Natura2000 - Stepa Saraiu - Horea (ROSPA0101)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0101
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Stepa Saraiu - Horea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.161667
Latitudine 44.675556
Suprafață (ha) 4185.70

Altitudine (m)

Minimă 10.00
Maximă 147.00
Medie 80.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 1500-2000i
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 200-300 i
D
A073 Milvus migrans 80-120 i
B
A
B
B
A075 Haliaeetus albicilla 12-14 i
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 120-130 i
C
A
C
B
A081 Circus aeruginosus 200-300 i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 6-10i 30-70i
C
B
C
C
A083 Circus macrourus 60-70 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 0-1p 120-130i
B
A
B
A
A089 Aquila pomarina 200-400 i
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 15-20 i
C
B
C
A
A097 Falco vespertinus 12-15p
C
B
C
B
A098 Falco columbarius 12-15i R
C
B
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 10-20p 60-100i
B
A
C
B
A224 Caprimulgus europaeus R
D
A231 Coracias garrulus 10-20 p
C
A
C
B
A242 Melanocorypha calandra 1200-1400p 400-600i
C
B
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 100-150p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 1000-1200 p
C
A
C
B
A307 Sylvia nisoria 20-30 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva R
D
A321 Ficedula albicollis R
D
A338 Lanius collurio C
D
A339 Lanius minor 15-30p
D
A379 Emberiza hortulana 10-14 p
D
A402 Accipiter brevipes >30 i
C
B
C
B
A403 Buteo rufinus >40 i
C
A
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 5-7 p
D
A511 Falco cherrug 1-2i
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A087 Buteo buteo >200 i
D
A096 Falco tinnunculus 9-10 p
D
A113 Coturnix coturnix RC
C
B
C
B
A208 Columba palumbus RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops RC
D
A244 Galerida cristata 80-90 p
C
A
C
B
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica RC
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A283 Turdus merula C
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A340 Lanius excubitor R
D
A363 Carduelis chloris C RC
D
A364 Carduelis carduelis C RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina R RC
D
A383 Miliaria calandra C C
D
A435 Oenanthe isabellina R R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă stepică din partea vestică a Dobrogei centrale, areal de tranzit pentru speciile de păsari pentru care a fost desemnat situl dar și pentru ierat pentru trei specii de interes conservativ.
Calitate si importanță Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Calandrella brachydactyla, Falco vespertinus, Melanocorypha calandra, Anthus campestris şi Sylvia nisoria. Cuibăritul cu regularitate al eretelui sur (Circus pygargus)în perimetrul acestui sit nu este inca dovedit dar exemplare adulte se pot observa anual în perioada de reproducere în această zonă. Nu este dovedit încă Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Burhinus oedicnemus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus macrourus, Circus pygargus, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus şi Ciconia ciconia. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Falco columbarius, Circus cyaneus şi Melanocorypha calandra.
Vulnerabilitate Păşunatul constituie principala cauză a degradării habitatelor de pajişte stepică naturală sau seminaturală din zonă. Habitarea umană şi reţeaua de drumuri care străbate situl constituie elemente cu impact negativ.
Tip de proprietate Pe teritoriul Com. Horea: 31% reprezintă proprietate de stat publică (pădure), 51% proprietate privată a comunei (păşune), 18% proprietate privată individuală (arabil). Pe teritoriul Com. Saraiu: 14,46% reprezintă proprietate de stat publică (pădure), 25,36% proprietate privată a comunei (păşune), 60,18% proprietate privată individuală (arabil);

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
35.00
-
A
10.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
55.00
0
B
10.00
-
B
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-117
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-129
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70