Natura2000 - Valea Mostiştea (ROSPA0105)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0105
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0131 (Olteniţa - Mostiştea - Chiciu)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Mostiştea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.833056
Latitudine 44.297222
Suprafață (ha) 6577.70

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 54.00
Medie 24.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica 4-12 i
D
A019 Pelecanus onocrotalus 600-800i 250-500i
C
C
B
C
A020 Pelecanus crispus 70-100 i
B
C
B
A
A021 Botaurus stellaris 8-10 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 20-50 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 15-30i 150-200i
C
C
C
C
A024 Ardeola ralloides 10-15p RC
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 5-10 p 150-200 i
C
B
C
B
A027 Egretta alba P 300-400i RC
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 5-10 p
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 2-4i 20-30i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 10-20 p
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 60-100 i
C
B
C
C
A034 Platalea leucorodia 60-100 i
B
C
C
B
A038 Cygnus cygnus 30-50i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 10-24 p
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 1-3 i 2-5 i
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus P 20-30 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-4p
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 10-20i
C
B
C
C
A098 Falco columbarius 10-15i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 2-4 i
D
A131 Himantopus himantopus 6-12 p
C
B
C
C
A140 Pluvialis apricaria R
D
A151 Philomachus pugnax C
D
A166 Tringa glareola C
D
A176 Larus melanocephalus R
D
A190 Sterna caspia P
D
A193 Sterna hirundo C C
D
A196 Chlidonias hybridus 100-200 p
C
C
C
C
A229 Alcedo atthis RC
D
A231 Coracias garrulus 15-25p
C
C
C
C
A255 Anthus campestris 30-50p
D
A307 Sylvia nisoria 10-30 p
D
A338 Lanius collurio C
D
A339 Lanius minor RC
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 9-12p 200-250i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 30-50 i
C
C
C
C
A403 Buteo rufinus 1-3 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis RC P
D
A017 Phalacrocorax carbo 1500-2000i 500-800i C
C
B
C
B
A028 Ardea cinerea C
D
A036 Cygnus olor P P
D
A041 Anser albifrons 500-3000i 3000-5000i
C
C
C
C
A048 Tadorna tadorna R
D
A050 Anas penelope P 600-1000 i
D
A051 Anas strepera 50-80 p
C
C
C
C
A052 Anas crecca 2000-3000 i 2000-3000 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos RC 800-1200i 1500-2000i
D
A054 Anas acuta 100-200 i 300-500 i
C
C
C
C
A055 Anas querquedula 500-800i
D
A056 Anas clypeata 1000-1500 i 1000-1500 i
C
B
C
B
A059 Aythya ferina RC 1000-3000i
D
A061 Aythya fuligula C
D
A096 Falco tinnunculus C
D
A099 Falco subbuteo 5-10 p
D
A123 Gallinula chloropus C
D
A125 Fulica atra C C 3000-5000i
D
A136 Charadrius dubius RC
D
A142 Vanellus vanellus RC 300-500i
C
B
C
B
A145 Calidris minuta RC
D
A146 Calidris temminckii R
D
A156 Limosa limosa 1500-2000i
C
B
C
C
A160 Numenius arquata RC
D
A161 Tringa erythropus RC
D
A162 Tringa totanus 500-1000 i
D
A163 Tringa stagnatilis R
D
A164 Tringa nebularia 300-500i
C
B
C
B
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos C
D
A179 Larus ridibundus C C 4000-6000i
C
B
C
C
A212 Cuculus canorus C
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops RC
D
A244 Galerida cristata C
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba C
D
A277 Oenanthe oenanthe R
D
A292 Locustella luscinioides C
D
A297 Acrocephalus scirpaceus C
D
A298 Acrocephalus arundinaceus C
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A364 Carduelis carduelis RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 500-600i C 1000-1500i
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Este cel mai intins lac,de aproximativ 1860 ha.Ridicarea nivelului apei prin suprainaltarea digurilor initiale a dus la disparitia aproape completa a stufului si a altor plante palustre emerse.Sunt evidente fenomenele de eroziune.In imprejurimi se intind culturi agricole si pajisti.Accesul la lac se face pe DN3 Oltenita - Calarasi, pe drumuri locale si de camp.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 26 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 47 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Pelecanus crispus Aythya nyroca Botaurus stellaris Ixobrychus minutus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Pelecanus onocrotalus Phalacrocorax pygmaeus Tringa glareola Pluvialis apricaria Egretta alba Philomachus pugnax In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4, C6.
Vulnerabilitate Pasarile sunt deranjate de activitatea de piscicultura, barci,unelte de pescuit,activitati antropice diverse.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu are statut de protectie.
Tip de proprietate Proprietate de stat 100% - Apele Romane.
Documentație Informatii primite de la Apele Romane-SGA Calarasi.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
-
B
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului SC Piscicola SA Calarasi+ concesionari.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-126
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-138
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70