Natura2000 - Munţii Rarău - Giumalău (ROSPA0083)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0083
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Rarău - Giumalău

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.601111
Latitudine 47.447778
Suprafață (ha) 2157.30

Altitudine (m)

Minimă 818.00
Maximă 1649.00
Medie 1257.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 10-20 p
C
B
C
C
A091 Aquila chrysaetos 1-2 p
C
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 35-40 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 25-30 i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 2-5 p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 12-17 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 6-8 p
D
A223 Aegolius funereus 25-30 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 30-50 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 10-25 p
D
A236 Dryocopus martius 25-45 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 10-15 p
D
A241 Picoides tridactylus 30-50 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 200-300 p
D
A321 Ficedula albicollis 600-900 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A087 Buteo buteo 24
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A113 Coturnix coturnix RC
D
A142 Vanellus vanellus RC
D
A155 Scolopax rusticola R
D
A168 Actitis hypoleucos R
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus A
D
A221 Asio otus C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla C
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A256 Anthus trivialis A
D
A266 Prunella modularis RC
D
A269 Erithacus rubecula A
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A271 Luscinia megarhynchos R
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A276 Saxicola torquata R
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris A A A
D
A285 Turdus philomelos A
D
A287 Turdus viscivorus C
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A308 Sylvia curruca A
D
A309 Sylvia communis A
D
A310 Sylvia borin A
D
A311 Sylvia atricapilla A
D
A314 Phylloscopus sibilatrix A
D
A315 Phylloscopus collybita A
D
A340 Lanius excubitor R
D
A351 Sturnus vulgaris A A
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla A
D
A361 Serinus serinus A
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A365 Carduelis spinus C
D
A366 Carduelis cannabina C
D
A368 Carduelis flammea VR
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A383 Miliaria calandra RC
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
Amaurobius inermis
D
Nevertebrate
Amaurobius terrestris
D
Nevertebrate
Anyphaena accentuata
D
Nevertebrate
Centromerus arcanus
D
Nevertebrate
Centromerus sylvaticus
D
Nevertebrate
Ceratinella brevis
D
Nevertebrate
Cicurina cicur
D
Nevertebrate
Ciniflo claustrarius
D
Nevertebrate
Clubiona subsultans
D
Plante
Conioselinum tataricum
D
Plante
Corylus colurna
C
Plante
Cotinus coggygria
D
Nevertebrate
Cryphoeca silvicola
D
Nevertebrate
Cybaeus angustiarum
D
Plante
Daphne cneorum
D
Nevertebrate
Dicymbium nigrum
D
Nevertebrate
Diplocephalus latifrons
D
Nevertebrate
Drapetisca socialis
D
Plante
Festuca rubra ssp.fallax
D
Plante
Geranium macrorrhizum
D
Nevertebrate
Gonatium Orientale
D
Plante
Gypsophila petraea
D
Nevertebrate
Haplodrassus cognatus
D
Plante
Hieracium pojoritense
D
Plante
Iris ruthenica
D
Plante
Isatis tinctoria
D
Plante
Juniperus sabina
D
Plante
Kernera saxatilis
D
Nevertebrate
Lepthyphantes alacris
D
Nevertebrate
Lepthyphantes mughi
D
Nevertebrate
Lepthyphantes tenebricola
D
Nevertebrate
Macrargus rufus
D
Nevertebrate
Meta segmentata mengei
D
Nevertebrate
Micrargus herbigradus
D
Nevertebrate
Oreonetides firmus
D
Nevertebrate
Pardosa amentata
D
Nevertebrate
Pirata hygrophilus
D
Plante
Quercus frainetto
D
Plante
Ranunculus montanus
D
Plante
Rhododendron myrtifolium
D
Nevertebrate
Robertus truncorum
D
Plante
1849 Ruscus aculeatus
D
Plante
Ruscus hypoglossum
D
Plante
Saxifraga marginata
D
Nevertebrate
Segestria senoculata
D
Nevertebrate
Taranucnus bihari
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N09 - Pajiști uscate, stepe 16.00
N17 - Păduri de conifere 64.00
N19 - Păduri mixte 20.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Muntii Rarau-Giumalau fac parte din Muntii Bucovinei, fiind situati in nordul Carpatilor Orientali, in bazinele hidrografice superioare ale Moldovei si Bistritei. Rarau-Giumalau au o suprafata de circa 375 kmp. Distantele cele mai mari sunt pe directia nord-sud, 21 km, intre Vatra Dornei si Pojorata, si pe directia vest-est, 28 km, intre Iacobeni si Slatioara.Altitudinile maxime se afla in muntele Giumalau-1857m si in muntele Rarau-1651m. Structura geologica este reprezentata printr-o imensa cuveta alcatuita din sisturi cristaline. Giumalaul este alcatuit in intregime din sisturi cristaline, iar in dreptul celor mai mari inaltimi, dintr-o banda de roca dura ce strapunge acest masiv. Rocile cristaline, paleozoice reprezinta fundamentul Raraului si alcatuiesc in intregime masivul Giumalau. Sisturile cristaline epizonale sunt compuse din sisturi cloritice, sericitice, apoi din cuartite, porfiroide, calcare cristaline si gnaisuri oculare numite de Raraua. Formatiunile rocilor sedimentare mezozoice se suprapun si muleaza cristalinul cuvetei Raraului prin stratele de roci triasice. Acestea sunt reprezentate, in succesiune de sedimentare prin conglomerate, gresii cuartitice, alb-galbui sau rosietice, si calcare dolomitice. Dolomitele mai apar si pe valea Izvorului Alb si pe Valea Seaca. Formatiunile geologice jurasice sunt alcatuite din calcare si gresii pe valea paraului Pojorata, din jaspuri rosii pe valea Izvorului Alb, pe valea Seaca si in vaile afluente, intovarasite de calcare, gresii, sisturi si calcare marnoase. Ultimele formatiuni mezozoice ce domina cuveta marginala a Raraului sunt rocile cretacice. Umplutura cuvetei este alcatuita din wildflis, peste care se succed breccii, conglomerate si argile cu blocuri din Valea Seaca si paraul Izvorul Malului. Acestea sunt urmate de gresii si conglomerate de corali pe valea paraului Izvorul Alb, pe Valea Seaca etc. Peste aceste sedimente se succed in continuitate stratigrafica calcarele recifale din varful Todirescu si stancile Pietrele Doamnei; acestora le sunt asociate depozite detritice din sedimentele cuvetei Raraului, in Valea Seaca, Izvorul Alb, peste care apar marne cu amoniti.Cretacicul superior are si un facies de sisturi negre, alcatuit din sferosiderite, argile negre-cenusii, gresii silicioase glaucoitice si gresii moi, foarte micacee.
Calitate si importanță Prioritate nr. 29 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii: minuniţă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus) Zona constă din păduri bătrâne de molid, brad, fag şi mixturi ale acestor specii, respectiv pajiştile naturale dintre păduri. Include şi codrul secular de la Slătioara respectiv cel de la Giumalău. Speciile pentru care este desemnat sunt caracteristice pădurilor de conifere, respectiv celor de amestec fag-conifere. Astfel adăposteşte populaţii semnificative din cocoşul de munte (Tetrao urogallus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea de munte (Picoides tridactylus) respectiv minuniţa (Aegolius funereus).
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. braconaj 8. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 9. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 11. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal
Documentație - Emil Pop, N. Salageanu, 1965, Rezervatia Slatioara, In Monumente ale naturii din Romania (pag. 116 - 117), Editura Meridiane Bucuresti ,1965; - I. Weiss, M. Varvara, S. Sarbu, 1979, Date privind fauna epigee de aranee din rezervatia "Codrul Secular Slatioara", In Stiinte si comunicari, nr. 23 (pag. 255 - 261), Muzeul Brukenthal Sibiu, 1979;

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
86.51

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 1.41 2.716.-Fânaţele montane Todirescu
* 38.43 2.722.-Pietrele Doamnei-Rarău
+ 46.68 2.723.-Codrul Secular Slătioara

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV007 * 24.32

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-16
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70