Natura2000 - Munţii Rodnei (ROSPA0085)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0085
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Rodnei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.806944
Latitudine 47.529722
Suprafață (ha) 54832.20

Altitudine (m)

Minimă 595.00
Maximă 2284.00
Medie 1398.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
18.00
82.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 1-3 p
C
C
C
C
A072 Pernis apivorus 10-20 p
C
C
C
C
A091 Aquila chrysaetos 2-3 p
B
A
C
B
A104 Bonasa bonasia 220-280 p
B
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 180-200 i
B
B
C
B
A139 Charadrius morinellus 0-2 p
A
B
A
C
A217 Glaucidium passerinum 35-50 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 35-45 p
C
B
C
B
A223 Aegolius funereus 120-150 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 30-40 p
C
C
C
C
A236 Dryocopus martius 70-90 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 40-60 p
C
B
C
C
A241 Picoides tridactylus 150-180 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 300-400 p
D
A321 Ficedula albicollis 2500-3000 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 200-300 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Parcul National Muntii Rodnei este cea mai intinsa arie protejata din nordul Carpatilor Orientali, avand o suprafata de 46.339 ha. Importanta acestei arii protejate se datoreaza atat geologiei si geomorfologiei muntilor, cat si prezentei a numeroase specii de fauna si flora, endemite si relicte glaciare. Prin Jurnalul Consiliului de Ministri nr. 1949/1932, reconfirmat prin Legea nr. 137/1995 a fost infiintata Rezervatia Stiintifica Pietrosu Rodnei (182 ha) iar in anul 1979 aceasta a fost declarata Rezervatie a Biosferei in cadrul Programului Omul si Biosfera-Paris – patronat de Organizatia Natiunilor Unite pentru educatie stiinta si cultura. Pe nucleul acestei Rezervatii, ulterior prin Legea nr. 5/2000 a fost infiintat Parcul National Muntii Rodnei, care este arie naturala protejata de interes national si international, fiind incadrat conform clasificarii I.U.C.N. in categoria a II- a – Parc National – Rezervatie a Biosferei.
Calitate si importanță C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii minuniţă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), cocoş de munte (Tetrao urogallus), cocoş de mesteacăn (Tetrao tetrix), ieruncă (Bonasa bonasia), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), acvilă de munte (Aquila chrysaetos). Regiune montană cu păduri întinse de conifere (şi păduri mixte), care include şi regiuni alpine cu pajişti naturale şi jnepenişuri. Mare parte a sitului propus se află în Parcul Natural cu acelaşi nume, o parte în Parcul Natural Munţi Maramureşului, iar o parte nu este protejat pe moment. Situl a fost extins către nord şi est pentru a include cât mai multe zone bune pentru Tetraonide, din care amândouă specii sunt reprezentate cu efective foarte importante, iar cocoşul de mesteacăn probabil cu cele mai mari efective din ţară. Pădurile întinse găzduiesc populaţii importante din două specii de bufniţe, ierunca şi ciocănitoarea de munte. Cuibăreşte şi acvila de munte, iar efective mari ating şi ciocănitoare neagră şi muscar gulerat. În anul 2002 lângă lacul glacial Lala a fost observat prundăraşul de munte (Charadrius morinellus) cu comportament teritorial. Impactul uman este puţin important şi se referă mai ales la exploatări forestiere şi intensificarea turismului.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 4. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 5. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 7. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 8. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 9. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 10. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 11. prinderea păsărilor cu capcane 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 13. braconaj 14. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 15. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 16. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
86.08
2.53

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J011MM001 * 6.78
J042BN026 + 5.06
J042BN025 * 24.57

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, loc. RODNA, nr. 1445, jud. Bistriţa-Năsăud, tel. 0263377715, fax. 0263377181, e-mail: parcrodna@rosilva.ro, site: www.parcrodna.ro Şef parc ing. Doina Jauca
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-14
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-15
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70