Natura2000 - Pădurea Babadag (ROSPA0091)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0091
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Babadag

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.505833
Latitudine 44.880833
Suprafață (ha) 58473.20

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 400.00
Medie 191.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 2850-3800 i
C
B
B
B
A030 Ciconia nigra 1877-2123 i
B
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 35000-122000i
B
B
C
B
A072 Pernis apivorus 3190-7050 i
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1-1p 5-10i
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 20-30p 195-300i
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 1517-3970 i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 20-30i 110-330i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 70-100i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 0-3 p 500-830 i
B
B
C
B
A089 Aquila pomarina 15-30 p 4270-8580 i
C
B
C
B
A090 Aquila clanga 2-5 i
B
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 20-30p 270-400i
A
B
C
B
A097 Falco vespertinus 600-800i
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 2-4 i
D
A133 Burhinus oedicnemus 35-50 p 400-500 i
B
B
C
B
A215 Bubo bubo 1-4p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus C
C
B
C
C
A231 Coracias garrulus 400-500 p
B
B
C
B
A234 Picus canus 200-300 p
C
B
C
C
A236 Dryocopus martius 60-80 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 500-620 p
B
B
C
B
A242 Melanocorypha calandra 800-1500 p
C
B
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 200-300p
B
B
C
C
A246 Lullula arborea RC
D
A255 Anthus campestris 1600-2000p
C
B
C
B
A307 Sylvia nisoria 300-400p
C
A
C
B
A320 Ficedula parva 500-2500 i
D
A338 Lanius collurio C
C
B
C
C
A339 Lanius minor RC
C
C
C
B
A379 Emberiza hortulana 600-800 p
C
A
C
B
A397 Tadorna ferruginea 3-7 p <243 i
B
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 60-100p
A
A
C
A
A403 Buteo rufinus 15-30p
B
B
C
B
A404 Aquila heliaca 3-5i
B
B
C
C
A511 Falco cherrug 1-2p 6-8i
B
B
B
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A086 Accipiter nisus 2503-3970 i
C
B
C
B
A087 Buteo buteo 14675-28487 i
C
B
C
C
A088 Buteo lagopus R
D
A208 Columba palumbus C
D
A210 Streptopelia turtur C
D
A212 Cuculus canorus C
D
A232 Upupa epops C
D
A251 Hirundo rustica P C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba C
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe C
D
A299 Hippolais icterina RC
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A314 Phylloscopus sibilatrix RC
D
A315 Phylloscopus collybita C C
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A340 Lanius excubitor R
D
A341 Lanius senator P
D
A351 Sturnus vulgaris C C
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A435 Oenanthe isabellina 20-30 p
A
B
C
B
A443 Parus lugubris 700-800 p
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Clima este temperat continentală. Relieful este specific podi&#537;ului Dobrogei, ora&#537;ul Babadag situându-se în depresiunea pârâului Tabana, care îl străbate, între dealuri cu înăl&#539;imi de până la 250 m, din rocă granitică &#537;i calcaroasă, acoperite zonal de pădure. Zona este mărginită de lacul Babadag &#537;i lacul Razelm spre nord &#537;i est.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Falco vespertinus Falco cherrug Coracias garrulus Hieraaetus pennatus Accipiter brevipes Circaetus gallicus Circus pygargus Oenanthe pleschanka Picus canus Milvus migrans Dendrocopos medius Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Haliaeetus albicilla Ficedula parva Ciconia ciconia Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Circus macrourus Circus cyaneus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.
Vulnerabilitate Extinderea terenurilor agricole si a dependintelor gospodăre&#537;ti, construc&#539;ia de obiective turistice noi, pasunat intensiv, braconaj. Padurea Babadag este strabatuta de trei drumuri principale: drumul national 22D, pe traseul Horia – Atmagea – Ciucurova – Slava Cercheza – Slava Rusa – Caugagia, care asigura accesul in padure pe cea mai mare parte din suprafata acesteia, drumul national 22A, pe traseul Turda – Ciucurova – Topolog si drumul national 22 (E87), pe o distanta de aproximativ 8 km la sud de localitatea Babadag.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
6.95

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J091TL033 * 7.74
J091TL035 * 1.59
J091TL034 + 2.03

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
B
10.00
0
B
50.00
-
B
20.00
-
C
5.00
-
C
5.00
-
C
10.00
0
C
5.00
-
C
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70