Natura2000 - Valea Alceului (ROSPA0103)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0103
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0104 (Lunca Inferioară a Crişului Repede)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Alceului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.704722
Latitudine 47.038056
Suprafață (ha) 3633.70

Altitudine (m)

Minimă 92.00
Maximă 133.00
Medie 108.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 1 p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 4-8 p
D
A023 Nycticorax nycticorax 4-6 i 15-20 i
D
A026 Egretta garzetta 10-14 i 30-70 i
C
C
C
C
A027 Egretta alba 20-40 i
C
C
C
C
A032 Plegadis falcinellus 0-22 i
D
A034 Platalea leucorodia 8-22 i 30-50 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 1-2 p 10-30 i
C
C
C
C
A080 Circaetus gallicus 1-2 i
D
A082 Circus cyaneus 5-10 i
C
C
C
C
A084 Circus pygargus 1 p
B
B
B
C
A097 Falco vespertinus 24-35p 150-300i
B
B
B
B
A098 Falco columbarius 1-3 i
C
C
C
C
A127 Grus grus 0-2 i
D
A151 Philomachus pugnax 60-120 i
D
A166 Tringa glareola 100-200 i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus 0-7 p 40-80 i
D
A229 Alcedo atthis 3-6 p
C
C
C
C
A255 Anthus campestris 4-6 p
C
C
C
C
A338 Lanius collurio 40-60p
D
A339 Lanius minor 8-12p
D
A511 Falco cherrug 1-2 i
B
C
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A096 Falco tinnunculus 30-40 p
C
B
C
B
A208 Columba palumbus 2-5 i
D
A221 Asio otus 2-4 p
D
A348 Corvus frugilegus 230-250 p
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Calitate si importanță C1 – specii de interes conservativ global - 1 specie: vânturelul de seară (Falco vespertinus). Regiune de câmpie care se află în vecinătatea municipiului Oradea. În zonă se întind terenuri agricole şi păşuni, colonia fiind situată într-un pâlc de salcâm în cuiburi de cioară de semănătură. Deranjul uman este semnificativ şi constă în tăierea arborilor şi vânătoare la ciori în perioada de reproducere. Reabilitarea zonei şi diminuarea factorilor antropici poate duce în viitor la o creştere în efectiv al acestei colonii mai numeroase în trecut.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, 5. cositul în perioada de cuibărire 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. electrocutare si coliziune in linii electrice 13. prinderea păsărilor cu capcane 14. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 15. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 16. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 17. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 82/25.02.2010, Administrator:Asociaţia pentru protecţia păsărilor şi a naturii "Grupul Milvus" Târgu Mureş, str Crinului, nr 22, OP 3, CP 39, jud Mureş 0265 264726
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-32
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-44
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70