Natura2000 - Pădurea Hagieni (ROSPA0094)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0094
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Hagieni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.471111
Latitudine 43.801111
Suprafață (ha) 1373.60

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 76.00
Medie 40.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus P
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 10 i
D
A027 Egretta alba 10-30i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 1300 i
C
C
C
B
A072 Pernis apivorus 1-3 p
D
A073 Milvus migrans 5-10i
D
A080 Circaetus gallicus 1-2p
C
A
C
C
A081 Circus aeruginosus 3-4 i 20-50 i
D
A082 Circus cyaneus 2-4i 80-100i
C
B
C
B
A083 Circus macrourus 30-40 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 56-100i
C
B
C
C
A092 Hieraaetus pennatus 15-20i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 13-21p 200-300i
C
B
C
A
A098 Falco columbarius 1 i
D
A103 Falco peregrinus 1 i
C
B
C
C
A119 Porzana porzana 5-10p
D
A131 Himantopus himantopus 30 p
B
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 10-20i
D
A133 Burhinus oedicnemus 4-8p 30-80i
C
B
C
B
A138 Charadrius alexandrinus 20 i
D
A151 Philomachus pugnax 100 i
D
A176 Larus melanocephalus 5500-6000 i
A
B
C
A
A177 Larus minutus 100-200i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 300 i
D
A197 Chlidonias niger 30 i
D
A224 Caprimulgus europaeus 10-20p
D
A229 Alcedo atthis 4 i
D
A231 Coracias garrulus 10-20p
C
B
C
C
A234 Picus canus 20 p
D
A236 Dryocopus martius 5 p
D
A238 Dendrocopos medius 20-30 p
C
C
C
C
A242 Melanocorypha calandra 40-60p
D
A243 Calandrella brachydactyla 30-40p
C
B
C
C
A246 Lullula arborea 80-120p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 150-200p
D
A320 Ficedula parva 1000 i
D
A321 Ficedula albicollis 200 i
D
A338 Lanius collurio 30-50p
D
A339 Lanius minor 20-40p
D
A379 Emberiza hortulana 30-60p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 20-100i
D
A397 Tadorna ferruginea 8 i
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 3-5p 30-30i
C
A
C
A
A403 Buteo rufinus 2-4p
C
B
C
C
A404 Aquila heliaca 2-4i
B
A
C
A
A429 Dendrocopos syriacus P
D
A511 Falco cherrug 3-4i
C
A
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 4-6 p
C
A
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 17 i 30 i
D
A006 Podiceps grisegena 9 i
D
A008 Podiceps nigricollis 94 i
C
A
C
B
A017 Phalacrocorax carbo 83 i
D
A028 Ardea cinerea 20 i
D
A036 Cygnus olor 32 i
D
A041 Anser albifrons 3400 i
B
A
B
A
A043 Anser anser 80 i
D
A048 Tadorna tadorna 12 p 66 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 200 i
B
A
B
A
A051 Anas strepera 20 i
D
A052 Anas crecca 200 i
D
A053 Anas platyrhynchos 400 i 400 i
D
A054 Anas acuta 5 i
D
A055 Anas querquedula 200 i
D
A056 Anas clypeata 340 i
C
A
C
A
A058 Netta rufina 8 i
D
A059 Aythya ferina 120 i
B
A
B
A
A061 Aythya fuligula 112 i
B
A
B
A
A067 Bucephala clangula 8 i
D
A086 Accipiter nisus P P
D
A087 Buteo buteo 200 i
D
A088 Buteo lagopus R
D
A096 Falco tinnunculus 40 p
D
A099 Falco subbuteo 25 p
C
B
C
B
A113 Coturnix coturnix 300 p
C
B
C
B
A118 Rallus aquaticus P P
D
A123 Gallinula chloropus 30 p 15 i
D
A125 Fulica atra 500 i
C
B
C
B
A136 Charadrius dubius 20 i
D
A142 Vanellus vanellus 20 i
D
A153 Gallinago gallinago 44 i
D
A162 Tringa totanus 40 i
D
A165 Tringa ochropus 30 i
D
A168 Actitis hypoleucos 10 i
D
A179 Larus ridibundus 2400 i 1000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 120 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 30 i
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus P
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus P
D
A214 Otus scops RC
D
A221 Asio otus RC
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A244 Galerida cristata 120-140 p
C
B
C
B
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A256 Anthus trivialis C
C
B
B
B
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A337 Oriolus oriolus P
D
A341 Lanius senator R
D
A353 Sturnus roseus RC
D
A361 Serinus serinus RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A378 Emberiza cia R
D
A382 Emberiza melanocephala V
D
A383 Miliaria calandra C
D
A435 Oenanthe isabellina R
D
A438 Hippolais pallida V
D
A459 Larus cachinnans 1800 i
B
A
B
A

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
1201 Bufo viridis C
A
Reptile
1278 Coluber caspius RC
A
Amfibieni
2593 Crocidura suaveolens P
C
Mamifere
1203 Hyla arborea RC
A
Amfibieni
Mesocricetus auratus P
C
Mamifere
1200 Pelobates syriacus P
A
Reptile
1248 Podarcis taurica C
A
Reptile
1295 Vipera ammodytes R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădurea Hagieni apare ca o insulă de arbori termofili în stepa dobrogeană. Are o deosebită importanţă ştiinţintifică, prin poziţia geografică la intersecţia căilor de migrare a florelor pontică, balcanică, mediteraneană, central-europeană, aralo-caspică şi iliro-moesiacă, ceea ce a determinat un amestec de elemente floristice numeroase şi variate. Situl adăposteşte peste 800 de taxoni vegetali şi specii importante de animale (păsări, reptile şi nevertebrate), multe dintre ele ocrotite la nivel naţional şi internaţional. Peisajul unic este personalizat şi prin tufărisurile mediteraneene denumite siblyak/şibleac.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 30 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 38 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Falco cherrug Falco vespertinus Coracias garrulus Aquila heliaca Accipiter brevipes Anthus campestris Calandrella brachydactyla Calandrella brachydactyla Lanius minor Milvus migrans Pernis apivorus Picus canus Lullula arborea Melanocorypha calandra Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Larus melanocephalus Larus minutus Pelecanus crispus Phalacrocorax pygmaeus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea este relativ scazută. Influenţa antropică este dată de prezenţa în vecinatate a localităţii Hagieni, de activităţile de păşunat, vânătoare, braconaj şi turismul sporadic şi neorganizat.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Pădurea Hagieni a fost pusă sub protecţie iniţial prin Decizia 425/1970 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. A fost declarată rezervaţie naturală de interes naţional prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a arii protejate de interes naţional, cod de arie protejată 2360.
Tip de proprietate Rezervaţia Naturala Pădurea Hagienicu suprafaţa de 392,9ha(cnf. Legii 5/2000)face parte din fond forestier de stat (teritorial este înscrisă în Amenajamentul Silvic al O.S.Basarabi). Suprafaţa sa va fi corectată cu cea înscrisă în datele din Amenajamentul Silvic al O.S. Basarabi, care este de 331,0 ha, după cum se menţionează în Regulamentul rezervaţiei elaborat de Direcţia Silvică Constanţa, custodele ariei protejate.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
30.01

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 30.01 2.360.-Pădurea Hagieni

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT020 * 39.16

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
-
B
5.00
-
C
2.00
0
A
5.00
-
C
10.00
0
A
15.00
-
A
15.00
-
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
25.00
-
A
25.00
-
A
15.00
-
B
15.00
0
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia naturală Pădurea Hagieni se află în custodia Direcţiei Silvice Constanţa, O.S. Basarabi.
Planuri de management al sitului Pentru Rezervaţia Naturala Pădurea Hagieni nu există plan de management. S-a elaborat regulamentul rezervaţiei de către custodele ariei naturale protejate, Direcţia Silvică Constanţa.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-9
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70