Natura2000 - Mlaştinile Murani (ROSPA0079)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0079
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mlaştinile Murani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.340000
Latitudine 45.946111
Suprafață (ha) 301.90

Altitudine (m)

Minimă 110.00
Maximă 167.00
Medie 121.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 1-2 i
D
A081 Circus aeruginosus 3-5 p
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 5-6 i
D
A197 Chlidonias niger 8-10 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Murani s-a format cu 25 ani in urma prin bararea Paraului Magherus. Are o lungime de 4 km si o suprafata de circa 200 ha. Lacul se gaseste la NE de sat si la V de Padurea Pischia.Lacul a luat locul unei vai mlastinoase care avea o latime de 200-600 m si o lungime de mai multi kilometri. La coada lacului s-a dezvoltat stuf si papura, habitat care a facut posibila colonizarea lacului de o serie de specii de pasari acvatice de importanţă majoră.In amonte de baraj a existat o zona cu numeroase tufe de rachita si salcii. Situl este înconjurat de terenuri agricole.
Calitate si importanță Zona este importantă datorită speciilor avifaunistice, protejate conform legislaţiei internaţionale şi naţionale. Aceste zone sunt impanzite cu vegetatie palustra si acvatica, stufarisuri si papuris. Valoarea acestora este extrem de mare atat pentru autoepurarea apelor si conservarea unei bogate biodiversitati, cat si pentru existenta omului. De asemenea, Mlaştina Murani constituie una dintre cele 44 de Arii de Importanţă Avifaunistică ale României ( Heath, Evans, 2000).Mlaştinile Murani constituie un loc ideal de cuibărire şi de popas în timpul pasajului pentru un număr însemnat de specii de păsări de importanţă naţională cât şi europeană.Alături de Pădurea Pişchia, Mlaştina Murani este menţionată în BirdLife International având cod IBA RO 030 conform criteriilor IBA ( European IBA Criteria ) A1; B2.
Vulnerabilitate În lipsa unei zone de tampon între sit şi ternurile cultivate pot apărea influenţe negative. Există activităţi de pescuit sportiv pe raza lacului, dar care nu se extind în zona coada lacului, astfel nu este periclitată avifauna care este protejată de vegetaţie. Dezvoltarea unui turism necontrolat ar duce la dispariţia avifaunei din zonă. Calitatea păşunilor aferente depinde de modul lor de exploatare( de păşunat).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Mlaştina Murani a fost desemnata pentru protectia speciilor avifaunistice precum si pentru protectia si conservarea habitatelor lor.
Tip de proprietate Lacul Murani aparţine primăriei comunei Pişchia şi este acordat ca titlu custodie respectivei primării.Administrarea luciului de apă se face de către Direcţia Apelor Banat.Pădurea Pişchia din vecinătatea propuneri de sit este in administrarea Direcţiei Silvice Timiş.
Documentație Formularul standard pentru caracterizarea ariilor naturale protejate Mlaştinile Murani, elaborat în anul 2000 studiul florei şi vegetaţiei rezervaţiei ornitologice Lacul de acumulare Murani, Toth Kinga, Coste Ioan,Lucrare de licenţă, USAMVB Timişoara , 2001. Studiu de evaluare Rezervatia naturala de Interes national Mlastinile Murani -Unitatea de Suport pentru Integrare Romania -Cluj Napoca Kiss Andrei-Avifauna din zonele umede ale Banatului,Ed. Mirton,Timişoara 1999

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
58.37

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 58.37 2.743.-Acumularea Murani

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
B
10.00
+
B
1.00
-
B
15.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-
A
25.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Primăriei comunei Pişchia, Direcţia Apelor Banat.
Planuri de management al sitului Noul custode al ariei protejate, Primăria comunei Pişchia, are obligaţia ca până în decembrie 2006 să elaboreze planul de management pentru aria naturală protejată cu acelaşi nume .

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-79
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70