecca >200 i
D
A053 Anas platyrhynchos >20 i 2000-3000 i
D
A125 Fulica atra >100 p 2000-5000 i
C
C
C
B
A142 Vanellus vanellus >70 i
D
A179 Larus ridibundus >400 i
D
A182 Larus canus >20 i
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster R
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia R C
D
A251 Hirundo rustica RC
C
B
C
C
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros R RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris RC
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans >50 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Amenajarea piscicolă Măxineni este situată în comuna Măxineni, fiind administrată de Compania Naţională de administrare a Fondului Piscicol.Amenajarea prezintă numeroase bazine indiguite, unele secate sau inundate, în funcţie de condiţiile meteorologice, în care stufărişul este abundent.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 31 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 45 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Situl este important in perioada de migratie si ienat pentru speciile: Branta ruficollis Aythya nyroca Anser erythropus Pelecanus onocrotalus Himantopus himantopus Platalea leucorodia Nycticorax nycticorax Pandion haliaetus Tringa glareola Pelecanus crispus Mergus albellus Phalacrocorax pygmaeus Philomachus pugnax Plegadis falcinellus Anser albifrons In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
Vulnerabilitate În amenajarea piscicolă se practică acvacultura şi pescuitul, ceea ce afectează populaţiile de păsări prin: deranjarea acestora în timpul cuibăritului şi a creşterii puilor, îndepărtarea anumitor populaţii consumatoare de peşte, recoltarea sau arderea stufului. De asemenea, fiind populată de specii de interes vânătoresc, zona este o atracţie pentru vânători.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-92
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70