Natura2000 - Obcina Feredeului (ROSPA0089)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0089
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Obcina Feredeului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.410000
Latitudine 47.704722
Suprafață (ha) 63737.00

Altitudine (m)

Minimă 591.00
Maximă 1494.00
Medie 1014.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 15-25 p
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 250-290 p
B
B
C
B
A122 Crex crex 20-30 p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 20-25 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 65-70 p
C
B
C
B
A223 Aegolius funereus 65-75 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 105-120 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 200-240 p
C
B
C
B
A241 Picoides tridactylus 90-110 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 1900-2200 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 8500-12500 p
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Obcina Feredeului este o grupă muntoasă a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali. Cel mai înalt pisc este Vârful Veju Mare, având 1.494 m. Zona propusă este caracterizată de păduri întinse de molid, mixte, respectiv de fag.
Calitate si importanță Zona propusă este caracterizată de păduri întinse de molid, mixte, respectiv de fag, cu speciile caracteristice acestor habitate, 3 specii de bufniţe, 3 specii de ciocănitori,etc. În partea vestică a sitului, cu precădere în apropierea aşezărilor umane găsim multe fâneţe, unde cuibăreşte cristelul de câmp. Sunt necesare cercetări ornitologice amănunţite pentru a releva importanţa zonei pentru păsări .
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 8. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 9. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. braconaj 15. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 16. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 17. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV032 * 5.81

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-3
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-4
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-15
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-16
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70