Natura2000 - Podisul Hârtibaciului (ROSPA0099)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0099
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0143 (Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului)
 • ROSCI0144 (Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului)
 • ROSCI0132 (Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu)
 • ROSCI0227 (Sighişoara - Târnava Mare)
 • ROSCI0304 (Hârtibaciu Sud - Vest)
 • ROSCI0303 (Hârtibaciu Sud - Est)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Podisul Hârtibaciului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.793889
Latitudine 46.003333
Suprafață (ha) 237514.70

Altitudine (m)

Minimă 317.00
Maximă 768.00
Medie 528.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
35.00
14.00
51.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 100-300 i
D
A027 Egretta alba R 2-15 i
D
A030 Ciconia nigra 2-4 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 40-60 p
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 8-10 p 100-250 i
C
A072 Pernis apivorus 100-120 p
B
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 2-4 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-4 p 100-200 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 40-90 i
C
B
C
B
A089 Aquila pomarina 70-90 p
B
B
C
B
A097 Falco vespertinus 2-20 i
D
A122 Crex crex 150-250 p
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 2-10 i
D
A151 Philomachus pugnax 400-800 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 80-150i
C
C
C
C
A193 Sterna hirundo R
D
A196 Chlidonias hybridus 80-120 i
D
A215 Bubo bubo 10-20 m
C
A
C
B
A220 Strix uralensis 80-110 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 700-900 p
B
B
C
B
A234 Picus canus 280-320 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 1000-1300 p
B
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 70-90 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 13500-15500 p
A
B
C
B
A255 Anthus campestris 80-100 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 34000-38000 p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 170-200 p
C
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 220-260 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-20 i 30-60 i
D
A005 Podiceps cristatus RC 150-300 i
D
A006 Podiceps grisegena 1-3 i
D
A008 Podiceps nigricollis 30-50 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 50-120 i
D
A028 Ardea cinerea P C 400-600 i
D
A036 Cygnus olor 1 p
D
A050 Anas penelope 500-850 i
D
A051 Anas strepera 20-30 i
D
A053 Anas platyrhynchos 40
D
A053 Anas platyrhynchos C 8000-10000 i
D
A054 Anas acuta 50-150 i
D
A055 Anas querquedula 30
D
A055 Anas querquedula 850-1200 i
D
A056 Anas clypeata 100-200 i
D
A059 Aythya ferina C 500-600 i
D
A061 Aythya fuligula 100-200 i
D
A085 Accipiter gentilis C C
D
A087 Buteo buteo C C C
D
A099 Falco subbuteo 40
D
A123 Gallinula chloropus C RC
D
A125 Fulica atra C 3000-5000 i
D
A142 Vanellus vanellus P 500-800 i
D
A153 Gallinago gallinago 50-100 i
D
A156 Limosa limosa P
D
A161 Tringa erythropus 30-100 i
D
A165 Tringa ochropus 5-20 i
D
A168 Actitis hypoleucos P 5-30 i
A179 Larus ridibundus 800-1500 i
D
A182 Larus canus P
D
A210 Streptopelia turtur P
D
A214 Otus scops RC
D
A218 Athene noctua RC
D
A221 Asio otus C
D
A232 Upupa epops P
D
A247 Alauda arvensis A
D
A256 Anthus trivialis A
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A259 Anthus spinoletta R RC
D
A260 Motacilla flava A
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A287 Turdus viscivorus C
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus R
D
A298 Acrocephalus arundinaceus R
D
A310 Sylvia borin A
D
A337 Oriolus oriolus R
D
A351 Sturnus vulgaris C C
D
A360 Fringilla montifringilla A
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 20-100 i
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
Argynnis laodice
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat inregiunea biogeografica continentala. Pe teritoriul judetului Brasov cuprinde in general zone de pasuni si fanete, dar apar si terenuri agricole si paduri(in compozitia carora intra fagul, gorunul, uneori si stejarul - ca specii principale si frasinul, carpenul, etc, ca specii de amestec). Zona este populata de specii de pasari salbatice protejate.
Calitate si importanță Prioritate nr.1 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de judeţe ale ţării. C1 – efective importante pe plan global - 1 specie: cristel de câmp (Crex crex) C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 10 specii: cristel de câmp (Crex crex), acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus), ghionoaie sură (Picus canus), ciocârlia de pădure (Lullula arborea), sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio). Este caracterizată de lipsa aproape totală a arăturilor şi abundenţa terenurilor semi-naturale – pajişti şi fâneţe extensive. Structura peisajului este mozaicată, constând din alternanţa ariilor semi-naturale cu păduri de foioase, ceea ce rezultă într-o biodiversitate foarte ridicată. Cuprinde şi lacurile de la Brădeni, un loc important pentru păsări de apă atât în timpul sezonului de cuibărit cât şi în timpul pasajului. Impactul antropic este foarte scăzut, existând puţine localităţi pe o întindere foarte mare. Această zonă este cea mai mare arie semi-naturală coerentă – şi probabil cea mai bine conservată – din regiunea biogeografică continentală din Transilvania. Găzduieşte efective importante din speciile caracteristice acestei zone, de ex. aici cuibăreşte cea mai însemnată populaţie de acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina) şi de viespar (Pernis apivorus) din România, densitatea ceea mai ridicată fiind atinsă la sud de Valea Hârtibaciului. Efectivele de huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocârlie de pădure (Lullula arborea) şi sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio) sunt şi ele cele mai însemnate dintre siturile din ţară. Populaţia de cristel de câmp (Crex crex) este semnificativă pe plan global (peste 20 de perechi) dar este şi printre primii dintre siturile din România. Este de asemenea printre primii zece situri din ţară pentru ghionoaie sură (Picus canus).
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. turismul necontrolat 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 8. braconaj 9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oţetar, cenuşar etc.) 15. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 17. industrializare şi creşterea zonelor urbane 18. electrocutare si coliziune in linii electrice 19. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 20. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 21. cositul în perioada de cuibărire 22. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 23. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Desemnare SPA Breite Bradeni Specile ţintă alese înregistrează populaţii bine reprezentate şi stabile, iar habitatele lor se găsesc în stare excelentă şi sunt bine reprezentate ca şi suprafaţă, acestea fiind criterile după care au fost alese aceste specii. Datele cantitative şi calitative au fost înregistrate din teren pe tipuri de habitate, fiind acoperită întreaga suprafaţă. În habitatele deschise am folosit metoda transectului liniar iar în pădure observaţiile de la punct fix. Specii ţintă (din DIRECTIVA 79/409/CEE): Ciconia nigra 12-14 indivizi, specie prezentă în zona făgetelor mature cu arbori inalţi. A fost identificată frecvent hrănindu-se în zonele inundabile ale văilor şi pe eleşteele de la Brădeni. Pernis apivorus-40-50 perechi. Larg raspindit in special pe vaile cu versanti largi despaduriti. Bubo bubo- 35-40 masculi, este întâlnită în special în în zonele de râpe mari împădurite. Este răspândită uniform pe aria de studiu, dar cele mai mari densităţi au fost semnalate pe Valea Şaeşului. În ceea ce priveşte piciformele, acestea sunt uniform răspândite şi bine reprezentate numeric datorită heterogenităţii structurale ale pădurilor. Cele mai mari densităţi au fost semnalate în zona platoului Breite, stejarii multiseculari de pe platou fiind habitate de hrănire importante pentru aceste păsări. Au fost semnalaţi stejari care conţin aproximativ 80-100 de găuri de hrănire realizate de indivizii diferitelor specii de ciocănitori. Pădurile din jurul platoului sunt heterogene atât ca şi compoziţie a specilor de arbori, cât şi ca vârstă a acestora, aici fiind semnalate 9 specii de ciocănitori din cele 10 specii care cuibăresc în România. Toate cele 9 specii au fost semnalate pe platoul Breite, indivizii acestora hrănindu-se şi pe platou. Picus canus- 120-160 masculi. Dryocopus martius-300-350 masculi. Dendrocopos syriacus-250-300 masculi. Dendrocopos medius-150-200 masculi. Dendrocopos leucotos- 80-110 masculi. Crex crex 80-100 masculi cintatori, a fost semnalat în special în zonele inundabile ale văilor, în vegetaţie ierboasă înaltă, habitatul acestei specii fiind foarte bine reprezentat în aria de studiu datorită ponderii mici pe care o ocupă terenurile agricole. Cele mai mari densităţi au fost înregistrate pe văile Mălâncrav, Criş şi Şaeş. Ficedula parva-250-300m. Specie întîlnită mai ales de-a lungul râpelor împădurite cu făgete mature, habitat bine reprezentat în aria noastra de studiu. Ficedula albicolis-500-600 masculi cintatori. Specie frecvent întîlnită mai ales în făgete, cărpinete şi în amestecuri de fag şi carpen. Mai rar semnalată în pădurile în care predomina stejarul. Lanius colurio-700-800 perechi, prezent pe toate văile, în zone deschise, mai ales fânaţe cu arbuşti, cele mai mari densităţi au fost semnalate pe versanţii de deal cu vegetaţie xerofilă. Cosmin Ioan Moga si Alin David
Tip de proprietate De stat si particulara.
Documentație Documentatie SPA Breite Bradeni Raport proiect Natura 2000 MET,intocmit de ornitologii Cosmin Ioan Moga şi Alin David, 2006 Ornitofauna Podişului Mediaşului şi a zonelor înconjurătoare, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Cosmin Ioan Moga, Teza de doctorat, observaţii 2004-2006.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.03
0.01

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.01 2.632.-Rezervaţia de stejar pufos
* 0.03 2.635.-Stejarii seculari de la Breite
+ 0.01 2.700.-Canionul Mihăileni

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
C
5.00
-
B
15.00
-
B
20.00
-
B
20.00
0
C
-
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
+
C
-
B
+
B
-
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 8/28.06.2010, Administrator:Societatea Progresul Silvic, filiala Sibiu (Administrator) Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr 140, jud Sibiu 0269 242411, 0727 730235, 0269 240502, fax-0269214970
Planuri de management al sitului Management SPA Breite Bradeni.Pastrarea mozaicului de habitate deschise şi de pădure utile pentru păsările răpitoare cu teritoriu dublu, precum şi a pădurilor bătrane situate în special de-a lungul rapelor contribuie la menţinerea diversităţii avifaunistice şi la existenţa unor populaţii stabile de păsări. Fundatia Mihai Eminescu Trust, intentioneaza sa ia in administrare aria respectiva.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-61
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-62
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-63
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-73
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-74
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-75
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70