Natura2000 - Valea Oltului Inferior (ROSPA0106)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0106
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Valea Oltului Inferior

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.311111
Latitudine 44.462222
Suprafață (ha) 52785.60

Altitudine (m)

Minimă 21.00
Maximă 288.00
Medie 96.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
66.00
17.00
17.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris >6 i
D
A022 Ixobrychus minutus 40-50 p
C
B
C
B
A027 Egretta alba 30-50 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 70-82 p 700-800 i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 240-310 i
B
B
C
B
A068 Mergus albellus 1000-2000
A
B
C
B
A082 Circus cyaneus 20-40 i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 8-10 p
C
B
C
C
A133 Burhinus oedicnemus 30-60 p
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 1200-2000 i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 300-800 i
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 10-30 p
C
B
C
C
A339 Lanius minor 30-90 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 150-200 i
D
A005 Podiceps cristatus 30-80 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 1500-2500 i
D
A028 Ardea cinerea 30-50 p 120-200 i
D
A036 Cygnus olor 790-950 i
D
A041 Anser albifrons 20000-30000 i
B
B
C
B
A048 Tadorna tadorna 30-50 i
D
A050 Anas penelope 1500-2000 i
D
A051 Anas strepera 100-130 i
D
A052 Anas crecca 1500-3000 i
D
A053 Anas platyrhynchos 8000-20000 i
D
A054 Anas acuta 10-50 i
D
A058 Netta rufina 5-10 i
D
A059 Aythya ferina 20000-50000 i
D
A061 Aythya fuligula 2000-4000 i
D
A067 Bucephala clangula 3000-5000 i
C
B
C
B
A070 Mergus merganser 80-200 i
C
B
C
B
A086 Accipiter nisus 50-100 i
D
A087 Buteo buteo 30-50 i
D
A125 Fulica atra 60000-100000 i
D
A149 Calidris alpina 50-100 i
D
A179 Larus ridibundus 200-300 p 5000-8000 i
D
A182 Larus canus 500-1000 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 300-500 i
D
A212 Cuculus canorus R
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A232 Upupa epops C RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C C
D
A251 Hirundo rustica RC
C
B
B
B
A253 Delichon urbica C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A259 Anthus spinoletta C
D
A260 Motacilla flava C C
D
A261 Motacilla cinerea R
D
A262 Motacilla alba C C
D
A266 Prunella modularis C
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra C
D
A276 Saxicola torquata C
D
A277 Oenanthe oenanthe C
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris C
D
A285 Turdus philomelos C
D
A286 Turdus iliacus R
D
A287 Turdus viscivorus R
D
A291 Locustella fluviatilis R
D
A292 Locustella luscinioides C
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus C
D
A298 Acrocephalus arundinaceus C
D
A308 Sylvia curruca C
D
A310 Sylvia borin C
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix C
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A317 Regulus regulus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A340 Lanius excubitor R C
D
A351 Sturnus vulgaris C C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla RC
D
A363 Carduelis chloris RC C
D
A364 Carduelis carduelis RC C
D
A365 Carduelis spinus RC C
D
A366 Carduelis cannabina RC C
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 5000-6000 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani. Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la an la an o crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.
Calitate si importanță SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6. Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 81 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca Ciconia ciconia Ixobrichus minutus Burhinus oedicnemus Coracias garrulus Mergus albellus Cygnus cygnus Phalacrocorax pygmeus Philomachus pugnax Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus Mergus albellus Cygnus cygnus Phalacrocorax pygmeus Anser albifrons toate speciile de raţe In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Activităţile care pot avea impact asupra populaţiilor de păsări pe raza Judetului Valcea ar putea fi : tratarea culturilor agricole cu diferite substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ; zone care au un impact negativ asupra mediului datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice: - Batalurile de depozitare deseuri chimice periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in apropierea cursului de apa), deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici; - Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului Olt, zona Bercioiu -Cremenari).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone care fac parte din acest sit
Tip de proprietate Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% proprietate privata
Documentație Agentia pentru Protectia Mediului Olt - ASPA Strejesti si ASPA Slatina Documentatie necesara instituirii regimului arie speciala de protectie avifaunistica. Observatii efectuate de Joszef Szabo, Fantana Ciprian, Stefanescu Dragos membri ai Societatii Ornitologice Romane

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0
C
20.00
0
B
10.00
-
C
5.00
0
B
30.00
-
C
10.00
0
A
100.00
-
A
20.00
-
C
1.00
0
B
10.00
0
B
30.00
0
A
1.00
-
A
1.00
-
A
1.00
-
C
1.00
0
C
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
80.00
0
C
30.00
0
B
2.00
0
C
1.00
0
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl neavand structura de administrare constituita, s-au impus autoritatilor administratiei publice locale, pe raza carora se afla ariile speciale de protectie avifaunistice legiferate, care intra in componenta sitului, plan de masuri de c
Planuri de management al sitului In cadrul acestui sit se afla ASPA Iris Malu Rosu, aflata in custodia Asociatiei pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt, pentru care a intocmit regulamentul de organizare si functionare pentru care a primit avizul favorabil nr.953/CJ/20.02.2006 al Academiei Romane CMN. In prezent nu exista plan de management pentru întregul siteu.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-97
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-109
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-121
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-133
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-134
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-2
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70