Natura2000 - Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani (ROSPA0097)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0097
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pescăria Cefa - Pădurea Rădvani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.617778
Latitudine 46.910278
Suprafață (ha) 12253.90

Altitudine (m)

Minimă 84.00
Maximă 107.00
Medie 92.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 0-3 i
C
B
C
C
A002 Gavia arctica 2-10 i
C
C
C
C
A021 Botaurus stellaris 10-13 p 1-3 i 10-15 i
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 70-90 p 100-150 i
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 40-50p 70-100i
C
C
C
C
A024 Ardeola ralloides 3-9p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 5-14 p 100-150 i
C
C
C
C
A027 Egretta alba 15-40 p 400-550 i
B
B
C
B
A029 Ardea purpurea 30-50 p 80-120 i
B
B
C
B
A030 Ciconia nigra 0-1 p 2-8 i
C
C
C
C
A031 Ciconia ciconia 10-12p
C
C
C
C
A032 Plegadis falcinellus 0-5 i
D
A034 Platalea leucorodia 40-140i 150-360i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 1-4 i
D
A042 Anser erythropus 0-3 i
C
C
B
C
A060 Aythya nyroca 80-160 p 800-1600 i
B
B
C
B
A068 Mergus albellus 15-25i
C
C
C
C
A072 Pernis apivorus 0-1p 5-10i
D
A073 Milvus migrans 0-2p 0-5i
C
C
C
C
A074 Milvus milvus 0-1 i
D
A075 Haliaeetus albicilla 2-4 i 5-7 i 15-25 i
B
B
B
B
A080 Circaetus gallicus 0-2 i
D
A081 Circus aeruginosus 15-18 p 150-220 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 30-80 i
B
A
C
B
A083 Circus macrourus 0-2 i
D
A084 Circus pygargus 2 p
B
B
C
B
A089 Aquila pomarina 0-1p 3-8i
D
A090 Aquila clanga 1 i
C
B
C
C
A092 Hieraaetus pennatus 0-1 i
D
A094 Pandion haliaetus 5-12i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 0-12 i
D
A098 Falco columbarius 1-3i 10-18i
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 3-5 i
D
A122 Crex crex 0-4p
D
A127 Grus grus 1-90 i
C
C
C
C
A129 Otis tarda 4-30 i
A
B
B
B
A131 Himantopus himantopus 1-3 p 2-30 i
C
C
B
C
A132 Recurvirostra avosetta 0-12 p 60-120 i
C
B
C
C
A140 Pluvialis apricaria 250-800i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 2000-4000 i
C
B
C
B
A157 Limosa lapponica 2-5 i
D
A166 Tringa glareola 800-1400 i
C
B
C
B
A170 Phalaropus lobatus 0-1 i
D
A176 Larus melanocephalus 0-1 i
D
A177 Larus minutus 2-30 i
D
A189 Gelochelidon nilotica 0-1 i
C
B
C
C
A190 Sterna caspia 0-1 i
D
A193 Sterna hirundo 0-20 p 80-140 i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus 200-900 p 600-1200 i
B
C
B
C
A197 Chlidonias niger 0-10 p 40-300 i
C
C
C
C
A222 Asio flammeus 0-2 i 2-4 i
C
B
B
B
A229 Alcedo atthis 3-8p 10-20i
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 1-2p 3-5i
D
A236 Dryocopus martius 1 p
D
A238 Dendrocopos medius 2-4p
D
A246 Lullula arborea 0-3 p
D
A255 Anthus campestris 5-10 p
C
C
C
C
A272 Luscinia svecica 1-3p
C
B
B
B
A293 Acrocephalus melanopogon 1-2 p
C
C
C
C
A307 Sylvia nisoria 0-4 p
D
A338 Lanius collurio 120-200 p
D
A339 Lanius minor 10-25p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 10-40 i 25-60 i
D
A396 Branta ruficollis 1-9i
C
C
C
C
A397 Tadorna ferruginea 0-1p 0-4i
C
C
C
C
A403 Buteo rufinus 1-3 i
D
A404 Aquila heliaca 0-3 i
C
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 15-20 p
D
A511 Falco cherrug 1-2i
B
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 60-80 p 400-600 i
C
C
C
C
A005 Podiceps cristatus 150-300 p 600-800 i
C
B
C
B
A006 Podiceps grisegena 2-5 p 15-20 i
C
B
C
C
A008 Podiceps nigricollis 0-50 p 80-150 i
C
C
C
C
A017 Phalacrocorax carbo 1000-3000 i
C
C
C
C
A028 Ardea cinerea 400-600 p 40-80 i 600-800 i
C
B
C
B
A043 Anser anser 40-60 p 800-1500 i
B
C
B
C
A048 Tadorna tadorna 10-20 i
D
A050 Anas penelope 300-500 i
C
C
C
C
A051 Anas strepera 6-15 p 200-360 i
C
C
C
C
A052 Anas crecca 4000-6000 i
C
C
C
C
A053 Anas platyrhynchos 60-120 p 3000-6000 i
C
C
C
C
A054 Anas acuta 100-200 i
C
C
C
C
A055 Anas querquedula 4-8 p 500-1200 i
C
C
C
C
A056 Anas clypeata 1000-3000 i
C
C
C
C
A059 Aythya ferina 120-300 p 3000-8000 i
C
C
C
C
A061 Aythya fuligula 1-3 p 200-400 i
B
C
C
C
A067 Bucephala clangula 120-200 i
C
C
C
C
A096 Falco tinnunculus 25-30 p
C
B
C
C
A118 Rallus aquaticus 50-120 p 4-10 i
C
B
C
B
A123 Gallinula chloropus 50-120 p 200-400 i
C
C
C
C
A125 Fulica atra 400-600 p 10000-20000 i
C
B
C
B
A136 Charadrius dubius 3-20 p 20-80 i
C
C
C
C
A141 Pluvialis squatarola 40-80 i
C
C
C
C
A142 Vanellus vanellus 80-150 p 6000-9000 i
C
B
C
B
A144 Calidris alba 0-4 i
D
A145 Calidris minuta 50-100 i
C
B
C
B
A147 Calidris ferruginea 50-120 i
C
B
C
B
A149 Calidris alpina 500-800 i
C
B
C
B
A153 Gallinago gallinago 0-12 p 200-400 i
C
C
C
C
A156 Limosa limosa 0-10 p 4000-8000 i
C
B
C
B
A158 Numenius phaeopus 50-150 i
C
B
C
C
A160 Numenius arquata 600-1000 i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus 800-1500 i
C
B
C
B
A162 Tringa totanus 2-6 p 100-200 i
C
C
C
C
A164 Tringa nebularia 40-100 i
C
B
C
C
A179 Larus ridibundus 10000-30000 i
B
C
C
C
A182 Larus canus 300-500 i
C
B
C
B
A226 Apus apus 400-800 i
D
A230 Merops apiaster 200-600 i
D
A249 Riparia riparia 3000-8000 i
D
A253 Delichon urbica 8000-14000 i
D
A260 Motacilla flava 400-800 p 1000-3000 i
C
C
C
C
A262 Motacilla alba 1500-3000 i
D
A394 Anser albifrons albifrons 4000-15000 i
C
C
C
C
A459 Larus cachinnans 600-1200 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Suprafata 18505 ha. Biotopuri principale: Terenuri arabile neirigate (34%) Păşuni (43%) Terenuri agricole cu suprafeţe semnificative de vegetaţie naturală (13%) Mlaştini (5%) Ape stătătoare (5%). IBA-ul adăposteşte regulat peste 20.000 de păsări acvatice.
Calitate si importanță Pescăria Cefa şi zonele umede din apropiere este cea mai importantă zonă pentru cuibăritul păsărilor de baltă din vestul României, respectiv pentru speciile migratoare. În incinta pescăriei cu stufărişuri de întinderi mari şi luciuri de apă, respectiv în pădurea Rădvani cuibăresc efective importante din şase specii de păsări ameninţate la nivelul Uniunii Europene. Două specii de interes conservativ global sunt prezente: raţa roşie cuibăreşte cu efective semnificative iar şoimul dunărean apare regulat în zonă. În timpul migraţiei, respectiv iarna lacurile şi zonele deschise din apropiere sunt folosite de efective importante de egrete, raţe şi gâşte. Anual trec peste 80 de mii de păsări de baltă. Mari stoluri de gâşte pot fi deseori întâlnite pe pajiştile aflate la sud de lacuri. Pajiştile sunt în acelaşi timp locuri de cuibărit pentru eretele sur. De remarcat prezenţa dropiei în perimetrul acestui sit. Pajiştile din apropierea graniţei de stat fac parte din teritoriul unei populaţii de dropie din Ungaria. Se impun măsuri comune de management Romania-Ungaria pentru conservarea pe termen lung a acestei populaţii.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 5. cositul în perioada de cuibărire 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. reglarea cursurilor râurilor 13. electrocutare si coliziune in linii electrice 14. prinderea păsărilor cu capcane 15. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 16. turismul in masa 17. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 18. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 19. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 20. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 21. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 22. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 23. industrializare şi creşterea zonelor urbane 24. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 25. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 26. arderea stufului în perioada de cuibărire 27. arderea stufului 28. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 29. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.03

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.03 2.194.-Colonia de pasari de la Padurea Rad

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J032BH051 + 8.28

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70